krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

Datums, kad par galvenajiem tehniskajiem noteikumiem muitas savienības ieceļošanu un derīguma atbilstības sertifikāta / atbilstības deklarāciju

TR UTS Spēkā stāšanās datums Pieprasīt pirms stāšanās TR UTS dokumenti Izdošanas datums Derīgums
1. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par drošību individuālos aizsardzības līdzekļus" ratificējušas. Lēmums KMK 9.12.2011 № 878 01.06.2012 Atbilstības sertifikāts / Atbilstības deklarācija GOST R sertifikācijas sistēmas vai atbilstības sertifikāts / deklarācija vienotai muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 11.12.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 12.12.2011. līdz 31.05.2012 Nekas vairāk, nekā 15.02.2014
no 01.06.2012 Nav izsniegts
2. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par drošības paketi" ratificējušas. Lēmums KMK 16.08.2011 № 769 01.07.2012 Atbilstības sertifikāts / Atbilstības deklarācija GOST R sertifikācijas sistēmas vai atbilstības sertifikāts / deklarācija vienotai muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 31.08.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 01.09.2011. līdz 30.06.2012 Nekas vairāk, nekā 15.02.2014
no 01.07.2012 Nav izsniegts
3. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par rotaļlietu drošumu" ratificējusi. Lēmums KMK 23.09.2011 № 798 01.07.2012 Atbilstības sertifikāts / Atbilstības deklarācija GOST R sertifikācijas sistēmas vai atbilstības sertifikāts / deklarācija vienotai muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 29.09.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 30.09.2011. līdz 30.06.2012 Nekas vairāk, nekā 15.02.2014
no 01.07.2012 Nav izsniegts
4. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par parfimērijas drošības un kosmētikas līdzekļu" ratificēts. Lēmums KMK 23.09.2011 № 799 01.07.2012 Atbilstības sertifikāts / Atbilstības deklarācija GOST R sertifikācijas sistēmas vai atbilstības sertifikāts / deklarācija vienotai muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 29.09.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 30.09.2011. līdz 30.06.2012 Nekas vairāk, nekā 01.07.2014
no 01.07.2012 Nav izsniegts
5. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par drošības produktiem, kas paredzēti bērniem un pusaudžiem" ratificējusi. Lēmums KMK 23.09.2011 № 797 01.07.2012 Atbilstības sertifikāts / Atbilstības deklarācija GOST R sertifikācijas sistēmas vai atbilstības sertifikāts / deklarācija vienotai muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 29.09.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 30.09.2011. līdz 30.06.2012 Nekas vairāk, nekā 15.02.2014
no 01.07.2012 Nav izsniegts
6. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par drošību vieglā rūpniecība" ratificēts. Lēmums KMK 9.12.2011 № 876 01.07.2012 Atbilstības sertifikāts / Atbilstības deklarācija GOST R sertifikācijas sistēmas vai atbilstības sertifikāts / deklarācija vienotai muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 11.12.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 12.12.2011. līdz 30.06.2012 Nekas vairāk, nekā 01.07.2014
no 01.07.2012 Nav izsniegts

7. Tehniskie noteikumi par muitas savienība "elektromagnētiskā savietojamība tehniskos līdzekļus" ratificējušas. Lēmums KMK 9. 12.2011 № 8797. 

Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par drošību zemsprieguma iekārtu" ratificējušas. Lēmums KMK 16.08.2011 № 768

15.02.2013 Atbilstības sertifikāts / Atbilstības deklarācija GOST R sertifikācijas sistēmas vai atbilstības sertifikāts / deklarācija vienotai muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 11.12.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 12.12.2011. līdz 14.02.2013 Nekas vairāk, nekā 15.03.2015
no 15.02.2013 Nav izsniegts
8. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par drošību mašīnu un iekārtu" ratificējušas. Lēmums KMK 18.10.2011 № 823 15.02.2013 Atbilstības sertifikāts / atbilstības deklarācija saskaņā ar Krievijas TR "Par mašīnu un iekārtu drošību" vai atbilstības sertifikāts / atbilstības deklarācija atbilstoši Muitas savienības vienotajai formai, produktiem saskaņā ar sarakstu, kas apstiprināts ar CCC 7.04.2011. gada 620. aprīļa lēmumu Nr. XNUMX līdz 20.10.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 21.10.2011. līdz 14.02.2013 Nekas vairāk, nekā 15.03.2015
no 15.02.2013 Nav izsniegts
9. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par drošības ierīcēm, kas darbojas ar gāzveida kurināmo" ratificēts. Lēmums KMK 9.12.2011 № 875 15.02.2013 Atbilstības sertifikāts / atbilstības deklarācija saskaņā ar Krievijas TR "Par ierīču drošību, kas darbojas ar gāzveida degvielu" vai atbilstības sertifikāts / atbilstības deklarācija saskaņā ar vienoto muitas savienības formu produktiem, kas atbilst sarakstam, kas apstiprināts ar CCC 7.04.2011. gada 620. aprīļa lēmumu Nr. XNUMX līdz 11.12.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma 
no 12.12.2011. līdz 14.02.2013 Nekas vairāk, nekā 15.03.2015
no 15.02.2013 Nav izsniegts
10. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par drošības iekārtu izmantošanai sprādzienbīstamā vidē" ratificēts. Lēmums KMK 18.10.2011 № 825 15.02.2013 Atbilstības sertifikāts GOST R sertifikācijas sistēmas līdz 20.10.2011 Beigām derīguma termiņa sertifikāta
no 21.10.2011. līdz 14.02.2013 Nekas vairāk, nekā 15.03.2015
no 15.02.2013 Nav izsniegts
11. Tehniskie noteikumi par muitas savienība "drošības liftu" ratificējusi. CCC lēmums, oktobris 18 2011 no № 824 15.02.2013 Sertifikāts Krievijas TP "Par drošību liftu" līdz 20.10.2011 Beigām derīguma termiņa sertifikāta
no 21.10.2011. līdz 14.02.2013 Nekas vairāk, nekā 15.03.2015
no 15.02.2013 Nav izsniegts
12. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par pārtikas produktu nekaitīguma" ratificējusi. Lēmums KMK 9.12.2011 № 880 01.07.2013 Atbilstības sertifikāts / Atbilstības deklarācija GOST R sertifikācijas sistēmas vai atbilstības sertifikāts / deklarācija vienotai muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 14.12.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 15.12.2011. līdz 30.06.2013 Nekas vairāk, nekā 15.02.2015
no 01.07.2013 Nav izsniegts
13. Tehniskie noteikumi par Muitas savienības "Pārtikas produktu ziņā to marķējumu" ratificēts. Lēmums KMK 9.12.2011 № 881 01.07.2013   līdz 15.02.2015 Atļauta ražošana un izsniegšanu pārtikas produktiem, saskaņā ar obligātajām prasībām par pārtikas produktu marķējumā, kas izveidota ar tiesību aktiem, Krievijas Federācijas, līdz dienai, kad stājas TR UTS spēka. Tas ir, jūs varat izmantot GOST R 51074-2003
14. Tehniskie noteikumi par muitas savienība "tehniskās normas sulu produktiem no augļiem un dārzeņiem" ratificējusi. Lēmums KMK 9.12.2011 № 882 01.07.2013 Atbilstības sertifikāts / deklarācija par Krievijas TP "Tehniskie noteikumi attiecībā uz sulu produktiem, augļiem un dārzeņiem" līdz 14.12.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 15.12.2011. līdz 30.06.2013 Nekas vairāk, nekā 15.02.2015
no 01.07.2013 Nav izsniegts
15. Tehniskie noteikumi par muitas savienība "Tehniskie noteikumi par naftas un tauku produktu» ratificējušas. Lēmums KMK 9.12.2011 № 883 01.07.2013 Atbilstības sertifikāts / deklarācija par Krievijas TP "Tehniskie noteikumi attiecībā uz naftas un tauku produktu" vai atbilstības sertifikāts / atbilstības deklarāciju Uniform muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 14.12.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 15.12.2011. līdz 30.06.2013 Nekas vairāk, nekā 15.02.2015
no 01.07.2013 Nav izsniegts
16. Tehniskie noteikumi muitas savienības "Par drošību riteņu transportlīdzekļiem" ratificējusi. Lēmums KMK 9.12.2011 № 877 01.01.2015 Atbilstības sertifikāts / deklarācija par Krievijas TP "Par drošību riteņu transportlīdzekļiem" vai atbilstības sertifikātu / atbilstības deklarāciju Vienotā muitas savienību attiecībā uz produktu sarakstu ar lēmumu KMK 7.04.2011 apstiprināto № 620 līdz 14.12.2011 Beigām sertifikāta / deklarācijas derīguma
no 15.12.2011. līdz 31.12.2014 Nekas vairāk, nekā 01.07.2016
no 01.01.2015 Nav izsniegts