krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

DAP

Incoterms 2010

Kas piegādāts vieta [... nosaukts galamērķa vieta]
Nogādāts galamērķī [... nosaukts galamērķa vieta]

Šo terminu var lietot neatkarīgi no izvēlētā transporta veida un, izmantojot vairāk nekā vienu transporta veidu.
"Pasludināts pie Place" ("piegādes galamērķī") nozīmē, ka pārdevējs piegādā kad preces tiek novietotas pircēja rīcībā, par ierodas transporta līdzekļiem gatava izkraušanai noteiktajā galamērķī. Pārdevējs sedz visus riskus, kas saistīti ar preču piegādi uz minētās vietas.
Puses tiek mudinātas visprecīzāk noteikt brīdi saskaņotajā galamērķī, jo riski šajā brīdī ir pārdevējs. Pārdevējs ir ieteicams, lai nodrošinātu līgumu par pārvadājumu, kas precīzi atspoguļo šo izvēli. Ja pārdevējs ir viņa pārvadājuma līguma sedz izkraušanas izmaksas uz konkrētu vietu galamērķa, pārdevējs nav tiesīgs pieprasīt kompensāciju no pircēja no šādām izmaksām, ja vien pēc pušu vienošanās.
DAP ir nepieciešama, lai pārdevējs muitas formalitātes eksportam, ja tādi ir. Tomēr, pārdevējam nav pienākums veikt muitas formalitātes ievešanai, maksā ievedmuitas nodokļus vai veikt citas muitas formalitātes ievešanai. Ar nodomu pušu laist pārdevējs muitas formalitātes ievešanai, jāmaksā ievedmuitas vai veikt jebkādas muitas formalitātes ievešanai, ir lietderīgi izmantot terminu DDP.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. Pārdevēja vispārīgie pienākumi

B.1. Pircēja vispārējie pienākumi

Pārdevējam ir, saskaņā ar līgumu par pirkšanu un pārdošanu, nodrošināt produktus un faktūrrēķinu, faktūras, kā arī jebkuru citu pierādījumu par atbilstības nosacījumiem pārdošanas līgumu, kas var būt vajadzīga līgumā.
Jebkurš dokuments, kas minēta A1-A10 var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku ierakstu vai procedūru, ja par ko vienojušās puses, vai ir kopīgs.

Pircējam ir samaksāt cenu par precēm, kā paredzēts pārdošanas līgumā.
Jebkurš dokuments, kas minēta B1-B10 var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku ierakstu vai procedūru, ja par ko vienojušās puses, vai ir kopīgs.

A.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

B.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

Ja nepieciešams, pārdevējam ir uz sava rēķina un, eksporta licence vai citu oficiālu atļauju un veikt visas muitas formalitātes, kas nepieciešamas, lai radītu preču un transporta caur jebkuru valsti pirms piegādes.

Ja nepieciešams, pircējam ir jāsaņem pie sava riska un rēķina, ievešanas atļauja vai cita oficiāla atļauja, un veikt visas muitas formalitātes preču importam.

A.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

B.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

a) līgums pārvadājumu
Pārdevējam jānodrošina sava rēķina par preču pārvadāšanu uz nosaukts galamērķī vai ar pieņemto punktu, ja tādi ir, pie minētās vietas galamērķa. Ja īpašs punkts nav panākta vienošanās vai to var noteikt, pamatojoties uz praksi, pārdevējs var izvēlēties vispiemērotāko viņa mērķis posteņa nosaukts galamērķim.
b) apdrošināšanas līgums
Pārdevējs nav pienākums pircējam saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr, pārdevējs sniedz pircējam, pēc viņa lūguma, pēc viņa riska un rēķina (ar izmaksām) nepieciešamā klientu informēšana saņemt apdrošināšanu.

a) līgums pārvadājumu
Pircējam nav pienākuma pārdevējam noslēgt līgumu par pārvadājumu.
b) apdrošināšanas līgums
Pircējam nav pienākums pārdevējam, lai ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr pircējam ir jāsniedz pārdevējam, pēc pieprasījuma, kas nepieciešama apdrošināšanas līgumu informāciju.

A.4. Piegāde

B.4. Piegādes pieņemšana

Pārdevējam ir jāpiegādā prece, novietojot tos uz pircēja rīcībā, par ierodas transporta līdzekļiem gatava izkraušanai noteiktajā punktā, ja tāda ir, pie minētās vietas galamērķa dienā vai laika posmā.

Pircējam ir jāņem preču piegādi, ja tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4.

A.5. Risku nodošana

B.5. Risku nodošana

Pārdevējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4 izņemot zaudējumu risks vai bojājumu apstākļos, kas noteikti punktā B5.

Pircējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm no piegādes brīdī saskaņā ar A4 punktu.
ja:
) pircējs nepilda savas saistības saskaņā ar šā panta B2, tā uzņemas visus riskus, kas saistīti ar zaudējumiem vai bojājumiem, vai
b) pircējs nepilda savu pienākumu sniegt paziņojumu saskaņā ar šā panta B7, viņš sedz visus riskus zaudējumu vai bojājumu no saskaņotā dienas vai dienas, kad nolīgtais piegādes termiņš ir beidzies preču,
ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets.

A.6. Izmaksu sadalījums

B.6. Izmaksu sadalījums

Pārdevējam ir jāmaksā:
) papildus izmaksas, kas norādītas klauzula A3 a), visas izmaksas saistībā ar precēm, kamēr tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4, izņemot izdevumus, ko maksā pircējs daļā noteikto B6;
b) jebkādas izmaksas par izkraušanu galamērķī, kas attiecas uz pārvadājuma līguma pārdevējam, un
c) ja vajadzīgs, tad muitas formalitāšu maksājami par eksporta izmaksas, samaksa par visiem nodokļiem un citiem maksājumiem, ko iekasē par preču eksportu, kā arī transporta izmaksas, jebkurā valstī pirms piegādes, kā paredzēts punktā A4.

Pircējam ir jāmaksā par:
a) visas izmaksas, kas attiecas uz precēm preču piegādes, kā paredzēts punktā A4;
b) visas izmaksas par izkraušanas nepieciešama, lai preces no ierodas transporta līdzekļiem pie minētās vietas uz galamērķi, ja pārvadājuma līgums, šādas izmaksas nav jāsedz pārdevējam;
c) jebkuras papildu izmaksas, kuras radušās pārdevējam rezultātā neizpildes Pircēja punktā paredzētās saistības B2 vai nepaziņošanu saskaņā ar šā panta B7, ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets.
d) ja vajadzīgs, izmaksas par muitas formalitāšu, un no nodokļu, nodevu un citiem maksājumiem, ievedot preces maksājumu.

A.7. Pircēja paziņojumi

B.7. Pārdevēja paziņojumi

Pārdevējam ir attiecīgi paziņo pircējam, kas ļauj pircējam veikt pasākumus parasti vajadzīgas, lai tā varētu veikt pircējam.

Kā pircējam tiesības noteikt datumu saskaņotajā laika un / vai veikt piegādi uz minētās vietas gala pietura, viņam ir jānodod pārdevējam pienācīgi paziņojusi.

A.8. Piegādes dokuments

B.8. Piegādes pierādījums

Pārdevējs, uz sava rēķina sniedz pircējam ar dokumentu, kas ļauj pircējam veikt kravu piegādi, kā paredzēts šā panta A4 / B4.

Pircējs jāņem piegādi dokumentu, kas izdots saskaņā ar šā panta A8.

A.9. Pārbaude, iesaiņošana, marķēšana

B.9. Preču pārbaude

Pārdevējam ir jāsedz izmaksas par šo kontroles (pārbaudes kvalitāti, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai ar preču piegādi, saskaņā ar šā panta A4, kā arī par pirmsnosūtīšanas inspekciju preces, ko noteikusi valsts eksporta iestāžu izmaksas.
Pārdevējam ir sava rēķina preces iepakojumā, izņemot gadījumus, kad īpaši tirdzniecība parasti tiek veikti, lai kuģis norādīts līgumā preces izsaiņot. Pārdevējs var pack preces tādā veidā, ir nepieciešama tās transportēšanai, ja pircējs pirms līguma nav paziņojis pārdevējam īpašu iepakojuma prasības. Marķēšana iepakotas preces jāveic pareizi.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus par obligāto inspekciju preces pirms nosūtīšanas, izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude tiek veikta ar rīkojumu iestāžu eksportētājvalsts.

A.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

B.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

Ja nepieciešams, pārdevējam ir pienākums sniegt pircējam vai palīdzēt viņam iegūt pēc pieprasījuma pircēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var būt nepieciešams, lai pircējs preču importu un / vai transportēt to finālā galamērķis.
Pārdevējam ir pienākums atlīdzināt pircējam par visām izmaksām un maksām, kas radušās pircējam iegūt vai sniegt palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts B10 punktā.

Pircējam ir jāpaziņo pārdevējam savlaicīgi prasības attiecībā uz drošības informāciju, lai pārdevējs varētu rīkoties saskaņā ar A10 punktu.
Pircējam ir jāatmaksā pārdevējs, kas viņam radušies izmaksas un maksu par sniedzot vai padarot palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts A10 punktā.
Ja nepieciešams, pircējam ir pienākums sniegt pārdevējam vai atvieglotu tajā pārdevēja saņemšanas lūguma pārdevēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var prasīt, lai pārdevējs transporta, preču eksportu un to pārvadāšanai caur jebkuru valsts.