krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

FAS (Free Līdzās Ship (ostas nosaukums ... nosūtīšanas))
Bezmaksas Līdzās Ship (... nosūtīšanas ostas nosaukums)

"Free Līdzās Ship" nozīmē, ka pārdevējs piegādā kad preces tiek novietoti līdzās kuģa piestātnē vai šķiltavas pie nosaukts iekraušanas ostā. Tas nozīmē, ka no šī brīža visas izmaksas un risks zaudējumu vai bojājumu uz precēm ir jāsedz pircējam. SKS Termins prasa pārdevējs atmuitot preces eksportam. ŠIS IR MAIŅA NO iepriekšējos izdevumos "Incoterms", kas nepieciešamas, lai organizētu EKSPORTA KLĪRENSA pircēja atbildības. Tomēr, ja puses vēlas pircējs nest pienākumu atmuitot preces eksportam, tas būtu skaidri noteikts, kas atbilst piemaksu uz pārdošanas līgumu.
Šo terminu var izmantot tikai jūras vai iekšzemes ūdensceļiem.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. PREČU PIEGĀDE SASKAŅĀ AR LĪGUMU

B.1. CENAS MAKSA

Pārdevējam ir saskaņā ar pirkuma līgumu nodrošina preces un faktūrrēķinu, vai tās ekvivalentu elektronisko ziņojumu, un jebkuru citu pierādījumu par atbilstību, ko var, ko pieprasa pārdošanas līgums.

Pircējam ir jāmaksā paredzēts līgumā pirkuma un pārdošanas cenas precēm.

A.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN formalitātes

B.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN FORMALITĀTES

Pārdevējam ir uz sava rēķina un risku jebkādu eksporta licenci vai citu oficiāla atļauja, un veikt, ja nepieciešams, visas nepieciešamās eksportam uz precēm muitas formalitātes.

Pircējs uz sava rēķina un risku jebkādu importa licenci vai citu oficiāla atļauja, un veikt, ja nepieciešams, visas muitas formalitātes attiecībā uz importu precēm un par viņu tranzītu caur jebkuru valsti.

A.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

B.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

a) līgums pārvadājumu
Nav pienākuma.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

a) līgums pārvadājumu
Pircējs uz sava rēķina par preču pārvadāšanu no nosaukts iekraušanas ostā.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

A.4. PIEGĀDE

B.4. PIEGĀDES PIEŅEMŠANA

Pārdevējam ir jāpiegādā preces kopā kuģa pie nosaukts iekraušanas ostā un pircēja saskaņā ar muitas ostas, dienā vai saskaņotajā laika.

Pircējam ir jāņem preču piegādi, ja tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu.

A.5. RISKU NODOŠANA

B.5. RISKU NODOŠANA

Pārdevējam ir, ievērojot B.5 panta noteikumiem. uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu risku, līdz tā tiek piegādāta saskaņā ar A.4 pantu.

Pircējam ir jāuzņemas visi riski, kas zaudējumu vai bojājumu precēm - no brīža, kad preces ir piegādātas saskaņā ar A.4 pantu, un -. No saskaņotā datumu vai termiņa beigām noteiktā termiņa piegādes, kas rodas vai nu tāpēc, ka viņš nespēj sniegt paziņojumu saskaņā raksts B.7., vai ja kuģis tā nominētais nav ierasties laikā vai nav varējusi pieņemt preces uz laiku, vai aizver kravas agrāk nekā noteikts rakstu B.7. laiks. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu.

A.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

B.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

Pārdevējam ir, ievērojot B.6 panta noteikumiem: -. Atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar precēm, līdz brīdim, kad nodošanai saskaņā ar A.4 pantu. un - vajadzības gadījumā, visi nodokļi, nodevas un citus maksājumus uz eksportu.

Pircējam ir pienākums: -., Atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar precēm, sākot no preču piegādes saskaņā ar A.4 pantu, un - radušās visas papildu izmaksas, vai nu tāpēc, ka kuģis tā nominētais nav ierasties laikā vai ne spēj veikt preces laikā, vai aizver kravas agrāk nekā noteikts saskaņā B.7 panta laikā, vai nespējot sniegt attiecīgu paziņojumu saskaņā ar B.7 pantu. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu, un - ja nepieciešams, visi nodokļi, nodevas un citus maksājumus, kā arī izmaksas par muitas formalitāšu jāsamaksā importa preces un, ja nepieciešams, to tranzītā caur jebkuru valsti.

A.7. PAZIŅOJUMS PIRCĒJAM

B.7. PAZIŅOJUMS PĀRDEVĒJAM

Pārdevējam ir sniegt pircējam pietiekams paziņojums, ka preces ir piegādātas kopā izvirzīto kuģa.

Pircējam ir jāsniedz pārdevējam pietiekams paziņojums par kuģa nosaukumu, iekraušanas punktu un nepieciešamo piegādes laiku.

A.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKO ZIŅOJUMU Pierādījums

B.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKU ZIŅOJUMU Pierādījums

Pārdevējam jānodrošina pircējam uz sava rēķina ar parasto pierādījumu piegādes transporta dokumentu saskaņā ar A.4 pantu. Ja šāds pierādījums, kas minēts iepriekš, nav transporta dokuments, pārdevējs ir padarīt pircējam, pēc viņa lūguma sava rēķina, risku un katru palīdzību, iegūstot transporta dokumentu (piemēram, kādu tirgojamu konosamentu, neapspriežams jūras pavadzīmi, iekšzemes ūdensceļiem). Ja pārdevējs un pircējs ir vienojušies sazināties elektroniski, dokuments, kas minēts iepriekš, var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku datu apmaiņu (EDI).

Pircējam ir jāpieņem apliecinājumu par piegādi saskaņā ar A.8 pantu.

A.9. PĀRBAUDE - IEPAKOJUMS - MARĶĒJUMS

B.9. PREČU PĀRBAUDE

Pārdevējam ir tiesāšanās izdevumus šo kontroles darbībām (piemēram, kvalitātes pārbaudei, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai preču piegādi saskaņā ar A.4 pantu. Pārdevējam jānodrošina sava rēķina, kas saistīts ar iepakojumu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai (izņemot gadījumus, kad tas ir ierasts nosūtīt preces uz līgumu paketi par konkrēto tirdzniecībai). Pēdējais tiek veikta tādā mērā, ka apstākļi, kas attiecas uz transporta (piemēram, kārtību, galamērķa), ir veikti zināmi pārdevējam pirms pārdošanas līgumu. Iepakojums ir attiecīgi jāmarķē.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus par jebkuru pirmsnosūtīšanas inspekcijas izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude ir pilnvarojusi iestādēm eksportētājā valstī.

A.10. CITAS PIENĀKUMI

B.10. CITAS PIENĀKUMI

Pārdevējam jānodrošina pircēju lūguma pēdējās rēķina, risku un katru palīdzību saņemtu dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas (izņemot tos, kas minēti šajā pantā A.8) izdoti vai pārraida valstī nosūtīšanas un / vai izcelsmes valsti, kas pircējs var pieprasīt, lai importētu preču un, ja nepieciešams, to tranzītu caur jebkuru valsti. Pārdevējam jānodrošina pircējam, pēc viņa lūguma ar nepieciešamo informāciju par iepirkuma apdrošināšanu.

Pircējam ir jāmaksā visas izmaksas un maksu, kas rodas, iegūstot dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas, kā paredzēts A.10 pantā., Un atmaksā pārdevēju radušies pircējam sniegšanā viņa palīdzības.