krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

DDP

Incoterms 2010

PIEGĀDĀTI nodoklis, kas samaksāts [... nosaukts galamērķa vieta]
Piegādāts ar muitas nodokļa samaksu [... nosaukts galamērķa vieta]

Šo terminu var lietot neatkarīgi no izvēlētā transporta veida un, izmantojot vairāk nekā vienu transporta veidu.
"Delivered Duty Paid" ("Delivered Duty Paid") nozīmē, ka pārdevējs piegādā kad pircējs sniedz preces noskaidroti no muitas nodokļiem importam, tad ierodas transporta gatavs izkraušanai nosaukts galamērķa vietā. Pārdevējs sedz visus izdevumus un riskus celt preces uz galamērķi, un veic muitas formalitātes, kas nepieciešamas ne tikai eksportam, bet arī importa, maksāt nodevas par eksportu un importu, un veikt visas muitas formalitātes.
DDP par pārdevēja maksimālā pienākumu.
Puses tiek mudinātas visprecīzāk noteiktu punktu saskaņā ar noteikto galamērķi, jo izmaksas un riski līdz šim punktam, ir pārdevējs. Pārdevējs ir ieteicams, lai nodrošinātu līgumu par pārvadājumu, kas precīzi atspoguļo šo izvēli. Ja pārdevējs ir viņa pārvadājuma līguma sedz izkraušanas izmaksas uz konkrētu vietu galamērķa, pārdevējs nav tiesīgs pieprasīt kompensāciju no pircēja no šādām izmaksām, ja vien pēc pušu vienošanās.
Pusēm neizmanto DDP, ja pārdevējs nevar tieši vai netieši izpildot muitas formalitātes ievešanai (imports klīrenss).
Ja vēlas, puses piešķirt pircējam risku un muitas formalitātes ievešanai termiņa izmaksas būtu izmantots DAP.
PVN vai citi nodokļi maksājami ievedot, sedz pārdevējs, ja vien vienojušās skaidri veidā pārdošanas līgums.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. Pārdevēja vispārīgie pienākumi

B.1. Pircēja vispārējie pienākumi

Pārdevējam ir, saskaņā ar līgumu par pirkšanu un pārdošanu, nodrošināt produktus un faktūrrēķinu, faktūras, kā arī jebkuru citu pierādījumu par atbilstības nosacījumiem pārdošanas līgumu, kas var būt vajadzīga līgumā.
Jebkurš dokuments, kas minēta A1-A10 var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku ierakstu vai procedūru, ja par ko vienojušās puses, vai ir kopīgs.

Pircējam ir samaksāt cenu par precēm, kā paredzēts pārdošanas līgumā.
Jebkurš dokuments, kas minēta B1-B10 var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku ierakstu vai procedūru, ja par ko vienojušās puses, vai ir kopīgs.

A.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

B.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

Ja nepieciešams, pārdevējam ir uz sava rēķina un riska iegūt eksporta un importa licence vai cita oficiāla atļauja, un veikt visas muitas formalitātes, kas vajadzīgas preču eksportu, par transportu caur jebkuru valsti un par preču importu.

Ja nepieciešams, pircējam ir jāiesniedz pārdevējam, pēc viņa lūguma, pēc viņa riska un rēķina, palīdzību, iegūstot importa licenci vai citu oficiālu atļauju uz preču importu.

A.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

B.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

a) līgums pārvadājumu
Pārdevējam jānodrošina sava rēķina par preču pārvadāšanu līdz nosaukts galamērķī vai līdz noteiktajam punktam (ja tāds ir) norunātajā galamērķī. Ja īpaši punkts nav panākta vienošanās vai to var noteikt, pamatojoties uz praksi, pārdevējs var izvēlēties sev piemērotāko tās mērķis klauzulu vienojās galamērķī.
b) apdrošināšanas līgums
Pārdevējs nav pienākums pircējam saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr, pārdevējs sniedz pircējam, pēc viņa lūguma, pēc viņa riska un rēķina (ar izmaksām), informāciju, kas vajadzīga, lai pircējs apdrošināšanu.

a) līgums pārvadājumu
Pircējam nav pienākuma pārdevējam noslēgt līgumu par pārvadājumu.
b) apdrošināšanas līgums
Pircējam nav pienākums pārdevējam, lai ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr pircējam ir jāsniedz pārdevējam, pēc pieprasījuma, kas nepieciešama apdrošināšanas līgumu informāciju.

A.4. Piegāde

B.4. Piegādes pieņemšana

Pārdevējam ir jāpiegādā prece, novietojot tos uz pircēja rīcībā, par ierodas transporta līdzekļiem gatava izkraušanai noteiktajā punktā, ja tāda ir, pie minētās vietas galamērķa dienā vai laika posmā.

Pircējam ir jāņem preču piegādi, ja tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4.

A.5. Risku nodošana

B.5. Risku nodošana

Pārdevējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4 izņemot zaudējumu risks vai bojājumu apstākļos, kas noteikti punktā B5.

Pircējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm
jo tā tika sniegts saskaņā ar šā panta A4.
ja:
) pircējs nepilda savas saistības saskaņā ar šā panta B2, tā uzņemas visus riskus, kas saistīti ar zaudējumiem vai bojājumiem preces,. vai
b) pircējs nedod paziņojumu saskaņā ar šā panta B7, viņš sedz visus riskus zaudējumu vai bojājumu no saskaņotā dienas vai dienas, kad nolīgtais piegādes termiņš ir beidzies preču,
ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets.

A.6. Izmaksu sadalījums

B.6. Izmaksu sadalījums

Pārdevējam ir jāmaksā par:
) papildus izmaksas, kas norādītas klauzula A3 a), visas izmaksas saistībā ar precēm, kamēr tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4, izņemot izdevumus, ko maksā pircējs daļā noteikto B6;
b) jebkādas izmaksas par izkraušanu galamērķī, kas attiecas uz pārvadājuma līguma pārdevējam;
c) ja nepieciešams, muitas formalitātes, lai eksporta un importa izmaksas, maksā visus nodokļus, nodokļu un maksājumu, ko iekasē par eksportu un preču importu, kā arī attiecīgo preču pārvadāšanai caur jebkuru valsti pirms piegādes izmaksas, kā ar šā punkta A4.

Pircējam ir jāmaksā par:
a) visas izmaksas, kas attiecas uz precēm preču piegādes, kā paredzēts punktā A4;
b) visas izmaksas par izkraušanas nepieciešama, lai preces no ierodas transporta līdzekļiem pie minētās vietas uz galamērķi, ja pārvadājuma līgums, šādas izmaksas nav jāsedz pārdevējam;
c) jebkuras papildu izmaksas, kas izriet no nespēja veikt pienākumus saskaņā ar šā panta B2 vai nespēju nodrošināt paziņojumu saskaņā ar šā panta B7, ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets.

A.7. Pircēja paziņojumi

B.7. Pārdevēja paziņojumi

Pārdevējam ir attiecīgi paziņo pircējam, kas ļauj pircējam veikt pasākumus parasti vajadzīgas, lai tā varētu veikt pircējam.

Jo pārdevējs ir tiesības noteikt datumu saskaņotajā laika un / vai veikt piegādi uz minētās vietas gala pietura, viņam ir jānodod pārdevējam pienācīgi paziņojusi.

A.8. Piegādes dokuments

B.8. Piegādes pierādījums

Pārdevējs, uz sava rēķina sniedz pircējam ar dokumentu, kas ļauj pircējam veikt kravu piegādi, kā paredzēts šā panta A4 / B4.

Pircējs ir jāpieņem apliecinājumu par piegādi, kas izdots saskaņā ar šā panta A8.

A.9. Pārbaude, iesaiņošana, marķēšana

B.9. Preču pārbaude

Pārdevējam ir jāsedz izmaksas par šo kontroles (pārbaudes kvalitāti, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai ar preču piegādi, saskaņā ar šā panta A4, kā arī par pirmsnosūtīšanas inspekciju preces, ko noteikusi valsts eksporta un importa iestāžu izmaksas.
Pārdevējam ir sava rēķina preces iepakojumā, izņemot gadījumus, kad īpaši tirdzniecība parasti tiek veikti, lai kuģis norādīts līgumā preces izsaiņot. Pārdevējs var pack preces tādā veidā, ir nepieciešama tās transportēšanai, ja pircējs pirms līguma nav paziņojis pārdevējam īpašu iepakojuma prasības. Marķēšana iepakotas preces jāveic pareizi.

Pircējam nav jāatlīdzina radušos izdevumus pārdevējam par obligāto inspekciju preces pirms nosūtīšanas, ko veic ar rīkojumu no valsts eksporta un importa iestādēm.

A.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

B.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

Ja nepieciešams, pārdevējam ir pienākums sniegt pircējam vai palīdzēt viņam iegūt, pēc pircēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas varētu būt nepieciešamas, lai kravu pārvadājumiem uz pircēja uz galamērķi (ja nepieciešams ) - no minētās vietas uz galamērķi.
Pārdevējam ir pienākums atlīdzināt pircējam par visām izmaksām un maksām, kas radušās pircējam iegūt vai sniegt palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts B10 punktā.

Pircējam ir jāpaziņo pārdevējam savlaicīgi prasības attiecībā uz drošības informāciju, lai pārdevējs varētu rīkoties saskaņā ar A10 punktu.
Pircējam ir jāatmaksā pārdevējs, kas viņam radušies izmaksas un maksu par sniedzot vai padarot palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts A10 punktā.
Ja nepieciešams, pircējam ir pienākums sniegt pārdevējam vai atvieglotu uz pārdevēja, pēc pārdevēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentiem un informāciju, tostarp svarīgu informāciju par drošību, kas var prasīt pārdevējam transports, imports un preču eksportu un par viņu pārvadāt caur jebkuru valsti.

 

Komentāri   

 
0 #2 Ayman 04.06.2013 20: 25
ļoti jauki
Citēt
 
 
0 #1 Ayman 04.06.2013 20: 24
ok
Citēt