krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

FOB (Free On Board (... nosaukta nosūtīšanas osta))
Bezmaksas On Board (... nosaukta nosūtīšanas osta)

Termins "Franko uz kuģa klāja" nozīmē, ka pārdevējs piegādā kad preces iet kuģa reliņu pie nosaukts iekraušanas ostā. Tas nozīmē, ka no šī brīža visiem izdevumiem un riskiem zaudējumu vai bojājumu precēm sedz pircējs. FOB Termins prasa pārdevējs atmuitot preces eksportam. Šo terminu var izmantot tikai jūras un iekšzemes ūdensceļu transportu. Ja puses nav paredzējis piegādāt preces pāri kuģa dzelzceļu, termins būtu jāizmanto FCA.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. PREČU PIEGĀDE SASKAŅĀ AR LĪGUMU

B.1. CENAS MAKSA

Pārdevējam ir saskaņā ar pirkuma līgumu nodrošina preces un faktūrrēķinu, vai tās ekvivalentu elektronisko ziņojumu, un jebkuru citu pierādījumu par atbilstību, ko var, ko pieprasa pārdošanas līgums.

Pircējam ir jāmaksā paredzēts līgumā pirkuma un pārdošanas cenas precēm.

A.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN formalitātes

B.2. LICENCES, SERTIFIKĀCIJAS UN FORMALITĀTES

Pārdevējam ir uz sava rēķina un risku jebkādu eksporta licenci vai citu oficiāla atļauja, un veikt, ja nepieciešams, visas nepieciešamās eksportam uz precēm muitas formalitātes.

Pircējs uz sava rēķina un risku jebkādu importa licenci vai citu oficiāla atļauja, un veikt, ja nepieciešams, visas muitas formalitātes par preču importētājā un, ja nepieciešams, to tranzītā caur kādu valsti.

A.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

B.3. PĀRVADĀŠANAS UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMI

a) līgums pārvadājumu
Nav pienākuma.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

a) līgums pārvadājumu
Pircējs uz sava rēķina par preču pārvadāšanu no nosaukts iekraušanas ostā.
b) apdrošināšanas līgums
Nav pienākuma.

A.4. PIEGĀDE

B.4. PIEGĀDES PIEŅEMŠANA

Pārdevēja pienākums ir piegādāt preces uz kuģa nominētas pircēja saskaņotā datumā vai saskaņotajā laika pie nosaukts iekraušanas ostā saskaņā ar ostas muitas.

Pircējam ir jāņem preču piegādi, ja tie ir piegādāti saskaņā ar A.4 pantu.

A.5. RISKU NODOŠANA

B.5. RISKU NODOŠANA

Pārdevējam ir, ievērojot Noteikumu B.5. sedz visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm, kamēr prece iet kuģa reliņu pie nosaukts iekraušanas ostā.

Pircējam ir jāsedz visi zaudējumiem vai bojājumiem riskus - no brīža, kad preces iet kuģa reliņus nosaukts iekraušanas ostā, un - no saskaņotā datuma vai termiņa beigām noteiktā termiņa par piegādi, kurā rodas vai nu tāpēc, ka viņš nespēj sniegt paziņojumu saskaņā ar B panta 7., vai ja kuģis tā nominētais nav ierasties laikā, vai nevarēja veikt preces laikā, vai aizver kravas agrāk nekā noteikts saskaņā B.7 pantu. laiks. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu.

A.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

B.6. IZMAKSU SADALĪJUMS

Pārdevējam ir, Saskaņā ar noteikumiem B.6: -. Visas izmaksas, kas attiecas uz precēm, līdz brīdim, kad preces iet kuģa reliņu pie nosaukts iekraušanas ostā saskaņā ar Līguma A.4. un - ja vajadzīgs, visas izmaksas par muitas formalitāšu nepieciešamo eksportam, kā arī visi nodokļi, nodevas un citus maksājumus uz eksportu.

Pircējam ir pienākums maksāt - visus izdevumus, kas saistīti ar precēm no brīža, kad preces iet kuģa reliņus nosaukts ostā un - visas papildu izmaksas, kas rodas vai nu tādēļ, ka kuģis tā nominētais nav ierasties laikā, vai arī nav spējis veikt preces laiku, vai aizver kravas agrāk nekā noteikts saskaņā B.7 pantu. datumu, vai nespējot sniegt attiecīgu paziņojumu saskaņā ar B.7 pantu. Tomēr ar nosacījumu, ir lietderīgi, jo līguma precēm. Tas nozīmē, ka precēm jābūt pareizi identificēts, proti, skaidri atcelt vai citādi identificēts kā prece, kas ir priekšmets šo līgumu, un - ja nepieciešams, visi nodokļi, nodevas un citus maksājumus, kā arī izmaksas par muitas formalitāšu jāsamaksā importa preces un, ja nepieciešams, to tranzītā caur jebkuru valsti.

A.7. PAZIŅOJUMS PIRCĒJAM

B.7. PAZIŅOJUMS PĀRDEVĒJAM

Pārdevējam ir jānodod pircējam attiecīgu paziņojumu, ka preces ir piegādātas saskaņā ar Regulas A.4.

Pircējs ir jāsniedz pārdevējam pietiekams paziņojums par kuģa nosaukumu, iekraušanas vietu un nepieciešamo piegādes laiku.

A.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKO ZIŅOJUMU Pierādījums

B.8. PIEGĀDES, TRANSPORTĒŠANAS DOKUMENTU VAI EKVIVALENTU ELEKTRONISKU ZIŅOJUMU Pierādījums

Pārdevējam jānodrošina pircējam uz sava rēķina ar parasto pierādījumu piegādes transporta dokumentu saskaņā ar A.4 pantu. Ja šādi pierādījumi, minēts iepriekš, tas ir transporta dokuments, pārdevējs ir padarīt pircējam, pēc viņa lūguma, uz sava rēķina, risku un katru palīdzību iegūt transporta dokumentu ar pārvadājuma līgumu (piemēram, tirgojamu konosamentu, neapspriežams jūras pavadzīme, iekšējo ūdensceļu vai multimodālo transporta). Ja pārdevējs un pircējs ir vienojušies sazināties elektroniski, dokuments, kas minēts iepriekš, var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku datu apmaiņu (EDI).

Pircējam ir jāpieņem apliecinājumu par piegādi saskaņā ar A.8 pantu.

A.9. PĀRBAUDE - IEPAKOJUMS - MARĶĒJUMS

B.9. PREČU PĀRBAUDE

Pārdevējam ir tiesāšanās izdevumus šo kontroles darbībām (piemēram, kvalitātes pārbaudei, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai preču piegādi saskaņā ar A.4 pantu. Pārdevējam jānodrošina sava rēķina, kas saistīts ar iepakojumu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai (izņemot gadījumus, kad tas ir ierasts sūtīt preces no līguma paketi par konkrēto tirdzniecībai). Pēdējais tiek veikta tādā mērā, ka apstākļi, kas attiecas uz transporta (piemēram, kārtību, galamērķa), ir veikti zināmi pārdevējam pirms pārdošanas līgumu. Iepakojums ir attiecīgi jāmarķē.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus par jebkuru pirmsnosūtīšanas inspekcijas izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude ir pilnvarojusi iestādēm eksportētājā valstī.

A.10. CITAS PIENĀKUMI

B.10. CITAS PIENĀKUMI

Pārdevējam ir padarīt pircējam pēc pieprasījuma uz viņa rēķina, risku un katru iegūt dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas palīdzību Izdoti vai nosūtīti nosūtīšanas valstī un / vai izcelsmes valsts (izņemot tos, kas minēti A.8.), ko pircējs var prasīt, lai importētu preču un, ja nepieciešams, to tranzītā caur kādu valsti. Pārdevējs sniedz pircējam, pēc pieprasījuma, ar nepieciešamo informāciju par iepirkuma apdrošināšanu.

Pircējam ir jāmaksā visas izmaksas un maksu, kas rodas, iegūstot dokumentus vai līdzvērtīgus elektronisko ziņas, kā paredzēts A.10 pantā., Un atmaksā pārdevēju radušies pircējam sniegšanā viņa palīdzības.

 

Dažos gadījumos preambulā iesaka izmantot vai neizmantošanu konkrētā termiņā. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz izvēli starp FCA un FOB.

Diemžēl, tirgotāji turpina izmantot FOB, kad tas ir pilnīgi nevietā tādējādi izraisot pārdevējs uzņemas risku sakarā ar preču nodošanu pārvadātājam nosaukts pircējs. FOB var izmantot tikai tad, ja preces paredzēts piegādāt "kuģa reliņu" vai, vismaz, uz kuģa, nevis tad, kad prece nodota pārvadātājam turpmākai stāšanās kuģa, piemēram sakrauti konteineros vai iekrauj kravas automašīnām vai automašīnas tā saucamajā "ro-ro" transportu.

Tādējādi preambulā FOB bija spēcīgs brīdinājums, ka termins nedrīkst lietot, ja puses nav paredzējis piegādāt preces pāri kuģa dzelzceļu.

Tā gadās, ka kļūdas pēc lietošanas ierobežojumus personām, kas paredzēts kravu pārvadāšanai pa jūru ir arī tad, ja citu transporta veidu. Tas var likt pārdevējam vietā, kur viņš nevar izpildīt savu pienākumu pircējam dokumentu (piemēram, pavadzīme, jūras pavadzīme vai elektroniskais ekvivalents).