krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

DEQ (Pasludināts Ex Quay (... nosaukta galamērķa osta))
Pasludināts Ex Quay (... nosaukta galamērķa osta)

Termins "Delivered Ex Quay" nozīmē, ka pārdevējs pilda savas saistības un piegādāt, kad preces netiek noskaidroti importam rīcībā pircēja piestātnē pie nosaukts galamērķa ostā. Pārdevējam ir jāsedz visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar transportu un izkraušana piestātnē. DEQ Termins nelūdz pircējam muitošanu attiecībā uz importa precēm, kā arī nodokļu, nodevu un citu maksājumu pēc importa apmaksai.
Taču, ja puses vēlas, lai pārdevējs sedz visas vai daļu no importa izmaksas, tad tas būtu skaidri norādīts attiecīgajā papildinājumā pārdošanas līgumam.
Šo terminu var izmantot tikai jūras vai iekšzemes ūdensceļiem un multimodālā transporta, kad preces tiek izkrautas no kuģa uz piestāt galamērķa ostā. Taču, ja puses vēlas iekļaut pārdevēja saistību riskus un izmaksas, kas saistītas ar pārvietojot preces no piestātnes uz citu vietu (noliktavu, terminālu, uc) ostā vai ārpus ostas, termini būtu jāizmanto DDU un DDP.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. PREČU PIEGĀDE SASKAŅĀ AR LĪGUMU

B.1. CENAS MAKSA

Pārdevējam ir saskaņā ar vienošanos par pirkšanu un pārdošanu, nodrošināt produktus un faktūrā, vai tās ekvivalentu elektronisko paziņojumu un jebkuru citu pierādījumu par neatbilstību var būt nepieciešamas pārdošanas līgums.

Pircējam ir jāmaksā paredzēts līgumā pirkuma un pārdošanas cenas precēm.

A.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN formalitātes

B.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN FORMALITĀTES

Pārdevējs, uz sava rēķina un riska, kāds eksporta licence vai citas oficiālas atļaujas vai citus dokumentus un veikt, ja nepieciešams, visas muitas formalitātes, kas nepieciešamas, lai varētu eksportēt preces un to tranzītu caur jebkuru valsti.

Pircējs uz sava rēķina un risku jebkādu importa licence vai citas oficiālas atļaujas vai citus dokumentus un veikt, ja nepieciešams, visas muitas formalitātes preču importam.

A.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

B.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

a) līgums pārvadājumu
Pārdevējam ir līgums uz sava rēķina par preču pārvadāšanu uz nosaukts piestātnē pie nosaukts galamērķa ostā. Ja īpaša doks nav panākta vienošanās vai nav noteikta prakse, pārdevējs var izvēlēties vispiemērotāko viņam mola pie galamērķa ostā.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

a) līgums pārvadājumu
Nav pienākuma.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

A.4. PIEGĀDE

B.4. PIEGĀDES PIEŅEMŠANA

Pārdevējam ir piegādāt preces uz pircēja piestātnes saskaņā ar Līguma A.3a) dienā vai saskaņotajā laika.

Pircējam ir pieņemt preces, ja tie ir piegādāti saskaņā ar Regulas A.4.

A.5. RISKU NODOŠANA

B.5. RISKU NODOŠANA

Pārdevējam ir, ievērojot B.5 panta noteikumiem. un uzņemas visus riskus nozaudēšanas vai bojājuma risku, līdz tā tiek piegādāta saskaņā ar A.4 pantu.

Pircējam ir jāsedz visi zaudējumi vai bojājumi uz precēm no brīža riskiem ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu. Pircējam ir pienākums - ja viņš nespēj sniegt paziņojumu saskaņā ar B.7 pantu. - segt visus zaudējumus vai kaitējumu precēm no termiņa beigām saskaņotā datumu vai nolīgtais piegādes termiņa riskiem. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu.

A.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

B.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

Pārdevējam ir, ievērojot noteikumus B.6: -. Papildus izmaksām, kas izriet no raksta A.3a), visas izmaksas saistībā ar precēm, līdz piegāde piestātnei saskaņā ar Regulas A.4, un - ja. jums to vajag - maksāt par visiem muitas formalitāšu izmaksas, kā arī visi nodokļi, nodokļu un citu maksājumu maksājami par eksportu, un for to tranzīta caur jebkuru valsti pirms dzemdībām, kas saskaņā ar LESD A.4.

Pircējam ir jāmaksā - visas izmaksas saistībā ar precēm no brīža, kad tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu, iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar preču apstrādi, pie ostas, līdz tās turpmākai transportēšanai vai ievietojot noliktavā vai termināla, un - viss. papildu izmaksas, kas radušās sakarā ar tās nespēju izpildīt pienākumu pieņemt preces pēc tam, kad tā tika nodota viņa rīcībā atbilstoši B.7 pantu. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu, un - ja nepieciešams, visi nodokļi, nodevas un citus maksājumus, kā arī izmaksas par muitas formalitāšu jāsamaksā importa precēm un to pēc tam transportu.

A.7. PAZIŅOJUMS PIRCĒJAM

B.7. PAZIŅOJUMS PĀRDEVĒJAM

Pārdevējam ir jānodod pircējam pietiekami paredzamo ierašanās dienā, ja ieceltais kuģa saskaņā ar Līguma A.4., Kā arī pircējs jebkurai citai iesniegšanu prasa izpildei ir parasti vajadzīgos pasākumus veikt piegādi preces.

Pircējam ir, ja viņš ir tiesīgs noteikt laiku, uz noteiktu laiku, un / vai veikt piegādi pie nosaukts galamērķa ostā punkts, dod pārdevējam.

A.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKO ZIŅOJUMU Pierādījums

B.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKU ZIŅOJUMU Pierādījums

Pārdevējs sniedz pircējam rēķina piegādes kārtību un / vai parastās transporta dokuments (piemēram apspriežama pavadzīme, kas nav apspriežama jūras ceļa, iekšzemes ūdensceļu dokuments vai multimodālā transporta dokuments), lai ļautu pircējam veikt preču piegādi un izņemt tos no piestātnes . Attiecībā uz pārdevēja un pircēja ir vienojušās sazināties elektroniski, minēto dokumentu var aizvietot ar līdzvērtīgu elektroniskās datu (EDI).

Pircējs ir jāpieņem piegādes rīkojumu vai transporta dokumentu saskaņā ar Regulas A.8.

A.9. PĀRBAUDE - IEPAKOJUMS - MARĶĒJUMS

B.9. PREČU PĀRBAUDE

Pārdevējam ir tiesāšanās izdevumus šo kontroles darbībām (piemēram, kvalitātes pārbaudei, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai preču piegādi saskaņā ar A.4 pantu. Pārdevējam ir sava rēķina iepakojumu (ja vien konkrētajā tirdzniecībā tiek parasti tiek veikti, lai piegādāt preces no līguma apraksta izsaiņošanas), kas nepieciešams piegādāt preces. Iepakojums ir attiecīgi jāmarķē.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus pirmsnosūtīšanas inspekcijas izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude ir pilnvarojusi iestādēm eksportētājā valstī.

A.10. CITAS PIENĀKUMI

B.10. CITAS PIENĀKUMI

Pārdevējs, pēc pieprasījuma pircējam izciršanas izdevumu, risku un katru saņemtu dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas palīdzību (kas nav minēti A.8.) Izdots vai nosūtīti nosūtīšanas valstī un / vai izcelsmes valsts ko pircējs var prasīt, lai importētu preču. Pārdevējs sniedz pircējam ar nepieciešamo informāciju par iepirkuma apdrošināšanu.

Pircējam ir jāmaksā visas izmaksas un maksu, kas rodas, iegūstot dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas, kā paredzēts A.10 pantā., Un atmaksā pārdevēju radušies pircējam sniegšanā viņa palīdzības.