krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

KIP

Incoterms 2010

Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz [... nosaukts galamērķa vieta]
COST un apdrošināšana apmaksāta līdz [... nosaukts galamērķa vieta]

Šo terminu var lietot neatkarīgi no izvēlētā transporta veida un, izmantojot vairāk nekā vienu transporta veidu.
"Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz" ("Izmaksas un apdrošināšana apmaksāta") nozīmē, ka pārdevējs nosūta preci pārvadātājam vai cita persona, ko ieceļ pārdevēja norunātajā vietā (ja šādu vietu pēc pušu vienošanās), un ka pārdevējs līgumi pārvadājumiem un segt izdevumus transports nepieciešams, lai preces uz vienošanās galamērķi.
Pārdevējs arī līgumi par apdrošināšana zaudējumu risks vai bojājumiem tranzīta precēm. Pircējam jāņem vērā, ka saskaņā ar KJP pārdevējam ir pienākums sniegt apdrošināšanu tikai uz minimālo segumu. Ja vēlas, pircējs lielāku aizsardzību, izmantojot apdrošināšanu, viņam ir vai nu skaidri saskaņot to ar pārdevēju vai veikt par saviem līdzekļiem papildu apdrošināšanu.
Izmantojot terminu CPT, CIP, CFR vai CIF pārdevējs atbilst viņa piegādes pienākumi, kad tā nodod preci pārvadātājam, un nevis tad, kad preces sasniedz savu galamērķi.
Šis termins ir divi kritiskos punktus, jo risks un izmaksas doties divās dažādās vietās. Puses tiek ieteicams visprecīzāk noteikta līgumā piegādes vietā, kurā risks pāriet pircējam, kā arī nosaukts galamērķa vietu, uz kuru pārdevējs ir pienākums slēgt līgumu par pārvadājumiem.
Lietojot vairākus pārvadātājiem par preču pārvadāšanu pēc saskaņotā virzienā, un ja puses nevar vienoties par konkrētu piegādes vietai, trūkums ir tas, ka risks pāriet, nosūtot preces pirmajam pārvadātājam ciematā, kuru izvēle ir pilnībā atkarīga no pārdevēja un kas ir ārpus kontroles pircējam. Ar nodomu pušu riska nodošanu notiek vēlākā posmā (ti okeāna ostā vai lidostā), viņiem ir nepieciešams definēt to savā līgumā - pārdošanu.
Puses tiek ieteikts arī būt visprecīzāk noteikt brīdi saskaņotajā galamērķī, jo izmaksas šajā brīdī ir pārdevējs. Pārdevējs ir ieteicams, lai nodrošinātu līgumu par pārvadājumu, kas precīzi atspoguļo šo izvēli. Ja pārdevējs ir viņa pārvadājuma līguma sedz izkraušanas izmaksas saskaņā ar noteikto galamērķi, pārdevējam nav tiesību pieprasīt kompensāciju no pircēja no šādām izmaksām, ja nav citas vienošanās puses.
KIP ir nepieciešama, lai pārdevējs muitas formalitātes eksportam, ja tādi ir. Tomēr, pārdevējam nav pienākums veikt muitas formalitātes ievešanai, maksā ievedmuitas nodokļus vai veikt citas muitas formalitātes ievešanai.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. Pārdevēja vispārīgie pienākumi

B.1. Pircēja vispārējie pienākumi

Pārdevējam ir, saskaņā ar līgumu par pirkšanu un pārdošanu, nodrošināt produktus un faktūrrēķinu, faktūras, kā arī jebkuru citu pierādījumu par atbilstības nosacījumiem pārdošanas līgumu, kas var būt vajadzīga līgumā.
Jebkurš dokuments, kas minēta A1-A10 var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku ierakstu vai procedūru, ja par ko vienojušās puses, vai ir kopīgs.

Pircējam ir samaksāt cenu par precēm, kā paredzēts pārdošanas līgumā.
Jebkura punktā minēto dokumentu B1-B10 var būt līdzvērtīgs elektronisko ierakstu vai citu procedūru, ja puses ir vienojušās vai ir kopīgs.

A.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

B.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

Ja nepieciešams, pārdevējam ir uz sava rēķina un, eksporta licence vai citu oficiālu atļauju un veikt visas muitas formalitātes, kas nepieciešamas, lai radītu preču un transporta caur jebkuru valsti.

Ja nepieciešams, pircējam ir jāsaņem sava rēķina un riska importa licence vai cita oficiāla atļauja, un veikt visas muitas formalitātes preču importu un to transportēšana caur jebkuru valsti.

A.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

B.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

a) līgums pārvadājumu
Pārdevējam ir līgumu vai sagādāt līgums par preču pārvadāšanu no nosauktas piegādes vietai, ja tas ir noteikts, vai piegādes vieta nosaukto galapunktu, vai, ja ir vienošanās, uz jebkuru punktu šādā vietā.
Pārvadājuma līgumu jāveic parastajiem noteikumiem par pārdevēja kontā un nodrošina pārvadāšanai ar vispārpieņemtiem virzienā un normālā veidā. Ja īpašs punkts nav panākta vienošanās vai to var noteikt, pamatojoties uz praksi, pārdevējs var izvēlēties piegādes punkts vai pēc vienošanās galamērķī, kas vislabāk atbilst viņa mērķis.
b) apdrošināšanas līgums
Pārdevējam jānodrošina sava rēķina pārvadā kravas apdrošināšanu, saskaņā ar vismaz minimālo segumu, kā prasīts iepriekš "C" Institutskaya apstākļos kravas apdrošināšanu (Kravas klauzula) (LMA / IUA) vai citiem līdzīgiem nosacījumiem. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts ar apdrošinātāju vai apdrošināšanas sabiedrība ir laba reputācija, un sniedz pircējam vai ar apdrošināšanas interese preču, tiesības pieprasīt tieši pret apdrošinātāju personu.
Lūguma pircējs pārdevējs, ievērojot sniedzot pircējam ar informāciju, ko pārdevējs, pircēja rēķina veikt šādu papildu apdrošināšanu, ko var iegūt, piemēram, kā tas paredzēts punktā "A" vai "B" Institutskaya uz kravas apdrošināšanu (LMA / IUA) vai kādu citu līdzīgi apstākļi, un / vai segumu, kā Institutsky militāro darbību, un / vai nosacījumus Institutsky (LMA / IUA) par streiku vai citiem līdzīgiem nosacījumiem.
Apdrošināšanai jāsedz vismaz paredzēts pārdošanas līguma cenu plus 10% (ti 110%) un valūtā līguma - pārdošanu.
Apdrošināšanas sniedz preces, no punkta piegādes, kā paredzēts šā panta A4 un A5 un, vismaz uz nosauktu galamērķi.
Pārdevējs sniedz pircējam ar apdrošināšanas polisi vai cita dokumenta par apdrošināšanas segumu.
Pārdevējs sniedz pircējam pie pircēja pieprasījuma pēc viņa risku un izdevumu informāciju, kas var pieprasīt pircējam sniegt papildu apdrošināšanu.

a) līgums pārvadājumu
Pircējam nav pienākuma pārdevējam noslēgt līgumu par pārvadājumu.
b) apdrošināšanas līgums
Pircējam nav pienākums pārdevējam, lai ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr pircējam ir jāsniedz pārdevējam, pēc pieprasījuma, nepieciešamo informāciju par papildu apdrošināšanu, ko pircējs, kas paredz šī panta A3 B).

A.4. Piegāde

B.4. Piegādes pieņemšana

Pārdevēja pienākums ir piegādāt preces, nododot to pārvadātājam, ar kuru līgums saskaņā ar šā panta A3 dienā vai saskaņotajā laika.

Pircējs jāņem kravu piegādi, tiklīdz tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4 un saņemt to no pārvadātāja pie nosaukts galamērķa vietā.

A.5. Risku nodošana

B.5. Risku nodošana

Pārdevējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4 izņemot zaudējumu risks vai bojājumu apstākļos, kas noteikti punktā B5.

Pircējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm no piegādes brīdī saskaņā ar A4 punktu.
Failure ko pircējs atbildība informējis saskaņā ar šā panta B7, viņš sedz visus riskus, nozaudēšanu vai bojājumiem no saskaņotā dienas vai dienas, kurā vienojās piegādes termiņš ir beidzies precēm, ja preces tika nepārprotami individualizēts kā prece, kas ir pakļauti līgums.

A.6. Izmaksu sadalījums

B.6. Izmaksu sadalījums

Pārdevējam ir jāmaksā:
a) visas izmaksas, kas attiecas uz precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar A4 punktu, izņemot izdevumus, ko maksā pircējs, kā paredzēts B6 punktā; un
b) kravas un citas A3 a) apakšpunktā, tostarp iekraušanas preču izmaksām un visiem saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu preču galapunktā cenām, jo ​​ar pārvadājuma līgumu uzlikts uz pārdevēju un
c) apdrošināšanas izmaksas, kas minēts punktā A3 b);
d) ja nepieciešams, muitas formalitāšu nepieciešamo preču eksportu, kā arī nodevām, nodokļiem un maksājumiem par eksportu, kā arī to pārvadāšanas izmaksas no jebkuras valsts izdevumi, ja tie ir uz pārvadājumiem iekasē ar pārdevēju.

Pircējam ir, ievērojot šā panta A3 uzkrājumu)
maksāt:
a) visas izmaksas, kas attiecas uz precēm, preču piegādes saskaņā ar punktu A4, izņemot, ja piemērojams, muitas formalitātes, lai varētu eksportēt preces, kā arī nodokļu, nodevu un citiem maksājumiem izvedot izmaksas, kā paredzēts A6 punkts d);
b) visas saistītās produktu izmaksas un maksas tranzīta līdz to ierašanās norunātajā vietā galamērķī, ja vien šie izdevumi un maksājumi neattiecas uz pārvadājuma līguma pārdevējam;
c) izdalījumi, ja vien šādas izmaksas tiek pārdevējam saskaņā ar pārvadājuma līgumu;
d) jebkuras papildu izmaksas, kas radušās pārdevējam netiek vērsta paziņojumā, saskaņā ar punktu B7 no saskaņotā datumā vai noteiktā termiņa nosūtīšanai derīguma termiņš, ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets;
e) ja nepieciešams, lai tiesāšanās izdevumus, nodokļiem un citām oficiālajām cenām, kā arī par muitas formalitāšu maksājami par preču importētājā, un izmaksas transportēt caur jebkuru valsti, ja vien šādi izdevumi un maksājumi neattiecas uz pārvadājuma līgumu izpildi pārdevējs.
f) papildu apdrošināšanas izmaksas, ko nodrošina pēc pircēja pieprasījuma, kā paredzēts šā panta A3 un BZ.

A.7. Pircēja paziņojumi

B.7. Pārdevēja paziņojumi

Pārdevējam ir jānodod pircējam paziņojums, ka preces ir piegādātas saskaņā ar šā panta A4.
Pārdevējs sniedz pircējam paziņojums par pircēja nodrošināt iespēju veikt šādus pasākumus, kas parasti nepieciešami, lai pircējs preces.

Ja pircējam ir tiesības noteikt laiku, kuģniecības preces un / vai nosaukts galamērķis vai punkts preču šajā vietā, viņam ir jānodod pārdevējam pienācīgi paziņojusi.

A.8. Piegādes dokuments

B.8. Piegādes pierādījums

Ja tas ir ierasts vai pēc pieprasījuma pircējam, pārdevējam, uz sava rēķina, jānodrošina pircējam ar parasto pārvadājuma dokumentu (no) saskaņā ar pārvadājuma līgumu noslēgts saskaņā A3.
Transporta dokuments jāietver līguma preces un datē saskaņotajā sūtījuma laikā. Ja ir panākta vienošanās vai vispārpieņemtiem dokumentam vajadzētu arī sniegt pircējam pieprasīt preces no pārvadātāja pie minētās vietas galamērķa un ļauj pircējam pārdot preces tranzīta laikā caur nodošanu nākamajam pircējam vai ar paziņojumu par to pārvadātāju.
Ja transporta dokuments ir apgrozāmi un izdota vairākās eksemplāros, pircējam ir jābūt pilns komplekts oriģināliem.

Pircējs ir jāpieņem transporta dokumentu, kas izdota saskaņā ar šā panta A8 ja tas atbilst līgumam.

A.9. Pārbaude, iesaiņošana, marķēšana

B.9. Preču pārbaude

Pārdevējam ir jāsedz izmaksas par šo kontroles (pārbaudes kvalitāti, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai ar preču piegādi, saskaņā ar šā panta A4, kā arī par pirmsnosūtīšanas inspekciju preces, ko noteikusi valsts eksporta iestāžu izmaksas.
Pārdevējam ir sava rēķina preces iepakojumā, izņemot gadījumus, kad īpaši tirdzniecība parasti tiek veikti, lai kuģis norādīts līgumā preces izsaiņot. Pārdevējs var pack preces tādā veidā, ir nepieciešama tās transportēšanai, ja pircējs pirms līguma nav paziņojis pārdevējam īpašu iepakojuma prasības. Marķēšana iepakotas preces jāveic pareizi.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus par obligāto inspekciju preces pirms nosūtīšanas, izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude tiek veikta ar rīkojumu iestāžu eksportētājvalsts.

A.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

B.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

Ja nepieciešams, pārdevējam ir pienākums sniegt pircējam vai palīdzēt viņam iegūt, pēc pircēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var būt nepieciešama, lai ievestu preču pircējam un / vai transportēšanu uz galīgo galamērķi.
Pārdevējs atlīdzina Pircējam par visām izmaksām un radušās pircējam iegūt vai palīdzot iegūt dokumentus un informāciju, kā paredzēts punktā B10.

Pircējam ir jāpaziņo pārdevējam savlaicīgi prasības attiecībā uz drošības informāciju, lai pārdevējs varētu rīkoties saskaņā ar A10 punktu.
Pircējam ir jāatmaksā pārdevējs, kas viņam radušies izmaksas un maksu par sniedzot vai padarot palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts A10 punktā.
Ja nepieciešams, pircējam ir pienākums sniegt pārdevējam vai atvieglotu tajā pārdevēja saņemšanas lūguma pārdevēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var prasīt, lai pārdevējs transporta, preču eksportu un to pārvadāšanai caur jebkuru valsts.