krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

FCA (Free Carrier (... nosaukta vieta))
Free Carrier (... nosaukta vieta)

"Free Carrier" nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, noskaidroti pārvadātāju, ko pircējs nominēta pie nosaukts vietā. Jāatzīmē, ka izvēlētā piegādes vieta ietekmē saistības iekraušanas un izkraušanas preces šajā vietā. Ja piegāde notiek pie pārdevēja telpās, pārdevējs ir atbildīgs par kuģniecības. Ja piegāde notiek jebkurā citā vietā, pārdevējs nav atbildīgs par izkraušanu. Šo terminu var lietot neatkarīgi no transporta veida, tostarp multimodālu transportu.

Vārds "pārvadātājs" ir jebkura persona, kura pārvadājuma līguma, apņemas veikt vai organizēt kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem, gaisu, jūru, iekšzemes ūdensceļiem vai apvienojot šādu veidu.
Ja pircējs ieceļ personu, kas nav pārvadātājs, lai saņemtu preces, pārdevējs izpilda savu pienākumu piegādāt preces, ja tās tiek piegādātas šai personai.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. PREČU PIEGĀDE SASKAŅĀ AR LĪGUMU

B.1. CENAS MAKSA

Pārdevējam ir saskaņā ar pirkuma līgumu nodrošina preces un faktūrrēķinu, vai tās ekvivalentu elektronisko ziņojumu, un jebkuru citu pierādījumu par atbilstību, ko var, ko pieprasa pārdošanas līgums.

Pircējam ir jāmaksā paredzēts līgumā pirkuma un pārdošanas cenas precēm.

A.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN formalitātes

B.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN FORMALITĀTES

Pārdevējam ir uz sava rēķina un risku jebkādu eksporta licenci vai citu oficiāla atļauja, un veikt, ja nepieciešams, visas nepieciešamās eksportam uz precēm muitas formalitātes.

Pircējs uz sava rēķina un risku jebkādu importa licenci vai citu oficiāla atļauja, un veikt, ja nepieciešams, visas muitas formalitātes attiecībā uz importu precēm un par viņu tranzītu caur jebkuru valsti.

A.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

B.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

a) līgums pārvadājumu
Nav pienākuma. Taču nu pircēja pieprasījuma vai, pamatojoties uz komerciālo praksi, ja pircējs nesniedz norādi, pārdevējs var slēgt līgumu par pārvadājumiem parastajiem noteikumiem pie pircēja rēķina un riska. Pārdevējs var atteikties veikt šo līgumu. Šajā gadījumā, tā nekavējoties informē pircēju.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

a) līgums pārvadājumu
Pircējs uz sava rēķina, lai noslēgtu līgumu par preču pārvadāšanu no minētās vietas, izņemot gadījumus, kad pārvadājuma līgums ir pārdevējs saskaņā ar A.3a pants).
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

A.4. PIEGĀDE

B.4. PIEGĀDES PIEŅEMŠANA

Pārdevējam ir jāpiegādā preces pārvadātājam vai citai personai, ko pircējs izvirza, vai izvēlētā pārdevēja atbilstoši A.3a pants), pie minētās vietas uz datumu vai noteiktajā laika posmā.
Piegāde ir pabeigta:
) Ja nosaukta vieta ir pārdevēja telpas, ja preces ir iekrautas transportlīdzekļa pārvadātājs, pircējs vai cita persona, kas rīkojas viņa vārdā
b) ja nosaukta vieta ir ārpus pārdevēja telpās, kad netiek izkrautas no transportlīdzekļa pārdevēja un pieejamai preču pārvadātājam vai citai personai, ko pircējs nominēts, vai pārdevēja atbilstoši A.3a panta izvēlēts). Ja puses nav vienojušās par kādu konkrētu punktu pie minētās vietas, un, ja ir vairāki punkti, iespējams, pārdevējs var izvēlēties vispiemērotāko vietu viņu. Ja pārdevējs nav precīzas instrukcijas no pircēja, viņš var piegādāt preces pārvadāšanai tādā veidā, kā transporta veida un / vai skaitu un / vai preču raksturu.

Pircējam ir jāņem preču piegādi, ja tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu.

A.5. RISKU NODOŠANA

B.5. RISKU NODOŠANA

Pārdevējam ir, ievērojot B.5 noteikumiem. uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu risku, līdz tā tiek piegādāta saskaņā ar A.4 pantu.

Pircējam ir jāsedz visi zaudējumiem vai bojājumiem risku - no brīža, kad preces ir piegādātas saskaņā ar A.4 pantu, un -. No saskaņotā datumu vai termiņa beigām noteiktā termiņa piegādes, kas rodas vai nu tāpēc, ka viņš neizvirza pārvadātāju vai cita persona saskaņā ar A.4 panta., vai arī tāpēc, ka pārvadātājs vai cita persona nevarētu veikt kravu savā pārziņā norunātajā laikā, vai arī viņš nevarēja sniegt paziņojumu saskaņā ar B.7 pantu. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu.

A.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

B.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

Pārdevējam ir, ievērojot B.6 panta noteikumiem: -.. Atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 punktu, un - lai maksā, ja vajadzīgs, visi nodokļi, nodevas un citus maksājumus, kā arī izmaksas muitas formalitāšu maksājami pēc eksporta.

Pircējam ir jāmaksā - visas izmaksas saistībā ar precēm no brīža, kad preču piegādes saskaņā ar A.4 pantu, un - visas papildu izmaksas, kas rodas tāpēc, ka viņš neizvirza pārvadātājam vai citai personai saskaņā ar A.4 pantu, .. vai tāpēc, ka pārvadātājs vai cita persona nevarētu veikt kravu savā pārziņā norunātajā laikā, vai arī viņš nevarēja sniegt paziņojumu saskaņā ar B.7 pantu. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu, un - ja nepieciešams, visas nodevas, nodokļus un citus maksājumus, kā arī izmaksas par muitas formalitāšu jāsamaksā importa preces un, ja nepieciešams, to tranzītā caur jebkuru valsti.

A.7. PAZIŅOJUMS PIRCĒJAM

B.7. PAZIŅOJUMS PĀRDEVĒJAM

Pārdevējam ir sniegt pircējam pietiekams paziņojums, ka preces ir piegādātas saskaņā ar A.4 pantu. Ja pārvadātājs nevar pieņemt preces saskaņotajā laika, saskaņā ar A.4 pantu, pārdevējam ir jāpaziņo pircējam.

Pircējam ir jāsniedz pārdevējam pietiekami paziņojumu par vārda vai jebkura cita persona, kā definēts A.4 pantā., Un, ja nepieciešams, precizē transportēšanas veidu, kā arī datumu vai periodu nogādāt preces ar viņu, un, ja nepieciešams, norādīt uz vietu, kur preces ir piegādātas pārvadātājam vai citai personai.

A.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKO ZIŅOJUMU Pierādījums

B.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKU ZIŅOJUMU Pierādījums

Pārdevējam jānodrošina pircējam uz sava rēķina ar parasto pierādījumu piegādes transporta dokumentu saskaņā ar A.4 pantu. Ja tas minēts iepriekš, ir transporta dokuments, pārdevējs ir padarīt pircējam, pēc viņa lūguma, uz sava rēķina, risku un katru palīdzību iegūt transporta dokumentu (piemēram, kādu tirgojamu preču pavadzīme, kas nav apgrozāmi jūras pavadzīme, iekšzemes ūdensceļu gaisa rēķinu, rēķins vilcienu vai motora vai multimodālo transporta). Ja pārdevējs un pircējs ir vienojušies sazināties elektroniski, dokuments, kas minēts iepriekš, var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku datu apmaiņu (EDI).

Pircējam ir jāpieņem apliecinājumu par piegādi saskaņā ar A.8 pantu.

A.9. PĀRBAUDE - IEPAKOJUMS - MARĶĒJUMS

B.9. PREČU PĀRBAUDE

Pārdevējam ir tiesāšanās izdevumus šo kontroles darbībām (piemēram, kvalitātes pārbaudei, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai preču piegādi saskaņā ar A.4 pantu. Pārdevējam jānodrošina sava rēķina, kas saistīts ar iepakojumu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai (izņemot gadījumus, kad tas ir ierasts nosūtīt preces uz līgumu paketi par konkrēto tirdzniecībai). Pēdējais tiek veikta tādā mērā, ka apstākļi, kas attiecas uz transporta (piemēram, kārtību, galamērķa), ir veikti zināmi pārdevējam pirms pārdošanas līgumu. Iepakojums ir attiecīgi jāmarķē.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus par jebkuru pirmsnosūtīšanas inspekcijas izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude ir pilnvarojusi iestādēm eksportētājā valstī.

A.10. CITAS PIENĀKUMI

B.10. CITAS PIENĀKUMI

Pārdevējam jānodrošina pircēju lūguma pēdējās rēķina, risku un katru palīdzību saņemtu dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas (kas nav minēti šajā pantā A.8.) Izdoti vai nosūtīti valstī piegādes un / vai izcelsmes valsts preču, kuru pircējs var pieprasīt, lai importētu preču vai, ja nepieciešams, to tranzītu caur jebkuru valsti. Pārdevējam jānodrošina pircējam, pēc viņa lūguma ar nepieciešamo informāciju par iepirkuma apdrošināšanu.

Pircējam ir jāmaksā visas izmaksas un maksu, kas rodas, iegūstot dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas, kā paredzēts rakstu A.10., Un atmaksā pārdevēju radušies palīdzību pircējam, kad jūs veicat pārvadājuma līgumu saskaņā ar A. pants 3. Pircējam ir dot pārdevējs attiecīgas instrukcijas, kad pārdevēja palīdzība ir vajadzīga pārvadājuma līgumu saskaņā ar A.3a pants).