krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

Sarakstu, valūtas un citu darījumiem starp rezidentiem un nerezidentiem

Piemērošana 04 2012 gada līdz jūnijam № 138 UN

Kods veida operācijasNosaukums no darbību veida
1 Konversijas operācijas iedzīvotāju bezskaidrās naudas
110 Pārdošanai rezidentu ārvalstu valūtā pēc valūtas Krievijas Federācijas
130 Buying no ārvalstu valūtas rezidente, Krievijas Federācija
140 Pirkt (pārdot) rezidents ārvalstu valūtu pret citu ārvalstu valūtu
2 Konversijas darījumi nerezidentiem bezskaidrās naudas
210 Pērkot nerezidents Krievijas Federācijas valūtu ārvalstu valūtas
220 Pārdošana nerezidentiem Krievijas Federācijas valūtā, ārvalstu valūtā
10 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem, ar ārējo tirdzniecību saistīti ar izņemšanu no teritorijas Krievijas Federācijas preču, tostarp gaisa, jūras kuģu, iekšzemes kuģi un kosmosa objektiem
10100 Aprēķini nerezidentu formā pirms maksājumu iedzīvotājs preces eksportētas no teritorijas Krievijas Federācijas, tostarp komisijas līgumu (pārstāvniecības vienošanos, aģentūra līgums) (pirmā iemaksa), izņemot aprēķinam grupas 22 šajā sarakstā
10200 Aprēķini nerezidentiem sniegšanu rezidenta atlikto apmaksu par precēm izvesti no teritorijas Krievijas Federācijas, tostarp komisijas līgumu (pārstāvniecības vienošanos, aģentūra līgums (maksājumu atlikšanu), izņemot aprēķinam
10800 Aprēķini par iedzīvotāju labā nav saistīta ar atgriešanos naudas nevajadzīgi par preču izvešanu no teritorijas Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem, ko kodu 22800
11 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem, ar ārējo tirdzniecību saistīti ar importu teritorijā Krievijas Federācijas preču, tostarp gaisa, jūras kuģu, iekšzemes kuģi un kosmosa objektiem
11100 Aprēķini par iedzīvotāju kā avansa maksājums līdz preču nerezidentu ievesti teritorijā Krievijas Federāciju, ieskaitot komisijas līgumu (pārstāvniecības vienošanos, aģentūra līgums) (pirmā iemaksa), izņemot aprēķinu grupas 23
11200 Aprēķini dzīvo sniegšanu nerezidents atlikto maksājumu par precēm, kuras ieved teritorijā Krievijas Federāciju, ieskaitot komisijas līgumu (pārstāvniecības vienošanos, aģentūra līgums) (kavēšanās maksājumu), izņemot aprēķinam
11900 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, kas saistīti ar atgriešanos naudas nevajadzīgi par ievestajām precēm teritorijā Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem ar kodu 23900
12 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem attiecībā uz vienību pārdotas bez to ievešanas teritorijā Krievijas Federācijas
1250 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem par produktiem, ko pārdod ārpus Krievijas Federācijas, bez to ievešanas teritorijā Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem, kodiem 22110, 22210, 22300
1260 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentiem par pārdotajām precēm ārpus Krievijas Federācijas, bez to ievešanas teritorijā Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem, kodiem 23110, 23210, 23300
12800 Aprēķini par iedzīvotāju labā, kas nav saistīti ar atgriešanos naudu nevajadzīgi, pārdodot preces ārpus Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem ar koda 22800
12900 Aprēķini nerezidentu par labu rezidenta atgriešanās pārmērīgu saņemto skaidro naudu no preču pārdošanas ārpus teritorijas Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem ar kodu 23900
13 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem attiecībā uz posteņiem pārdod teritorijā Krievijas Federācijas
1310 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem par pārdotajām precēm teritorijā Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem, kodiem 22110, 22210, 22300
1320 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentiem par pārdotajām precēm teritorijā Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem, kodiem 23110, 23210, 23300
13800 Aprēķini par iedzīvotāju labā nav saistīts ar atgriešanos naudas nevajadzīgi par preču pārdošanu teritorijā, Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem ar koda 22800
13900 Aprēķini nerezidentu par labu rezidenta atgriešanās pārmērīgu saņemto skaidro naudu no preču pārdošanas teritorijā Krievijas Federācijas, izņemot aprēķiniem ar kodu 23900
20 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem, ar ārējo tirdzniecību saistīti ar īstenošanas iedzīvotāji darbus, pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, iedzīvotāji nodošanas informācijas un intelektuālo īpašumu, ieskaitot contr
20100 Aprēķini nerezidentu formā pirms maksājumu rezidentu veiktajiem darbiem, sniegtajiem pakalpojumiem nodoto informāciju un rezultātus intelektuālā aktivitātē, tostarp ekskluzīvu tiesību šajos pasākumos, tostarp īstenojot šo saistību pret
20200 Aprēķini, ko rezidenta nerezidentam par būvdarbiem, pakalpojumiem nosūtīja informāciju un intelektuālās darbības rezultātus, tostarp ekskluzīvām tiesībām uz tiem, tostarp īstenojot šos komisijas saistībām (aģentūra
20500 Aprēķini rezidentu komisārs (aģents, garantētājs) par labu nerezidentiem pamatsummas (pamatsumma, pamatsumma) saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, ko rezidenta pārējo pušu preču, darbu, pakalpojumu, informācijas un intelektuālā īpašuma, tai skaitā
20800 Aprēķini par iedzīvotāju labā, kas nav saistītas ar atgriešanos naudas nevajadzīgi īstenošanai rezidenta darbu un pakalpojumiem, nododot informāciju un intelektuālo īpašumu, tostarp ekskluzīvām tiesībām uz tiem, un par
21 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem, ar ārējo tirdzniecību saistīti ar sniegumu nerezidentiem darbu, padarot pakalpojumu nerezidentu, nerezidentiem nodošanas informācijas un intelektuālā īpašuma, tai skaitā
21100 Aprēķini par iedzīvotāju no priekšapmaksas veidlapas, ko veic nerezidentu darbiem, sniegtajiem pakalpojumiem nodot informāciju un rezultātus intelektuālās darbības, tai skaitā ekskluzīvas tiesības tiem, tostarp īstenojot šo saistību pret
21200 Aprēķini, ko rezidenta nerezidentam darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, sniegto informāciju un intelektuālās darbības rezultātus, tostarp ekskluzīvas tiesības uz tām, tostarp īstenojot šos komisijas saistībām (pārstāvniecības vienošanos, aģentūra līgums) (kavēšanās maksājuma), izņemot aprēķinam Grupa 23 šo sarakstu, un aprēķini, kas saistīti ar procentu maksājumu par nerezidenta brokeris vienošanās par
21500 Aprēķini nerezidentu komisijas pārstāvis (aģents, garantētājs) par labu rezidenta pamatsummas (pamatsumma, pamatsumma) saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, ko nerezidents pārējo pušu preču, darbu, pakalpojumu, informācijas un intelektuālā īpašuma, savukārt
21900 Aprēķini nerezidentu par labu rezidenta atgriešanās pārmērīgu saņemto skaidro naudu, lai īstenotu nerezidenta būvdarbu, pakalpojumu sniegšana, kā arī informācijas un intelektuālā īpašuma nodošanu, tostarp ekskluzīvas tiesības uz tām,
22 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem, kas saistīti ar preču nodošanu, izpildes darba rezidentu, ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, iedzīvotāji nodošanas informācijas un intelektuālā īpašuma, tostarp ekskluzīvajām tiesībām
22100 Aprēķini nerezidents pamatsummas (pamatsumma, pamatsumma) veidā pirms maksājumu rezidentu komisārs (aģents, galvojuma) preces, kas izvestas no teritorijas Krievijas Federācijas, veiktais darbs, pakalpojumu, informācijas un nosūta rezultātus
22110 Aprēķini nerezidentu formā pirms maksājumu iedzīvotājs preču, veikto darbu, pakalpojumu nodota informāciju un rezultātus intelektuālās darbības, tostarp ekskluzīvām tiesībām uz tiem saskaņā ar līgumiem (līgumi)
22200 Aprēķini nerezidents pamatsummas (pamatsumma, pamatsumma), sniedzot rezidentu komisārs (aģents, garantētājs) atliktā maksājuma izvestas no teritorijas Krievijas Federācijas preces, darbu, sniegto pakalpojumu, pārraidīto informāciju
  uzturēšana (grupa 58 šis saraksts)
22210 Aprēķini nerezidentiem sniegšanu rezidenta atlikto maksājumu par precēm, darbu, sniegto pakalpojumu, pārraidīto informāciju un intelektuālās darbības rezultātus, tostarp ekskluzīvām tiesībām uz tiem saskaņā ar līgumiem (skaitītājs
22300 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, saskaņā ar finanšu nomu (līzingu)
22800 Aprēķini Rezidentu labu neasimilētas ar atgriešanos naudas nevajadzīgi par līgumiem (līgumi) sajaukt
23 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem, kas saistīti ar preču nodošanu, izpildes darbu nerezidentu, pakalpojumu sniegšanu nerezidentiem, nerezidentiem nodošanas informācijas un intelektuālā īpašuma, tai skaitā ekskluzīvas
23100 Aprēķini dzīvo no pamatsummas (pamatsumma, pamatsumma) veidā iepriekš samaksājot nerezidenta komisārs (aģents garantētājs) preces ieved teritorijā Krievijas Federācijas, veiktais darbs, pakalpojumus, informāciju un nosūta rezultātus
23110 Aprēķini par iedzīvotāju veidā priekšapmaksu preces piegādā uz nerezidentiem, veiktajiem darbiem, pakalpojumiem nodot informāciju un rezultātus intelektuālās darbības, tostarp ekskluzīvām tiesībām uz tiem saskaņā ar līgumiem (līgumi)
23200 Aprēķini dzīvo no pamatsummas (pamatsumma, pamatsumma) daļā, nodrošinot nerezidenta komisārs (aģents, garantētājs) atliktu maksājumu par precēm, kuras ieved teritorijā Krievijas Federācijas preces, darbi, sniegtajiem pakalpojumiem, informāciju nosūta
23210 Aprēķini dzīvo sniegšanu nerezidents atlikto maksājumu par precēm, darbu, sniegto pakalpojumu, pārraidīto informāciju un intelektuālās darbības rezultātus, tostarp ekskluzīvām tiesībām uz tiem saskaņā ar līgumiem (skaitītājs
23300 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentu saskaņā ar finanšu nomu (līzingu)
23900 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, kas saistīti ar atgriešanos naudas nevajadzīgi par līgumiem (līgumi) jaukto
30 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem, kas rodas no nekustamā īpašuma, izņemot maksājumus par gaisa kuģu, jūras kuģu, iekšzemes kuģi un kosmosa objektiem
3010 Aprēķini nerezidentu labā iedzīvotāju nekustamā īpašuma iegādāts ārpus Krievijas Federācijas, tostarp tos, kas saistīti ar daļu no nerezidenta iedzīvotājam būvniecības nekustamo īpašumu ārpus Krievijas teritorijas
3020 Aprēķini Rezidentu labu nerezidentu nekustamo īpašumu iegādājas ārpus Krievijas Federācijas, tostarp tos, kas saistīti ar pašu iedzīvotāju līdzdalību būvē nekustamo īpašumu, ko nerezidenti ārpus Krievijas teritorijas
3030 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotāju nekustamā īpašuma iegādāts teritorijā Krievijas Federāciju, ieskaitot tos, kas saistīti ar daļu no nerezidenta iedzīvotājam būvniecības nekustamā īpašuma teritorijā no Krievijas Federācijas
3040 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentu nekustamo īpašumu iegādāto teritorijā Krievijas Federācijas, tostarp tos, kas saistīti ar kapitāla iedzīvotāju līdzdalību šajā nekustamā īpašuma būvniecībai ar nerezidentu teritorijā Krievijas Federācijas
30800 Aprēķini Rezidentu labu neasimilētas ar atgriešanos naudas nevajadzīgi par operācijām ar nekustamo īpašumu, tostarp tos, kas saistīti ar kapitāla līdzdalību nekustamā īpašuma būvniecībai
30900 Aprēķini nerezidentu par labu rezidenta atgriešanās pārāk saņemto naudu no darbībām ar nekustamo īpašumu, tostarp tos, kas saistīti ar kapitāla līdzdalību nekustamā īpašuma būvniecībai
32 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem saskaņā ar līgumu piešķiršanu, nodošanu parādu, kas noslēgts starp rezidentiem un nerezidentiem
3210 Aprēķini nerezidentu labā iedzīvotāju Piešķirto rezidenta uz nerezidentu prasība saskaņā ar līgumu piešķiršanu
3215 Aprēķini Rezidentu labu nerezidentu pieprasījuma Assigned dzīvo saskaņā ar līgumu piešķiršanu
3220 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem par nerezidenta parāds ir tulkota rezidentam saskaņā ar vienošanos par parādu
3225 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidenta parāds par tulkoto nerezidents, saskaņā ar vienošanos par parādu
35 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem attiecībā uz citiem darījumiem, kas saistīti ar ārējo tirdzniecību un nav tieši noteikts grupās 10 - 23 šis saraksts
3530 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem par citiem darījumiem, kas saistīti ar ārējo tirdzniecību un kas nav tieši norādīts grupās 10 - 23 šis saraksts
3540 Aprēķini Rezidentu labu nerezidentiem par citiem darījumiem, kas saistīti ar ārējo tirdzniecību un nav tieši noteikts grupās 10 - 23 šis saraksts
40 Aprēķini kas ir saistītas ar to iedzīvotājiem, izņemot atļauto bankām un nerezidentiem fondu saskaņā ar aizdevuma līgumiem
4030 Aprēķini Rezidentu labu nerezidentu līdzekļu nodrošināšanai saskaņā ar aizdevuma līgumu
40900 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, kas saistīti ar naudas atgriešanās nevajadzīgi piešķirto rezidenta nerezidentam par aizdevumu saskaņā ar Aizdevuma līguma
41 Aprēķini sniegšanu saistītos nerezidentiem, izņemot atļauto banku, naudas kredītu un aizdevumu līgumiem
4130 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotāju sniegšanas fondiem saskaņā ar aizdevuma līgumu, aizdevuma līgums
41800 Aprēķini par iedzīvotāju labā, kas nav saistītas ar atgriešanos naudas nevajadzīgi sniegšanas nerezidentu iedzīvotāji aizņēmumu saskaņā ar kredītlīgumu, aizdevuma līgums
42 Aprēķini saistītas ar izpildi iedzīvotājiem, izņemot atļauto banku, saistības par aizņemto naudu veidā aizdevumu un aizņēmumu saskaņā ar kredītlīgumu un aizdevumu līgumiem
4215 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentiem atmaksāt pamatsummu par aizdevuma līgumu, aizdevuma līgums
4235 Aprēķini Rezidentu labu nerezidentiem maksāt procentus par aizdevuma līgumu, aizdevuma līgums
4250 Pārējie norēķini par labu nerezidentiem saistībā ar piemaksas (komisijas) un citu monetāro aktīvu ņemt aizņēmumus, aizdevuma
42900 Aprēķini nerezidentam par labu rezidenta atgriešanās pārmērīgu saņemto skaidro naudu uz izpirkšanu rezidents pamatsummas par aizdevuma līgumu, aizdevuma līgums
42950 Aprēķini nerezidentu par labu rezidenta atgriešanās pārmērīgu interesi nopelnīti par aizdevuma līgumu, aizdevuma līgumu
43 Aprēķini kas saistīti ar saistību izpildi attiecībā uz nerezidentiem, kas izpaužas kā naudas aizņemšanās saskaņā ar aizdevuma līgumiem
4315 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem atdot pamatsummu par aizdevuma līgumu
4335 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotāju procentu maksājumu saskaņā ar kredīta
4350 Citas apmetnes nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, kas attiecas uz izmaksāt prēmijas (komisijas) un citi naudas aizņemšanos
43800 Aprēķini Rezidentu labu neasimilētas ar atgriešanos naudas nevajadzīgi par atgriešanos pamatsummas nerezidentam saskaņā ar Aizdevuma līgumu
43850 Aprēķini Rezidentu labu neasimilētas ar atgriešanos naudas nevajadzīgi noregulējumu procentus par aizdevuma līguma
50 Aprēķini, kas saistīti ar ieguldījumiem veidā kapitālieguldījumu
50100 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentiem no tirdzniecības akcijas, noguldījumi, akcijas īpašumu (vai pilnvarota pamatkapitāls kooperatīva akciju fondu) juridiskās personas, kā arī saskaņā ar partnerību
50110 Aprēķini Rezidentu labu nerezidentiem dividenžu izmaksu (ieņēmumi) no ieguldījumiem formā kapitālieguldījumu
50200 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem no tirdzniecības akcijas, noguldījumi, akcijas īpašumu (vai pamatkapitāls kooperatīva akciju fondu) juridiskās personas, kā arī saskaņā ar partnerību
50210 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotāju, izmaksājot dividendes (ieņēmumi) no ieguldījumiem formā kapitālieguldījumu
50800 Aprēķini par iedzīvotāju labā nav saistīta ar atgriešanos naudas nevajadzīgi par darbībām investīciju veidā kapitālieguldījumu
50900 Aprēķini nerezidentam par labu rezidenta atgriešanās pārāk saņemto naudu no darbībām ieguldījumu veidā kapitālieguldījumu
51 Aprēķini, kas saistīti ar iegādi nerezidentiem rezidentu vērtspapīru (tiesības sertificēts vērtspapīri), izņemot attiecībā uz aprēķiniem, ko kodiem 58 šajā sarakstā
51210 Aprēķini nerezidentiem labu rezidentu obligācijām, akcijām un citiem kapitāla vērtspapīros rezidenta
51215 Aprēķini nerezidentu labā iedzīvotājs par obligācijām, akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem nerezidentu
51230 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem par iegādātajām akcijām, ieguldījumu fondu, kuru dibinātājs ir rezidents
51235 Aprēķini nerezidentu labā rezidentiem iegādāto ieguldījumu fondu daļu dibinātajās nerezidentu
51250 Aprēķini nerezidentiem labu rezidentu rēķinus un citus, kuri nav kapitāla vērtspapīri, ko emitējuši rezidenti
51255 Aprēķini nerezidentu labā iedzīvotājs par rēķiniem un citiem, kuri nav kapitāla vērtspapīri, ko emitējuši nerezidenti
51800 Aprēķini par iedzīvotāju labā, kas nav saistīti ar atgriešanos naudas nevajadzīgi par darījumiem ar vērtspapīriem (tiesību sertificēts vērtspapīri), kā arī fondiem par šādu neizpildi pienākumus
52 Aprēķini, kas saistīti ar iegādi, ko rezidenti no nerezidentu vērtspapīros (tiesības sertificēts vērtspapīri), izņemot attiecībā uz aprēķiniem, ko kodiem 58 šajā sarakstā
52210 Aprēķini Rezidentu labu nerezidentiem par iegādātajām obligācijām, akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem, kas dzīvo
52215 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentiem par iegādātajām obligācijām, akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem nerezidentu
52230 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentiem par iegādāto ieguldījumu fondu daļu dibinātajās nerezidentu
52235 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentiem par iegādāto akciju ieguldījumu fondu, kuru dibinātājs ir rezidents
52250 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentiem iegādei parādzīmēm un citiem, kuri nav kapitāla vērtspapīri, ko emitējuši rezidenti
52255 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentiem iegādei parādzīmēm un citiem, kuri nav kapitāla vērtspapīri, ko emitējuši nerezidenti
52900 Aprēķini nerezidentu par labu rezidenta atgriešanās pārāk saņemto naudu no operācijām ar vērtspapīriem (tiesību sertificēts vērtspapīri), kā arī fondi par šādu neizpildi saistībām
55 Aprēķini, kas saistīti ar saistību izpildi, ko rezidentiem un nerezidentiem Vērtspapīru, izņemot aprēķinos ar kodiem 58 šajā sarakstā
55210 Aprēķini Rezidentu labu nerezidenta, pildot saistības saskaņā ar obligācijām, akcijās un citos kapitāla vērtspapīros
55230 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentu samaksājot ienākumu daļu ieguldījumu fondu
55250 Aprēķini Rezidentu labu nerezidenta, pildot saistības saskaņā ar parādzīmēm un citiem, kas nav kapitāla vērtspapīri
55310 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, pildot nerezidentu saistības par obligācijām un citiem kapitāla vērtspapīriem
55330 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem ar ienākumu maksājumu par akcijām ieguldījumu fondu
55350 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, pildot nerezidentu saistības uz rēķiniem un citiem, kas nav kapitāla vērtspapīri
55800 Aprēķini par iedzīvotāju labā nav saistīta ar atgriešanos naudas nevajadzīgi, pildot saistības saskaņā ar vērtspapīru darījumiem, kā arī naudas par noklusējuma pienākumiem
55900 Aprēķini nerezidentam par labu rezidenta atgriešanās pārmērīgu saņemto skaidro naudu, pildot saistības saskaņā ar vērtspapīru darījumiem, kā arī naudas par noklusējuma pienākumiem
56 Maksājumi starp rezidentiem un nerezidentiem attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu un citu instrumentu darījumiem
5610 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotāju darījumos ar atvasinātajiem un atvasināto finanšu instrumentu (piemaksu norma un garantijas maksu un citus līdzekļus, kas tiek nodotas saskaņā ar šo līgumu noteikumiem, izņemot aprēķinos
5660 Aprēķini par iedzīvotāju labā nerezidentu darījumiem atvasināto un atvasināto finanšu instrumentu (piemaksu norma un garantijas maksām un citiem fondiem, kas ir nodotas saskaņā ar šo līgumu noteikumiem, izņemot aprēķinos ar
56800 Aprēķini iedzīvotājs atgriešanās nerezidējošo pārmaksāto summu, kā arī par noklusējuma pienākumiem naudas, lai šajā grupā minēto
56900 Aprēķini par nerezidentu, rezidents atpakaļ pārmaksāto summu, kā arī naudas par noklusējuma pienākumu šajā grupā minēto
57 Maksājumi pārvaldīšanā
5710 Aprēķini rezidenti - dibinātājs pārvaldību par labu rezidenta - aizgādnis nav atļauts banku ārvalstu valūtā
5715 Aprēķini iedzīvotājs - aizgādnis nav atļauts banka, par labu rezidenta - dibinātājs vadības ārvalstu valūtā
5720 Aprēķini par nerezidentu - dibinātājs vadības par labu rezidenta - aizgādnis nav atļauta ārvalstu valūtā, banka un Krievijas Federācijas valūtu
5725 Aprēķini rezidenti - aizgādnis nav atļauts banka, par labu ne - par vadības ārvalstu valūtas dibinātājs un Krievijas Federācijas valūtu
57800 Aprēķini iedzīvotājs atgriešanās nerezidējošo uzskaitītajām līguma naudas Property Trust
57900 Aprēķini nerezidents, iedzīvotājs atpakaļ pārmaksāto summu par trasta pārvaldīšanas līgumu
58 Aprēķini, ko brokeru pakalpojumu līgumiem, izņemot maksājumus par kodiem grupu 51 - 55 šis saraksts
5810 Aprēķini iedzīvotājs, izņemot pilnvarotā bankā, par labu nerezidenta saskaņā ar līgumu par brokeru pakalpojumiem, tostarp atlīdzības maksājuma uz brokeris-rezidentu
5820 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, izņemot pilnvarotā bankā saskaņā ar līgumu par brokeru pakalpojumiem, tostarp atalgojuma maksājumu rezidenta brokeris
5830 Maksājumi starp rezidentiem ārvalstu valūtā saskaņā ar līgumu par brokeru pakalpojumiem, tostarp maksājumu samaksas brokera
58700 Aprēķini iedzīvotājs brokeris kas saistīti ar atgriešanos rezidenta jebkādu naudu saskaņā ar līgumu par brokeru pakalpojumiem
58800 Aprēķini iedzīvotājs brokeris, izņemot atļauto krastā atgriezties šos līdzekļus nerezidentiem saskaņā ar līgumu par brokeru pakalpojumiem
58900 Aprēķini nerezidentu brokera saistīta ar atgriešanos rezidents, izņemot atļauto krastā jebkuru naudu saskaņā ar līgumu par brokeru pakalpojumiem
60 Tulkojumi no nerezidentiem, likvidējot (kredīts) valūtas Krievijas Federācijas veic nerezidentu kontiem valūtā Krievijas Federācijas
6070 Valūtas tulkojumi no Krievijas Federācijas, nerezidentu bankas konta valūtā Krievijas Federāciju par citas bankas kontā (depozīts) valūtā, Krievijas Federācijas nerezidenta, atvērts tajā pašā atļauts bankas kontā depozītu
6071 Valūtas tulkojumi no Krievijas Federācijas, nerezidentu bankas konta valūtā Krievijas Federācijas, atklāja ar pilnvarotas bankas, bankas kontu (depozīts) valūtā Krievijas Federācijas nerezidenta, atvērta citā atļautā b
6075 Valūtas tulkojumi no Krievijas Federācijas, nerezidentu bankas konta valūtā Krievijas Federācijas, atklāja ar pilnvarotas bankas, bankas kontu (depozīts) valūtā Krievijas Federācijas nerezidentu, atvērta nerezidentu banku ar
6080 Valūtas tulkojumi no Krievijas Federācijas, nerezidentu bankas konta valūtā Krievijas Federācijas bankas kontā (depozīts) valūtā, Krievijas Federācijas, cits iedzīvotājs, atklāja tajā pašā atļauts bankā
6081 Valūtas tulkojumi no Krievijas Federācijas, nerezidentu bankas konta valūtā Krievijas Federācijas, atvērti ar pilnvarotas bankas, bankas kontu (depozīts) valūtā Krievijas Federācijas, cits iedzīvotājs, atklāja cita pilnvarota
6090 Noņemot cieto valūtu Krievijas Federācijas ar nerezidentu kontiem valūtā Krievijas Federācijas, atklāja ar pilnvarotas bankas
6095 Uzņemšana valūtā Krievijas Federācijas rēķina nerezidenta valūtā Krievijas Federācijas, atklāja ar pilnvarotas bankas
61 Apmetnes un pārskaitījumus iedzīvotājiem, likvidējot (kredīta) rezidentu ārvalstu valūtā
6170 Maksājumus starp iedzīvotājiem ārvalstu valūtas līgumiem kravu pārvadājumi, kuģošanas un fraktēšanas (harta), sniedzot kravas ekspeditors, pārvadātāju un pakalpojumu sniegšana saistībā ar transportēšanu eksportē no Krievijas Federācijas vai importētas fraktētājs
61100 Tulkojumi ārvalstu valūtā no tranzīta valūtas kontā rezidentam uz citu tranzīta kontā rezidents vai kontā rezidents ārvalstu valūtā
61115 Norēķini ārvalstu valūtā starp rezidentiem esot komisāru (aģenti, advokāti), un iedzīvotājiem, kas ir galvenais atbildīgais (direktori, direktori), sniedzot komisāru (aģenti, advokāti) pakalpojumi, kas saistīti ar sarunām un līgumu izpildē ar nerezidentiem par nodošanu
preces, darbības veikšanas, pakalpojumu sniegšanai, informācijas nodošana un intelektuālā īpašuma, tajā skaitā ekskluzīvas tiesības to, tostarp darbības, lai atmaksātu pamatsummu veic (direktori, direktori) skaidrā naudā, izņemot maksājumus par kodiem un 58030 58700, 61162
61130 Tulkojumi ārvalstu valūtā no konta rezidenta ārvalstu valūtā, atvērt ar pilnvarotas bankas, ņemot vērā viņu pašu ārvalstu valūtā iedzīvotājs atvērts tajā pašā pilnvarotā bankā
61135 Tulkojumi ārvalstu valūtā no konta rezidenta ārvalstu valūtā, kas atvērts pilnvarotas bankas kontā rezidents ārvalstu valūtā ir atvērti uz citu atļauts banku
61140 Tulkojumi no ārvalstu valūtā vai valūtā no Krievijas Federācijas ar iedzīvotāja konta atvēršanas bankā nerezidentu, ņemot vērā šī rezidenta, atklāja ar pilnvarotas bankas
61145 Tulkojumi no ārvalstu valūtā vai valūtā no Krievijas Federācijas ar rezidenta kontā, kas atvērts nerezidentu bankas konta uz citu rezidentam, atklāja ar pilnvarotas bankas
61150 Tulkojumi no ārvalstu valūtā vai valūtā no Krievijas Federācijas ar rezidenta kontā sākās ar pilnvarotas bankas, ņemot vērā to pašu dzīvesvietu, atveriet nerezidentu banku
61155 Tulkojumi no ārvalstu valūtā vai valūtā no Krievijas Federācijas ar rezidenta kontā sākās ar pilnvarotas bankas kontā cita rezidenta, atvērtu nerezidentu banku
61160 Maksājumi starp rezidentiem ārvalstu valūtā saistībā ar pieņemšanas un indivīda un (vai) no kolektīvās drošības noskaidrošanu, saskaņā ar federālo likumu Februāra 7 2011 gadu N 7-FZ "Par dzēšana un mežu izciršana" atgriešanās (
61161 Maksājumi starp rezidentiem ārvalstu valūtas gada beigās klīringa un sagatavoti saskaņā ar federālo likumu "Par klīringa un mijieskaita darbības"
61162 Norēķini ārvalstu valūtā starp rezidentiem esot komisāru (aģenti, advokāti), un iedzīvotājiem, kas ir galvenais atbildīgais (direktori, direktori), sniedzot komisāru (aģenti, advokāti) pakalpojumi, kas saistīti ar noslēgšanai un un
61163 Norēķini ārvalstu valūtā pret rezidentiem, kas saistīti ar darba rezultātiem, un (vai) līguma izbeigšanu, kas ir atvasināts finanšu instruments
61170 Noņemšana ārvalstu naudas no konta rezidenta ārvalstu valūtā, atklāja ar pilnvarotas bankas
61175 Uzņemšana ārvalstu valūtā, ņemot vērā rezidents ārvalstu valūtā atklāta pilnvarotā bankā
70 Nekomerciālas darbības
7010 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, kas saistīti ar nodokļu maksājumiem, nodevām un citiem maksājumiem, izņemot to, ko kodu 70120 aprēķinos
7020 Aprēķini Rezidentu labu nerezidentiem saistībā ar nodokļu maksājumiem, nodevām un citiem maksājumiem, izņemot apdzīvoto uz kodu 70125
7030 Aprēķini saistītas ar samaksu par nerezidenta iedzīvotājs pensijām, pabalstiem un citiem sociālajiem pabalstiem, izņemot aprēķinu ar koda 70120
7040 Aprēķināšana iedzīvotāju nemaksāšanu pensiju, pabalstu un citu sociālo pabalstu, izņemot ar kodu 70125 aprēķinos
7050 Aprēķini saistītas ar maksājumu nerezidentam rezidentu darba samaksu un citu atalgojumu, izņemot aprēķiniem ar koda 70120
7060 Aprēķināšana iedzīvotāju nemaksāšanu algu un citu atalgojumu, izņemot ar kodu 70125 aprēķinos
7090 Aprēķini sniegšanu saistītos nerezidentu atmaksājamo finanšu palīdzību, izņemot aprēķiniem ar kodu 70100
7095 Aprēķini sniegšanu saistītos rezidentu uz neatmaksājama finanšu palīdzība, izņemot aprēķinu, kodu 70105
70100 Aprēķini sniegšanu saistītos nerezidentu rezidents labdarība, piesaistei, maksājums (kvīti) dotāciju un citus maksājumus bez maksas
70105 Saistītie aprēķini sniegšanu iedzīvotājiem nav labdarības, līdzekļu piesaisti, samaksu (čeks) dotāciju un citus maksājumus bez maksas
70110 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu saskaņā ar līgumu ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas
70115 Aprēķini Rezidentu labu nerezidentiem, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu saskaņā ar līgumu ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas
70120 Aprēķini nerezidentu labā iedzīvotāju saistīti ar izpilda tiesas nolēmumu
70125 Aprēķini Rezidentu labu neasimilētas ar izpilda tiesas nolēmumu
70200 Citas apmetnes nerezidentiem par labu iedzīvotāju nekomerciālām darbībām, izņemot ar kodiem 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 aprēķiniem
70205 Pārējie norēķini par labu nerezidentu ne-tirdzniecības operāciju, izņemot ar kodiem 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 aprēķiniem
70800 Aprēķini Rezidentu labu neasimilētas ar atgriešanos naudas nevajadzīgi nekomerciālām darbībām
70900 Aprēķini nerezidentiem par labu iedzīvotājiem, kas saistīti ar atgriešanos naudas nevajadzīgi nekomerciālām darbībām
80 Norēķini starp pilnvarotu banku un nerezidentu Krievijas Federācijas valūtā un starp pilnvarotu banku un rezidentu ārvalstu valūtā <**>
8010 Norēķini starp nerezidentu un pilnvarotais bankai valūtā Krievijas Federācijas saskaņā ar kredītlīgumu
8020 Norakstīšana Krievijas valūtā ar nerezidentu bankas konta valūtā Krievijas Federāciju saistībā ar atvēršanu akreditīvu
8021 Uzņemšana valūta Krievijas Federāciju par nerezidentu bankas konta valūtā Krievijas Federācijas saistībā ar slēgšanas akreditīvu
8050 Norēķini starp nerezidentu un pilnvarotais bankai valūtā, Krievijas Federācijas valdību par citām darbībām, izņemot ar kodiem 80010, 80020, 80021 aprēķinos
80110 Norēķini starp rezidentiem un pilnvarotā bankas ārvalstu valūtā saskaņā ar kredītlīgumu
80120 Norakstīšana ārvalstu valūtā no rēķina rezidentam, atklāja ar pilnvarotas bankas, saistībā ar atvēršanu akreditīvu
80121 Uzņemšana ārvalstu valūtas kontā rezidentam, atklāja ar pilnvarotas bankas, saistībā ar slēgšanas akreditīvu
80150 Norēķini starp rezidentiem un pilnvarotā bankas ārvalstu valūtu citām darbībām, izņemot aprēķinos ar kodiem 80110, 80120, 80121
99 Norēķini par citiem ārvalstu valūtas darījumiem nav tieši norādīts grupās 01 - 80 šajā sarakstā
9910 Rezidents, kas atgriežas kļūdaini noraksta (kredītā) skaidrā naudā
9920 Atgriešanās no nerezidenta kļūdas noraksta (kredītā) skaidrā naudā
9990 Aprēķini par darījumiem, kas nav norādīti grupās 01 - 80 šajā sarakstā, un, izņemot maksājumus par kodiem 99010, 99020