krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

FAS

Incoterms 2010

BEZMAKSAS līdzās kuģiem [... nosaukts nosūtīšanas ostu]
BEZMAKSAS līdzās kuģiem [... nosaukts nosūtīšanas ostu]

Šis termins būtu jāizmanto tikai jūras un iekšzemes ūdensceļu transportu.
"Bezmaksas līdzās kuģa" ("Free līdzās kuģis"), nozīmē, ka pārdevējs pilda savas saistības un piegādāt, kad preces tiek nodotas līdzās kuģim izvirzīto ko pircējs (ti, uz doka vai baržu) pie nosaukts nosūtīšanas ostas. Zaudējumu vai bojājumu precēm risks pāriet, ja preces atrodas gar kuģa, un no šī punkta pircējs uzņemas visas izmaksas.
Puses tiek mudinātas visprecīzāk noteiktu punktu iekraušanas nosaukts iekraušanas ostā, jo izmaksas un riski līdz šim punktam, ir pārdevējs, un šādi izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar ārstēšanu var mainīties atkarībā no praksei ostā.
Pārdevējam ir jāpiegādā prece vai nu novietojot līdzās kuģim, vai nodrošināšanu šādu preču piegādāto iekraušanai. Atsauce uz pienākumu "nodrošināt" pa daudzām pārdošanas ķēdes, kas tiek izmantoti bieži preču tirdzniecību.
Ievietojot preces traukos tipisks pārdevējam ir nodot preces pārvadātājam termināļa, nevis ievietojot līdzās kuģim. Šādās situācijās, neatbilstoša termina LKS un būtu lietot terminu FCA.
FAS prasa, lai pārdevējs muitas formalitātes eksportam, ja tādi ir. Tomēr, pārdevējam nav pienākums veikt muitas formalitātes ievešanai, maksā ievedmuitas nodokļus vai veikt citas muitas formalitātes ievešanai.

pārdevējs

PIENĀKUMI Pircēja

A.1. Pārdevēja vispārīgie pienākumi

B.1. Pircēja vispārējie pienākumi

Pārdevējam ir, saskaņā ar līgumu par pirkšanu un pārdošanu, nodrošināt produktus un faktūrrēķinu, faktūras, kā arī jebkuru citu pierādījumu par atbilstības nosacījumiem pārdošanas līgumu, kas var būt vajadzīga līgumā.
Jebkurš dokuments, kas minēta A1-A10 var aizstāt ar līdzvērtīgu elektronisku ierakstu vai procedūru, ja par ko vienojušās puses, vai ir kopīgs.

Pircējam ir samaksāt cenu par precēm, kā paredzēts pārdošanas līgumā.
Jebkura punktā minēto dokumentu B1-B10 var būt līdzvērtīgs elektronisko ierakstu vai citu procedūru, ja puses ir vienojušās vai ir kopīgs.

A.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

B.2. Licences, atļaujas, drošības kontroles un citas formalitātes

Ja nepieciešams, pārdevējam ir uz sava rēķina un, eksporta licence vai citu oficiālu atļauju un veikt visas muitas formalitātes, lai varētu eksportēt preces.

Ja nepieciešams, pircējam ir jāsaņem sava rēķina un riska importa licence vai cita oficiāla atļauja, un veikt visas muitas formalitātes preču importu un to transportēšana caur jebkuru valsti.

A.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

B.3. Pārvadājumu un apdrošināšanas līgumi

a) līgums pārvadājumu
Pārdevējs nav pienākums pircējam saskaņā ar pārvadājuma līgumu. Tomēr pēc pieprasījuma pircēja vai ja tā ir komercprakse un pircējs nedod savlaicīgus norādījumus par pretējo, pārdevējs var būt rēķina un riska klientu līgumu par pārvadājumiem parastajiem noteikumiem. Jebkurā gadījumā, pārdevējs var atteikties noslēgt pārvadājuma līgumu, bez kavēšanās, ko pircējs paziņojot.
b) apdrošināšanas līgums
Pārdevējs nav pienākums pircējam saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Tomēr, pārdevējs sniedz pircējam pēc viņa lūguma, pēc viņa riska un rēķina (ar izmaksām), informāciju, kas vajadzīga, lai pircējs apdrošināšanu.

a) līgums pārvadājumu
Pircējs uz sava rēķina pārvadāšana no nosaukto nosūtīšanas ostas preces, izņemot gadījumus, kad pārvadājuma līgums ir pārdevējs, kas aprakstīta punktā A3 A);
b) apdrošināšanas līgums
Pircējam nav pienākuma pārdevējam noslēgt apdrošināšanas līgumu.

A.4. Piegāde

B.4. Piegādes pieņemšana

Pārdevējam ir jāpiegādā prece vai nu novietojot līdzās kuģim iecelts pircēja iekraušanas vietai, ja tāds ir, ko norādījis pircējs pie nosaukts iekraušanas ostas, vai nodrošināšanu šādu piegādāto preču. Šajā un citā gadījumā, pārdevējs ir jāpiegādā prece dienā vai saskaņotajā laika, saskaņā ar ostas muitas.
Ja īpaši iekraušanas vietai nav noteikts pircējs, pārdevējs var izvēlēties nosaukumu iekraušanas ostu un objektu, kas vislabāk atbilst viņa mērķis. Kad sarunu pusēm, ka piegāde notiks noteiktā periodā, pircējs ir tiesīgs izvēlēties datumu šajā laikposmā.

Pircējam ir jāņem preču piegādi, tiklīdz tie ir piegādāti saskaņā ar A4 punktu.

A.5. Risku nodošana

B.5. Risku nodošana

Pārdevējs sedz visus zaudējumus vai kaitējumu precēm, kamēr tā tiek piegādāta saskaņā ar A4 punktu, izņemot risku zaudējumu vai bojājumu apstākļos, kas minēti B5 punktā. .

Pircējs uzņemas visus riskus zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties no piegādes dienas, saskaņā ar šā panta A4.
ja:
) pircējs nedod paziņojumu saskaņā ar šā panta B7 vai
b) kuģis izvirzīts pircējs nespēj ierasties laikus, vai nesaņem preci, vai slēgtas pirms iekraušanas laiku, kas ir ziņots, saskaņā ar šā panta B7;
Pircējs uzņemas visus riskus zaudējumu vai bojājumu no saskaņotā datuma vai beidzies īres perioda datumu preces ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets.

A.6. Izmaksu sadalījums

B.6. Izmaksu sadalījums

Pārdevējam ir jāmaksā:
a) visas izmaksas, kas attiecas uz precēm, līdz tie ir piegādāti saskaņā ar A4 punktu, izņemot izdevumus, ko maksā pircējs, kā paredzēts B6 punktā; un
b) ja vajadzīgs, izmaksas par muitas formalitāšu maksājami pēc eksporta preču un jebkuriem nodokļiem un citiem maksājumiem, ja tās eksportē.

Pircējam ir jāmaksā par:
a) visas izmaksas, kas attiecas uz precēm preču piegādes, kā paredz šī panta A4, izņemot, ja nepieciešams, muitas formalitātes, lai varētu eksportēt preces, kā arī visiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem, ko maksā preču eksporta izmaksas, kā paredzēts A6 iepriekšminētajā b);
b) visas papildu izmaksas, kas radušās sakarā ar:
i) no virziena pircējs pienācīgu paziņojums saskaņā ar šā panta B7 vai
ii) fakts, ka kuģis nominē pircējs nespēj ierasties laikus, vai nevarēja veikt preces vai aizver kravas agrāk nekā noteikts punktā B7 laikā
ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets.
c) ja nepieciešams, lai samaksātu visus izdevumus, nodokļiem un citām oficiālajām cenām, kā arī par muitas formalitāšu maksājami par preču importētājā īstenošanu un izmaksas transportēt caur jebkuru valsti.

A.7. Pircēja paziņojumi

B.7. Pārdevēja paziņojumi

Pārdevējam ir rēķina un pircēja, lai dotu viņam atbilstošu paziņojumu risks vai ka preces ir piegādātas saskaņā ar šā panta A4, vai ka kuģis nav pieņemts noteiktajā laikā.

Pircējs ir jāsniedz pārdevējam pienācīgi informēti par kuģa nosaukumu, iekraušanas vietu un, ja nepieciešams, no mīļākie piegādes laikā saskaņotajā laika.

A.8. Piegādes dokuments

B.8. Piegādes pierādījums

Pārdevējs, uz sava rēķina sniedz pircējam ar parasto pierādījumu, ka preces ir piegādātas saskaņā ar šā panta A4.
Ja šādu pierādījumu nav transporta dokuments, Pārdevējam pēc pircēja rēķina un, lai palīdzētu viņam iegūt transporta dokumentu.

Pircējs ir jāpieņem piegādes pierādījumu, kas paredzēts kā paredzēts punktā A8.

A.9. Pārbaude, iesaiņošana, marķēšana

B.9. Preču pārbaude

Pārdevējam ir jāsedz izmaksas par šo kontroles (pārbaudes kvalitāti, mērīšana, svēršana, skaitīšanas), kas ir nepieciešami, lai ar preču piegādi, saskaņā ar šā panta A4, kā arī par pirmsnosūtīšanas inspekciju preces, ko noteikusi valsts eksporta iestāžu izmaksas.
Pārdevējam ir sava rēķina preces iepakojumā, izņemot gadījumus, kad īpaši tirdzniecība parasti tiek veikti, lai kuģis norādīts līgumā preces izsaiņot. Pārdevējs var pack preces tādā veidā, ir nepieciešama tās transportēšanai, ja pircējs pirms līguma nav paziņojis pārdevējam īpašu iepakojuma prasības. Marķēšana iepakotas preces jāveic pareizi.

Pircējam ir atlīdzināt izdevumus par obligāto inspekciju preces pirms nosūtīšanas, izņemot gadījumus, kad šāda pārbaude tiek veikta ar rīkojumu iestāžu eksportētājvalsts.

A.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

B.10. Informācijas palīdzība un ar to saistītās izmaksas

Ja nepieciešams, pārdevējam ir pienākums sniegt pircējam vai palīdzēt viņam iegūt pēc pieprasījuma pircēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var būt nepieciešams, lai pircējs preču importu un / vai transportēt to finālā galamērķis.
Pārdevējam ir pienākums atlīdzināt pircējam par visām izmaksām un maksām, kas radušās pircējam iegūt vai sniegt palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts B10 punktā.

Pircējam ir jāpaziņo pārdevējam savlaicīgi prasības attiecībā uz drošības informāciju, lai pārdevējs varētu rīkoties saskaņā ar A10 punktu.
Pircējam ir jāatmaksā pārdevējs, kas viņam radušies izmaksas un maksu par sniedzot vai padarot palīdzību saņemtu dokumentus un informāciju, kā paredzēts A10 punktā.
Ja nepieciešams, pircējam ir pienākums sniegt pārdevējam vai atvieglotu tajā pārdevēja saņemšanas lūguma pārdevēja, pēc viņa riska un rēķina, dokumentus un informāciju, tostarp svarīgu drošības informāciju, kas var prasīt, lai pārdevējs transporta, preču eksportu un to pārvadāšanai caur jebkuru valsts.