krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

DES (Piegādāts no kuģa (... nosaukta galamērķa osta))
Pasludināts no kuģa (... nosaukta galamērķa osta)

Termins "Delivered Ex Ship", nozīmē, ka pārdevējs piegādā kad viņš laiž nav noskaidroti par preču importu pircējam uz kuģa pie nosaukts galamērķa ostā. Pārdevējam ir jāsedz visas izmaksas un riskus celt preces uz nosaukts galamērķa ostu pirms izkraušanas. Ja puses vēlas, lai pārdevējs sedz izmaksas un riskus izkraušanu preces, būtu jāpiemēro terminu DEQ.
Šo terminu var izmantot tikai jūras vai iekšzemes ūdensceļiem un multimodālā transporta, kad preces nonāk galamērķa ostā uz kuģa klāja.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. PREČU PIEGĀDE SASKAŅĀ AR LĪGUMU

B.1. CENAS MAKSA

Pārdevējam ir saskaņā ar pirkuma līgumu nodrošina preces un faktūrrēķinu, vai tās ekvivalentu elektronisko ziņojumu, un jebkuru citu pierādījumu par atbilstību, ko var, ko pieprasa pārdošanas līgums.

Pircējam ir jāmaksā paredzēts līgumā pirkuma un pārdošanas cenas precēm.

A.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN formalitātes

B.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN FORMALITĀTES

Pārdevējam jānodrošina uz sava rēķina un risku jebkādu eksporta licenci vai citu oficiālu atļauju vai citiem dokumentiem un veikt, ja nepieciešams, visas muitas formalitātes par preču eksporta un, ja nepieciešams, veikt to tranzītu caur trešajām valstīm.

Pircējs uz sava rēķina un risku jebkādu importa licenci vai citu oficiāla atļauja, un veikt, ja nepieciešams, visas muitas formalitātes preču importam.

A.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

B.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

a) līgums pārvadājumu
Pārdevējam ir līgums uz sava rēķina par preču pārvadāšanu uz nosaukto punktu, ja tādi ir, pie nosaukts galamērķa ostā. Ja jautājums netiek panākta vienošanās vai nav noteikta prakse, pārdevējs var izvēlēties vispiemērotāko viņam norādīt uz nosaukts galamērķa ostā.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

a) līgums pārvadājumu
Nav pienākuma.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

A.4. PIEGĀDE

B.4. PIEGĀDES PIEŅEMŠANA

Pārdevējam ir piegādāt preces uz pircēja kuģa izkraušanas punktu, saskaņā ar Līguma A.3a) pēc nosaukts galamērķa ostā dienā vai saskaņotajā laika, tādā veidā, ka tas ir izslēdzams no kuģa ar izkraušanas aprīkojumu, kas atbilst preču raksturu.

Pircējam ir jāņem preču piegādi, ja tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu.

A.5. RISKU NODOŠANA

B.5. RISKU NODOŠANA

Pārdevējam ir, ievērojot noteikumus B.5., Uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar Regulas A.4.

Pircējam ir jāsedz visi zaudējumi vai bojājumi uz precēm no brīža riskiem ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu. Pircējam ir pienākums - ja viņš nespēj sniegt paziņojumu saskaņā ar B.7 pantu. - sedz visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm no termiņa beigām saskaņotā datumu vai datumu noteiktā termiņa par piegādi. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu.

A.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

B.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

Pārdevējam ir, ievērojot noteikumus B.6: -.. Papildus izmaksas, kas izriet no raksta A.3a), visas izmaksas saistībā ar precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar Regulas A.4, un - ja jums to vajag - lai samaksātu par visiem muitas formalitāšu izmaksas, kā arī visi nodokļi, nodevas un citiem maksājumiem, eksportējot un to tranzītu caur jebkuru valsti, pirms piegādes saskaņā ar LESD A.4.

Pircējam ir jāmaksā - visas izmaksas saistībā ar precēm no brīža, kad tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu, tostarp izmaksas neizkraujot kravu no kuģa nepieciešams ņemt piegādi, un - visas papildu izmaksas, kas radušās sakarā ar nespēju pildīt pienākumus. veikt preces, pēc tam, kad tā tika nodota viņa rīcībā atbilstoši A.4 pantu. vai paziņojumu saskaņā ar B.7 pantu. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu, un - ja nepieciešams, visi nodokļi, nodevas un citus maksājumus, kā arī izmaksas par muitas formalitāšu jāsamaksā importa preces.

A.7. PAZIŅOJUMS PIRCĒJAM

B.7. PAZIŅOJUMS PĀRDEVĒJAM

Pārdevējam ir jānodod pircējam pietiekami paredzamo ierašanās dienā, ja ieceltais kuģa saskaņā ar Līguma A.4., Kā arī pircējs jebkurai citai iesniegšanu prasa izpildei ir parasti vajadzīgos pasākumus veikt piegādi preces.

Pircējam ir, kad viņam ir tiesības noteikt termiņu, uz noteiktu laiku un / vai veikt piegādi uz nosaukts galamērķa ostā punkts, dod pārdevējam.

A.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKO ZIŅOJUMU Pierādījums

B.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKU ZIŅOJUMU Pierādījums

Pārdevējs sniedz pircējam rēķina piegādes kārtību un / vai parastās transporta dokuments (piemēram apspriežama pavadzīme, kas nav apspriežama jūras ceļa, iekšzemes ūdensceļu dokuments vai multimodālā transporta dokuments), lai ļautu pircējam pieprasīt preces no pārvadātājam galamērķa ostā. Attiecībā uz pārdevēja un pircēja ir vienojušās sazināties elektroniski, minēto dokumentu var aizvietot ar līdzvērtīgu elektroniskās datu (EDI).

Pircējs ir jāpieņem piegādes rīkojumu vai transporta dokumentu saskaņā ar Regulas A.8.

A.9. PĀRBAUDE - IEPAKOJUMS - MARĶĒJUMS

B.9. PREČU PĀRBAUDE

Pārdevējam ir tiesāšanās izdevumus šo kontroles darbībām (piemēram, kvalitātes pārbaudei, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai preču piegādi saskaņā ar A.4 pantu. Pārdevējam ir sava rēķina iepakojumu (ja vien konkrētajā tirdzniecībā tiek parasti tiek veikti, lai piegādāt preces no līguma apraksta izsaiņošanas), kas nepieciešams piegādāt preces. Iepakojums ir attiecīgi jāmarķē.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus pirmsnosūtīšanas inspekcijas izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude ir pilnvarojusi iestādēm eksportētājā valstī.

A.10. CITAS PIENĀKUMI

B.10. CITAS PIENĀKUMI

Pārdevējs jāparāda pircējam pēc pieprasījuma uz viņa rēķina, risku un katru iegūt dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas palīdzību Izdoti vai nosūtīti nosūtīšanas valstī un / vai izcelsmes valsts (kas nav minēti A.8.), ko pircējs var prasīt, lai importētu preču. Pārdevējs sniedz pircējam ar nepieciešamo informāciju par iepirkuma apdrošināšanu.

Pircējam ir jāmaksā visas izmaksas un maksu, kas rodas, iegūstot dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas, kā paredzēts A.10 pantā., Un atmaksā pārdevēju radušies pircējam sniegšanā viņa palīdzības.