krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

KM

Incoterms 2010

Cena un frakts [... nosaukts galamērķa osta]
Cena un frakts [... nosaukts galamērķa osta]

Termins tiek izmantots tikai jūras vai iekšzemes ūdensceļu transportā.
"Izmaksas un kravu" ("Izmaksu un kravu") nozīmē, ka pārdevējs piegādā preci uz kuģa, vai sniegt šādus piegādātajām precēm. Zaudējumu vai bojājumu precēm risks pāriet, kad preces ir uz kuģa. Pārdevējs parakstīt līgumu un samaksāt izmaksas un kravu nepieciešami, lai panāktu preces uz nosaukts galamērķa ostā.
Izmantojot terminu CPT, CIP, CFR vai CIF pārdevējs atbilst viņa piegādes pienākumi, kad tā nodod preci pārvadātājam, un nevis tad, kad preces sasniedz savu galamērķi.
Šis termins ir divi kritiskos punktus, jo risks un izmaksas doties divās dažādās vietās. Kamēr līgums ir vienmēr nosaka galamērķa ostā, joprojām var nebūt norādīto nosūtīšanas ostu kad risks pāriet pircējam. Ja sūtījuma osta ir īpaši ieinteresēta pircējam, puses tiek ieteikts definēt precīzāk līgumā.
Puses ir arī ieteicams precīzāk punkts pie nosaukts galamērķa ostā, jo izmaksas šajā brīdī ir pārdevējs. Pārdevējs ir ieteicams, lai nodrošinātu līgumu par pārvadājumu, kas precīzi atspoguļo šo izvēli. Ja pārdevējs ir viņa pārvadājuma līguma sedz izkraušanas izmaksas saskaņā ar noteikto punktu pie galamērķa ostā, pārdevējam nav tiesību pieprasīt, lai pircējs šādu izmaksu atlīdzināšanas, ja vien pēc pušu vienošanās.
Pārdevējam ir jāpiegādā prece, vai uz kuģa, vai liek piegādā tādā veidā, lai nodrošinātu preces galamērķī. Turklāt, pārdevējam vai nu slēdz līgumu par pārvadājumu, vai sniegt šādu līgumu. Atsauce uz pienākumu "nodrošināt" pa daudzām pārdošanas ķēdes, kas bieži izmanto preču tirdzniecībā.
KM var nebūt piemērota, ja preces ar pārvadātāju pirms tās izvietojumu uz kuģa, piemēram, preču konteineros, kas ir tipisks piegādi uz terminālu. Šādās situācijās, ir ieteicams lietot terminu CPT.
KM prasa, lai pārdevējs muitas formalitātes eksportam, ja tādi ir. Tomēr, pārdevējam nav pienākums veikt muitas formalitātes ievešanai, maksā ievedmuitas nodokļus vai veikt citas muitas formalitātes ievešanai.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. Pārdevēja vispārīgie pienākumi

B.1. Pircēja vispārējie pienākumi

Pārdevējam ir, saskaņā ar līgumu par pirkšanu un pārdošanu, nodrošināt produktus un faktūrrēķinu, faktūras, kā arī jebkuru citu pierādījumu par atbilstības nosacījumiem pārdošanas līgumu, kas var būt vajadzīga līgumā.
Jebkurš dokuments, kas minēta A1-A10 var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku ierakstu vai procedūru, ja par ko vienojušās puses, vai ir kopīgs.

Pircējam ir samaksāt cenu par precēm, kā paredzēts pārdošanas līgumā.
Jebkura punktā minēto dokumentu B1-B10 var būt līdzvērtīgs elektronisko ierakstu vai citu procedūru, ja puses ir vienojušās vai ir kopīgs.

A.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

B.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

Ja nepieciešams, pārdevējam ir uz sava rēķina un lai saņemtu eksporta licenci vai citu oficiāla atļauja, un veikt visas muitas formalitātes, lai varētu eksportēt preces.

Ja nepieciešams, pircējam ir jāsaņem pie sava riska un rēķina, ievešanas atļauja vai cita oficiāla atļauja, un veikt visas muitas formalitātes preču importu un to transportēšana caur jebkuru valsti.

A.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

B.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

a) līgums pārvadājumu
Pārdevējam ir līgums vai sagādātu līgumu par preču pārvadāšanu no nosauktas piegādes vietai, ja tas ir definēts, no piegādes vietas līdz nosaukts galamērķa ostā vai, ja vienošanās, uz jebkuru vietu šajā ostā. Pārvadājuma līgumu jāveic pārdevējam, par parastajiem nosacījumiem un sniegtu pārvadāšanai ar vispārpieņemtajiem virzienā uz kuģa no veida, ko parasti izmanto, lai transportētu pārdoto preču.
b) apdrošināšanas līgums
Pārdevējs nav pienākums pircējam saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr, pārdevējs sniedz pircējam, pēc viņa lūguma, pēc viņa riska un rēķina (ar izmaksām), informāciju, kas vajadzīga, lai pircējs apdrošināšanu.

a) līgums pārvadājumu
Pircējam nav pienākuma pārdevējam noslēgt līgumu par pārvadājumu.
b) apdrošināšanas līgums
Pircējam nav pienākums pārdevējam, lai ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr pircējam ir jāsniedz pārdevējam, pēc pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par apdrošināšanas.

A.4. Piegāde

B.4. Piegādes pieņemšana

Pārdevējam ir jāpiegādā prece, nu, novietojot to uz kuģa vai sniedzot piegādā preces, ka veidā. Šajā un citā gadījumā, pārdevējs ir jāpiegādā prece dienā vai saskaņotajā laika un tādā veidā, kas ir tipisks šai ostai.

Pircējs jāņem kravu piegādi, tiklīdz tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4, un ņemt preces no pārvadātāja pie nosaukts galamērķa ostā.

A.5. Risku nodošana

B.5. Risku nodošana

Pārdevējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4 izņemot zaudējumu risks vai bojājumu apstākļos, kas noteikti punktā B5.

Pircējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu precēm no piegādes brīdī saskaņā ar A4 punktu.
Failure ko pircējs atbildība informējis saskaņā ar šā panta B7, viņš sedz visus riskus, nozaudēšanu vai bojājumiem no saskaņotā dienas vai dienas, kurā vienojās piegādes termiņš ir beidzies precēm, ja preces tika nepārprotami individualizēts kā prece, kas ir pakļauti līgums.

A.6. Izmaksu sadalījums

B.6. Izmaksu sadalījums

Pārdevējam ir jāmaksā:
a) visas izmaksas, kas attiecas uz precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar šā panta A4, izņemot izdevumus, kas jāmaksā pircējam daļā noteikto B6, un
b) kravu un citi norādīts punktā A3 A), tostarp iekraušanas preces uz kuģa izmaksām un visiem saistībā ar izkraušanas vienošanās izkraušanas ostā, kas pārvadājuma līgums uzliek par pārdevēju maksājumiem, un
c) ja vajadzīgs, tad muitas formalitāšu nepieciešamo preču eksportu, kā arī nodokļu, nodevu un maksas par eksportu, kā arī to pārvadāšanas izmaksas no jebkuras valsts izdevumi, ja tie ir uz ratiņiem iekasē ar pārdevēju.

Pircējam ir, ievērojot šā panta A3 a) punkta noteikumi, maksā:
a) visas izmaksas, kas attiecas uz precēm, preču piegādes saskaņā ar punktu A4, izņemot, ja tas ir nepieciešams, kā arī muitas formalitātes, lai varētu eksportēt preces, kā arī nodokļu, nodevu un citiem maksājumiem izvedot izmaksas, kā paredzēts A6 c punktu);
b) visas saistītās produktu izmaksas un maksas tranzīta līdz to ierašanās vienošanās galamērķa ostā, ja vien šie izdevumi un maksājumi neattiecas uz pārvadājuma līguma pārdevējam;
c) izdalījumi, tostarp lihtera un piestātnes maksu, ja vien šādas izmaksas tiek pārdevējam saskaņā ar pārvadājuma līgumu;
d) jebkuras papildu izmaksas, kas radušās pārdevējam netiek vērsta paziņojumā, saskaņā ar punktu B7 no saskaņotā datumā vai noteiktā termiņa nosūtīšanai derīguma termiņš, ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets;
e) ja nepieciešams, lai tiesāšanās izdevumus, nodokļiem un citām oficiālajām cenām, kā arī par muitas formalitāšu maksājami par preču importētājā, un izmaksas transportēt caur jebkuru valsti, ja vien šādi izdevumi un maksājumi neattiecas uz pārvadājuma līgumu izpildi pārdevējs.

A.7. Pircēja paziņojumi

B.7. Pārdevēja paziņojumi

Pārdevējam ir attiecīgi paziņo pircējam, kas ļauj pircējam veikt pasākumus parasti vajadzīgas, lai tā varētu veikt pircējam.

Ja pircējam ir tiesības noteikt laiku, kuģniecības preces un / vai punkts par preču nosaukts galamērķa ostā, viņam ir jānodod pārdevējam pienācīgi paziņojusi.

A.8. Piegādes dokuments

B.8. Piegādes pierādījums

Pārdevējs, uz sava rēķina sniedz pircējam savlaicīgi ar parasto transporta dokumentu, par ko panākta galamērķa ostā.
Šāda transporta dokumentu jāaptver preces saskaņā ar līgumu, un datē saskaņotajā sūtījuma laikā, lai sniegtu pircējam tiesības pieprasīt preces no pārvadātāja pie galamērķa ostā un, ja vien nav citas vienošanās, ļauj pircējam pārdot preces tranzīta laikā caur nodošanu nākamajam pircējam vai paziņojumu pārvadātājam .
Ja transporta dokuments ir apgrozāmi un izdota vairākās eksemplāros, pircējam ir jābūt pilns komplekts oriģināliem.

Pircējs ir jāpieņem transporta dokumentu, kas izdota saskaņā ar šā panta A8 ja tas atbilst šīs vienošanās.

A.9. Pārbaude, iesaiņošana, marķēšana

B.9. Preču pārbaude

Pārdevējam ir jāsedz izmaksas par šo kontroles (pārbaudes kvalitāti, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai ar preču piegādi, saskaņā ar šā panta A4, kā arī par pirmsnosūtīšanas inspekciju preces, ko noteikusi valsts eksporta iestāžu izmaksas.
Pārdevējam ir sava rēķina preces iepakojumā, izņemot gadījumus, kad īpaši tirdzniecība parasti tiek veikti, lai kuģis norādīts līgumā preces izsaiņot. Pārdevējs var pack preces tādā veidā, ir nepieciešama tās transportēšanai, ja pircējs pirms līguma nav paziņojis pārdevējam īpašu iepakojuma prasības. Marķēšana iepakotas preces jāveic pareizi.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus par obligāto inspekciju preces pirms nosūtīšanas, izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude tiek veikta ar rīkojumu iestāžu eksportētājvalsts.

A.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

B.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

Ja nepieciešams, pārdevējam ir pienākums sniegt pircējam vai palīdzēt viņam iegūt, pēc pircēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var būt nepieciešama, lai ievestu preču pircējam un / vai transportēšanu uz galīgo galamērķi.
Pārdevējs atlīdzina Pircējam par visām izmaksām un radušās pircējam iegūt vai palīdzot iegūt dokumentus un informāciju, kā paredzēts punktā B10.

Pircējam ir jāpaziņo pārdevējam savlaicīgi prasības attiecībā uz drošības informāciju, lai pārdevējs varētu rīkoties saskaņā ar A10 punktu.
Pircējam ir jāatmaksā pārdevējs, kas viņam radušies izmaksas un maksu par sniedzot vai padarot palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts A10 punktā.
Ja nepieciešams, pircējam ir pienākums sniegt pārdevējam vai atvieglotu tajā pārdevēja saņemšanas lūguma pārdevēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var prasīt, lai pārdevējs transporta, preču eksportu un to pārvadāšanai caur jebkuru valsts.