krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

DDU (Delivered nodokļa nomaksas (... nosaukta galapunkts))
Piegādāts bez nodevas samaksas (... nosaukta galapunkts)

"Piegādāts bez nodevas samaksas" nozīmē, ka pārdevējs piegādā nav noskaidroti importam un netiek izkrautas no jebkādiem ierodas transporta līdzekļu preču pircējam pie nosaukts galamērķa vietā. Pārdevējam jābūt visas izmaksas un riskus, nogādājot preces pielikumiem, izņemot (ja nepieciešams) maksu, kas paredzēti importam galamērķa valstī (vārda "maksājumiem" ietver atbildību par un risku veicot muitas formalitātes un par maksājumu muitas formalitātes, muitas nodevām, nodokļiem un citiem maksājumiem). Atbildība par šādiem maksājumiem jāsedz pircējam, kā arī jebkādas izmaksas un riskus, kas rodas no tā, ka viņa nespēja notīrītu preču importam.
Tomēr, ja puses vēlas pārdevējs uzņemties riskus un izmaksas, muitošanas, kā arī daļu no izmaksām, kas jāmaksā pēc importa precēm, tas ir skaidri norādīts attiecīgajā pielikumā uz pirkuma līgumu.
Pienākumi, riski un izmaksas izkraušanas un kravas pārkraušanas atkarīgs no tā, kas kontrolē izvēlēto piegādes vietu.
Šo terminu var lietot neatkarīgi no transporta veida, bet, kad piegāde ir uz kuģa vai kuģu piestātnē pie galamērķa ostā, būtu jāizmanto DES vai DEQ terminus.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. PREČU PIEGĀDE SASKAŅĀ AR LĪGUMU

B.1. CENAS MAKSA

Pārdevējam ir saskaņā ar pirkuma līgumu nodrošina preces un faktūrrēķinu, vai tās ekvivalentu elektronisko ziņojumu, un jebkuru citu pierādījumu par atbilstību, ko var, ko pieprasa pārdošanas līgums.

Pircējam ir jāmaksā paredzēts līgumā pirkuma un pārdošanas cenas precēm.

A.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN formalitātes

B.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN FORMALITĀTES

Pārdevējam ir uz sava rēķina un risku jebkādu eksporta licenci vai citu oficiāla atļauja vai citus dokumentus un veikt, ja nepieciešams, visas muitas formalitātes preču eksporta un par to tranzītu caur jebkuru valsti.

Pircējs uz sava rēķina un risku jebkādu importa licenci vai citu oficiāla atļauja vai citus dokumentus un veikt, ja nepieciešams, visas muitas formalitātes ievešanai preču.

A.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

B.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

a) līgums pārvadājumu
Pārdevējam ir līgums uz sava rēķina par preču pārvadāšanu uz nosaukts galamērķim. Ja īpašs punkts nav panākta vienošanās vai nav noteikta prakse, pārdevējs var izvēlēties vispiemērotāko viņam norādīt uz nosaukts galamērķa vietā.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

a) līgums pārvadājumu
Nav pienākuma.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

A.4. PIEGĀDE

B.4. PIEGĀDES PIEŅEMŠANA

Pārdevējam ir jāpiegādā preces rīcībā pircējs vai cita persona, ko pircējs norīkotas, nav izkrautas uz jebkuras ierodas transporta līdzekļiem pie nosaukts galamērķa vietā dienā vai laikposmā, vienošanās par piegādi.

Pircējam ir jāņem preču piegādi, ja tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu.

A.5. RISKU NODOŠANA

B.5. RISKU NODOŠANA

Pārdevējam ir, ievērojot B.5 panta noteikumiem. un uzņemas visus riskus nozaudēšanas vai bojājuma risku, līdz tā tiek piegādāta saskaņā ar A.4 pantu.

Pircējam ir jāsedz visi zaudējumi vai bojājumi uz precēm no brīža riskiem ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu. Pircējam ir pienākums - nespēj pildīt savus pienākumus saskaņā ar B.2 pantu. - sedz visus papildu zaudējumu riskus un kaitējumu precēm, kas radušies līdz ar to. Pircējam ir pienākums - ja viņš nespēj sniegt paziņojumu saskaņā ar B.7 pantu. - segt visus zaudējumus vai kaitējumu precēm no termiņa beigām saskaņotā datumu vai beigās noteiktā perioda piegādes riskiem. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu.

A.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

B.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

Pārdevējam ir, ievērojot noteikumus pants B.6: -.. Papildus izmaksas, kas rodas A.3a pants), atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu, un - ja nepieciešams, - atlīdzināt visus izdevumus, muitas formalitātes, kas nepieciešamas eksportam, kā arī visiem nodokļiem un citiem maksājumiem, eksportējot un to tranzītu caur jebkuru valsti, pirms piegādes saskaņā ar A.4 pantu.

Pircējam ir jāmaksā - visas izmaksas saistībā ar precēm no brīža, kad tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu. - jebkuras papildu izmaksas, kas radušās, ja viņš nav ar B.2 pantu. vai arī viņš nespēj sniegt paziņojumu saskaņā ar B.7 pantu. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu, un - ja nepieciešams, visas nodevas, nodokļi un citi izdevumi, kā arī izmaksas par muitas formalitāšu jāsamaksā importa preces.

A.7. PAZIŅOJUMS PIRCĒJAM

B.7. PAZIŅOJUMS PĀRDEVĒJAM

Pārdevējam ir jāsniedz pircējam pietiekami nosūtīšanu, kā arī pircēju uz jebkuru citu paziņojumu, kas nepieciešama izplūdes parasti vajadzīgos pasākumus, lai ņemtu preču piegādi.

Pircējam ir, kad viņam ir tiesības noteikt termiņu, uz noteiktu laiku un / vai punktu ņemot piegādi pie nosaukts galamērķa vietā, pienācīgi informē Pārdevēju.

A.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKO ZIŅOJUMU Pierādījums

B.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKU ZIŅOJUMU Pierādījums

Pārdevējam jānodrošina pircējam uz sava rēķina ar piegādes rīkojumu un / vai parastajā pārvadājuma dokumentā (piemēram, tirgojamu pavadzīme nav apspriežams jūras pavadzīmes, iekšējo ūdensceļu dokumentu, gaisa kravas pavadzīme, rēķins dzelzceļa vai ceļu, vai multimodālā transporta dokuments), kas var būt nepieciešama pircējam veikt preču piegādi, saskaņā ar rakstiem A.4. / B.4.V ja pārdevējs un pircējs ir vienojušies sazināties elektroniski , Iepriekšminētās dokumentus var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku datu (EDI).

Pircējam ir jāpieņem atbilstošs piegādes rīkojums vai pārvadājuma dokumentu atbilstoši A.8 pantu.

A.9. PĀRBAUDE - IEPAKOJUMS - MARĶĒJUMS

B.9. PREČU PĀRBAUDE

Pārdevējam ir tiesāšanās izdevumus šo kontroles darbībām (piemēram, kvalitātes pārbaudei, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai preču piegādi saskaņā ar A.4 pantu. Pārdevējam ir sava rēķina iepakojumu (ja vien konkrētajā tirdzniecībā tiek parasti tiek veikti, lai piegādāt preces no līguma apraksta izsaiņošanas), kas nepieciešams piegādāt preces. Iepakojums ir attiecīgi jāmarķē.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus pirmsnosūtīšanas inspekcijas izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude ir pilnvarojusi iestādēm eksportētājā valstī.

A.10. CITAS PIENĀKUMI

B.10. CITAS PIENĀKUMI

Pārdevējam jānodrošina pircēju lūguma pēdējās rēķina, risku un katru palīdzību saņemtu dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas (kas nav minēti šajā pantā A.8.) Izdoti vai nosūtīti nosūtīšanas valstī un / vai izcelsmes valsti, kuru pircējs var pieprasīt, lai importētu preču. Pārdevējam jānodrošina pircējam ar nepieciešamo informāciju par iepirkuma apdrošināšanu.

Pircējam ir jāmaksā visas izmaksas un maksu, kas rodas, iegūstot dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas, kā paredzēts A.10 pantā., Un atmaksā pārdevēju radušies pircējam sniegšanā viņa palīdzības.