krievu Ķīniešu (vienkāršotā) English Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

Federālais likums numurs 311-FZ 27 2010 novembris gadu

Par muitas regulas Krievijas Federācijā

(Pieņēmusi Valsts domē, 19.11.2010 24.11.2010 ko Federācijas padomes apstiprināts)
(Publicēts "Rossiyskaya Gazeta" numurs 269 (5348) no 29.11.2010, un Asamblejas Krievijas Federācijas tiesību aktiem par numuru 48 29.11.2010, Art. 6252. Stāšanās spēkā Skatīt. Art. 325 šā akta)

Uzmanību! Izmaiņas, sk.:
Federālais likums numurs 162-FZ 27.06.2011 of
Federālais likums numurs 200-FZ 11.07.2011 of
Federālais likums numurs 409-FZ 06.12.2011 of

II iedaļa - Muitas

Nodaļā 12. Vispārīgie noteikumi par muitas nodokļu samaksu

Pants 114. Maksātāji muitas nodevām un nodokļiem

Maksātāji muitas nodevām un nodokļiem ir deklarētājs vai citas personas, kas ir atbildīgas par maksājumu muitas nodevām un nodokļiem saskaņā ar Muitas kodeksa muitas savienība, starptautiskajiem līgumiem - Muitas Savienības un pašreizējo federālo likumu.

Pants 115. Maksāšanas noteikumi muitas nodevām un nodokļiem
1. Maksāšanas noteikumi muitas nodevām un nodokļiem ir noteikti saskaņā ar Muitas kodeksa muitas savienību.
2. Muitas nodevas un nodokļus par precēm, īpaši muitas deklarācija, kas minēta pamatregulas 2 4 194 un Muitas kodeksu par muitas savienības maksā muitas deklarāciju vai vienlaicīgi ar muitas deklarāciju.

Pants 116. Procedūrām un veidiem samaksājot muitas nodevām un nodokļiem
1. Ievedmuitas nodokļus, izņemot ievedmuitas par precēm personīgai lietošanai, iemaksā kontā, ko starptautiskās vienošanās valstīm - dalībvalstis Muitas savienības. Ievedmuitas nodokļus nevar ieskaitīt maksājuma citām maksām.
2. Pēc pieprasījuma maksāt ievedmuitas nodokļus var izmaksāt pirms muitas deklarācijas. Atbrīvošanās no ievedmuitas nodokļa summas samaksātas pirms muitas deklarācija ir piemērojama tiem minēts 121 Šis federālais likums, ievērojot starptautisko līgumu noteikumiem dalībvalstis locekļi - Muitas savienības.
3. Īpašu anti-dempinga un kompensācijas maksājumu nosaka Komisija Muitas savienības iemaksā kontā, ko starptautiskās vienošanās valstīm - dalībvalstis Muitas savienības.
4. Pre-īpašas, pagaidu antidempinga un kompensācijas pagaidu ko Komisija ir noteikusi Muitas savienības pienākumi iemaksā kontā Federālās kases. Ja par izmeklēšanas pirms ieviešanas īpašas aizsardzības, antidempinga un kompensācijas pasākumu rezultātus, ir konstatēts, ka iemesli ieviešanai īpašas aizsardzības, antidempinga un kompensācijas maksājumus, nav pieejami, kas izmaksātas pagaidu īpašu, pagaidu antidempinga un pagaidu kompensācijas maksājumus, atmaksā maksātājam, lai dibināta 148 pantā minēto metodiku. Ja izmeklēšanas rezultātiem teica nolēmusi piemērot īpašu aizsardzības, antidempinga un kompensācijas pasākumiem, summa pagaidu īpaša, pagaidu antidempinga un pagaidu kompensācijas maksājumi tiek ieskaitīti kontā ir starptautiska vienošanās par norādīto - locekļu Muitas savienības.
5. Īpaši, antidempinga un kompensācijas maksājumus, ko piemēro Krievijas Federācijas vienpusēji un pagaidu īpašs, pagaidu antidempinga un kompensācijas pagaidu maksājumus piemēro Krievijas Federācijas vienpusēji maksā kontā Federālā kases. Ja par izmeklēšanas pirms ieviešanas īpašas aizsardzības, antidempinga un kompensācijas pasākumu rezultātus, ir konstatēts, ka iemesli ieviešanai īpašas, antidempinga un kompensācijas maksājumus, nav pieejami, kas izmaksātas pagaidu īpašu, pagaidu antidempinga un pagaidu kompensācijas maksājumus, atmaksā maksātājam tādā veidā dibināta 148 pantā minēto metodiku.
6. Eksporta muitas nodokļus, ko maksā par konta Federālā kase.
7. Nodokļi, muitas nodevas un nodokļi par precēm personīgai lietošanai maksā kontā Federālā kase. Maksājumu indivīdu nodevām un nodokļiem precēm personīgai lietošanai var veikt skaidrā naudā muitas iestādē.
8. Samaksājot muitas nodevām un nodokļiem var īstenot centralizētā veidā, padarot summu muitas nodevām un nodokļiem norādītajā kontā apakšnodaļās 1, 3 - 7 šis raksts par precēm ierosinātajiem ievest uz Krievijas Federāciju, vai no Krievijas Federācijas eksporta uz laiku neatkarīgu no tā, kurā muitas iestāde, iesniedz muitas deklarāciju par precēm.
9. Samaksa par muitas nodevām un nodokļiem centralizēti var būt maksātāji muitas nodevām un nodokļiem, kas ir noslēgti ar federālo izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas lietās, vai muitas iestādes, nosaka federālā izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas lietās, vienošanās par piemērošanas centralizētā procedūrā maksājumu muitas nodevām un nodokļiem. Līgums nevar saturēt noteikumi atbrīvo personu no atbilstības prasībām un nosacījumiem, ko nosaka muitas tiesību aktiem muitas savienības un (vai) no Krievijas Federācijas tiesību aktos par muitas lietām, attiecībā uz pilnīgumu un savlaicīgumu muitas nodokļu samaksas, kā arī atbilstību muitas procedūrām. Federālā izpildinstitūcija atļauta muitas jomā, standarta forma vienošanās par piemērošanas centralizētajā procedūrā, samaksājot muitas nodevu un nodokļu var apstiprināt.
10. Vienošanās par centralizētas samaksājot muitas nodokļiem un citiem starp federālo izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā, un par muitas nodevām un nodokļiem maksātājs ir gadījums:
1) ja muitas nodevu un nodokļu summa, ko maksā gadā pirms nolīguma noslēgšanu pārsniedz 100 miljardus rubļu;
2) nav parādu samaksāt muitas nodokļus un citus maksājumus;
3) ārvalstu ekonomiskā aktivitāte vairāk nekā trīs gadus;
4) muitas darbību, kas ietver preču izvietošanu saskaņā ar muitas procedūru divos vai vairākos muitas, kas atrodas reģionos, kur divas vai vairākas reģionālās muitas struktūrvienības, vai muitas iestādes, dažas federālās izpildvaras institūcija atļauts muitas jomā;
5) trūkums izdarīts atkārtoti (divas vai vairāk) viena gada laikā pirms līguma noslēgšanas, administratīvajiem pārkāpumiem muitas jomā, kas minētas Līguma 16.7 16.22 un Administratīvo pārkāpumu kodeksā;
6) ja importa un (vai) eksporta precēm ir vismaz reizi mēnesī.
11. Vienošanās par centralizētas samaksājot muitas nodokļiem un citiem starp muitas iestādē, kā noteikts federālajā izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā, un par muitas nodevām un nodokļiem maksātājs ir gadījums:
1) ja muitas nodevām un nodokļiem samaksāts gada laikā pirms nolīguma noslēgšanu summa ir no miljardiem 50 līdz 100 miljardus rubļu ieskaitot;
2) nav parādu samaksāt muitas nodokļus un citus maksājumus;
3) ārvalstu ekonomiskā aktivitāte vairāk nekā trīs gadus;
4) Muitas operācijām ar preču izvietošanu saskaņā ar muitas procedūru divās vai vairākās muitas, kas atrodas reģionā reģionālās muitas pārvaldes;
5) trūkums izdarīts atkārtoti (divas vai vairāk) viena gada laikā pirms līguma noslēgšanas, administratīvajiem pārkāpumiem muitas jomā, kas minētas Līguma 16.7 16.22 un Administratīvo pārkāpumu kodeksā;
6) ja importa un (vai) eksporta precēm ir vismaz reizi mēnesī.
12. Vienošanās par centralizētas samaksājot muitas nodevām un nodokļiem ir kalendārais gads. Pēc pušu vienošanās, ka līgums var tikt noslēgts uz īsāku laiku.
13. Preču deklarācija, kuru muitas nodevas un nodokļi jāmaksā, izmantojot centralizēto procedūru, lai nomaksātu muitas nodevām un nodokļiem, kas nodrošina muitas iestādei maksājuma dokumentu, kas apliecina maksājumu par muitas nodevām un nodokļiem netiek prasīts.
Uzmanību! Pārskatīšana 14 mainīts saskaņā ar federālo likumu № 162-FZ, 27.06.2011
Jauns izdevums:
14. Muitas maksājumus, avansa maksājumi, soda naudas, procenti, soda naudas, kas saskaņā ar šo federālo likumu var veikt, izmantojot ierīces, lai padarītu darījumus, izmantojot elektroniskos maksāšanas līdzekļus, bez iespējas saņemt (jautājums) naudas (turpmāk - elektroniskie termināli) un maksājumu termināļu vai bankomāti.
Vecā versija:
14. Samaksājot muitas nodevām un nodokļiem var būt, izmantojot elektroniskos vai maksājumu termināļu un Bankomātu.

Uzmanību! Pārskatīšana 15 mainīts saskaņā ar federālo likumu № 162-FZ, 27.06.2011
Jauns izdevums:
15. Ja muitas maksājumus, avansa maksājumi, soda naudas, procenti, soda naudas, ar izmantošanu elektronisko terminālu, maksājumu terminālos un bankomātos informācijas apmaiņas starp norēķinu dalībniekiem veikt juridiskās personas, kas ir atbildīgas par uzņemšanu kontā Federālās kases, un (vai) uz kontu, starptautiskā nolīgumā norādītajā - locekļi muitas savienības, nauda, ​​ko elektronisko termināļus, maksājumu terminālos un bankomātos, kā arī, lai nodrošinātu pareizu izpildi maksā saistību saskaņā ar Krievijas likumdošanu, nodrošinot bankas garantiju un (vai) pelnīt naudu (nauda), lai kontā Federālā kases. Prasības uz šīm vienībām secība mijiedarbība starp tām, maksātāji muitas nodevas un nodokļus, kā arī federālo izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas, nosaka valdība.
Vecā versija:
15. Šajā federālā likuma izpratnē, operatori maksājumu sistēmu ir jāsaprot juridiskās personas, kas nodarbojas ar informācijas apmaiņu starp norēķinu dalībniekiem samaksājot muitas nodevām un nodokļiem, izmantojot elektroniskos vai maksājumu termināļus, bankomātus, kas atbild par uzņemšanu kontā Federālā kases, un (vai) kontā, ko Starptautiskās noteiktajā Līgumā ir noteikts, locekļi - muitas savienības, naudu, elektroniski vai maksājumu termināļus, bankomātiem samaksāts, un sniedz Piemērots pienācīgu saistību izpildi saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem, sniedzot banku garantijas un (vai) pelnīt naudu (nauda), lai kontā Federālā kases. operatoriem par maksājumu sistēmām, lai organizācijas mijiedarbības starp maksājumu sistēmas operatora maksātājiem muitas nodevas un nodokļus, kā arī federālo izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas, nosaka valdība.

Uzmanību! Pārskatīšana 16 mainīts saskaņā ar federālo likumu № 162-FZ, 27.06.2011
Jauns izdevums:
16. Pasūtīt un tehnoloģiju darījumi par muitas maksājumiem, avansa maksājumiem, soda naudu, procenti, soda naudas, izmantojot elektroniskos termināļus, maksājumu terminālos un bankomātos nosaka federālā izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā.
Vecā versija:
16. Pasūtīt un tehnoloģiju darījumi samaksājot muitas nodokļiem un citiem elektroniski vai maksājumu terminālos, bankomāti nosaka federālā izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā.

Pants 117. Pienākums maksāt muitas nodokļus un citus maksājumus
1. Pienākums maksātājam jāmaksā muitas nodevas un nodokļus veic, ja norādītā summa šajā sadaļā naudā ne mazāk kā maksājamo summu muitas nodokļiem un citiem:
1) pēc debetēšanas maksātāja konta bankā, ieskaitot muitas nodevu un nodokļu maksāšanas, izmantojot elektroniskos termināli, bankas automāti;
2) pēc glabāšanā kasē no muitas iestādes vai no dienas, kad naudas maksājumu maksājumu termināli, bankas automāti;
3) no jāieskaita muitas nodokļu samaksu un nodokļiem pārmaksāto vai pārmaksāti, muitas nodevas, nodokļi un ja šāds ieskaits ir ierosinājis maksātājs - no brīža, kad muitas iestādes, piemērojot ieskaitu;
4) no kompensēt pret samaksu muitas nodevām un nodokļiem, maksājumu vai naudas nodrošinājums, un ja šāds ieskaits ir ierosinājis maksātājs - no brīža, kad muitas iestādes rīkojuma ieskaitu;
5) no kompensēt pret samaksu muitas nodevām un nodokļiem, naudas, ko maksā banka, kredītiestāde vai apdrošināšanas uzņēmums saskaņā ar bankas garantijas un saskaņā ar galvojuma līgumu galvotāja;
6) no brīža, kad līdzekļi tiek ieskaitīti kontos kas minēti 116 Šis federālais likums, attiecībā uz muitas nodokļu dēļ:
) preces, attiecībā uz kuru nav samaksāts muitas nodevām un nodokļiem;
b) īpašumu hipotēku maksātājs muitas nodevām un nodokļiem.
Uzmanību! Pārskatīšana 2 mainīts saskaņā ar federālo likumu № 162-FZ, 27.06.2011
Jauns izdevums:
2. Lai preču izlaišanas, samaksājot muitas nodevu un nodokļu, kas nav naudas, lai, apstiprinot pildīt pienākumu maksātāja muitas nodevu un nodokļu vajadzībām ir saņemšana muitas nodevām un nodokļiem par minētajiem pārskatiem 116 pantā aizstāj, un maksājumu muitas nodevām un nodokļiem ar elektroniskie termināli, maksājumu termināli vai bankomāti, saskaņā ar rakstu 15 116 daļa šī līguma šāds apstiprinājums ir dokuments radīts elektrons ronnym termināls, maksājumu termināļu vai bankomāts, tostarp elektroniskā veidā, apstiprinot īstenošanu līdzekļu pārvedumu uz kontiem, kas minēti 116 pantā minēto metodiku. Tā veidošanos minētā dokumenta nodošanu līdzekļu, ko veic nolūkā maksājumu muitas nodokļiem un citiem, tas kļūst neatsaucama.
Vecā versija:
2. Lai preču izlaišanas, samaksājot muitas nodevu un nodokļu, kas nav naudas, lai, apstiprinot pildīt pienākumu maksātāja muitas nodevām un nodokļiem vajadzībām ir saņemšana muitas nodevām un nodokļiem par minētajiem pārskatiem 116 pantā aizstāj, un maksājumu muitas nodevām un citiem ar un elektronisko maksājumu termināli, bankas automāti ar izmantojot maksājumu sistēmu operatori, kas uzskaitīti rakstā 15 116 daļu aizstāj, kā šāds apstiprinājums ir docking ument veidojas elektroniski vai maksājumu termināli, bankomāti, tostarp elektroniskā formā, kas apstiprina izpildi avansa maksājumu, kas minēts 116 pantā minēto metodiku.
3. Muitas nodokļi un citi uzskata jāmaksā personām, par precēm personīgai lietošanai saskaņā ar starptautisko līgumu valstīs - dalībvalstis Muitas savienības.
4. Pēc maksātāja pieprasījuma muitas nodevu un nodokļu, kā arī minēti daļā 1 rakstu 119 daļa 5 raksts 168 šā federālā likuma, ka muitas iestādēm ir pienākums izsniegt apstiprinājumu muitas nodevu un nodokļu rakstiski, bet ne vairāk kā trīs kalendāro gadu laikā, pirms šo pieprasījumu. Veidlapa apstiprināšanas maksājuma muitas nodevām un nodokļiem apstiprina federālā izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas. Muitas iestādes nevar pieprasīt maksātāju muitas nodevu un nodokļu, kā arī personām, kas aprakstīti šā 1 rakstu 119 daļa 5 raksts 168 šā federālā likuma, saņemšanas apstiprinājums līdzekļu kontā Federālā kases vai kontā ir starptautiska vienošanās precizēts - biedri muitas savienība. Pēc rakstiska pieprasījuma maksātāja muitas nodevām un nodokļiem, kā arī minēti daļā 1 rakstu 119 daļa 5 raksts 168 šā federālā likuma, muitas iestādei ir pienākums sevi, lai sniegtu informāciju par naudas līdzekļu kontā Federālā kases, vai kontā ir starptautiska vienošanās norādīto locekļi - muitas savienības. (Sk formu. Lai FCS № 2554 no 23.12.2010)
5. Banka nav jāmaksā par pakalpojumu par operācijām nodošanas muitas nodokļu, soda naudu no konta uz maksātāja muitas nodevām un nodokļiem par bankas kontā, Regulas 116 nodaļas noteikumiem procenti.

Pants 118. Izmantošana ārvalstu valūtas
Kur lai aprēķinātu muitas nodokļus un citus maksājumus, tostarp nosakot muitas vērtību preču mērķiem ir nepieciešams pārrēķināt ārvalstu valūtā, valūtas kursa ārvalstu valūtas uz valūtu Krievijas Federācijas, nosaka Centrālā banka Krievijas Federācijas un par reģistrācijas dienā muitas deklarācijas pašreizējā, ja vien noteikts ar tiesību aktiem muitas jomā muitas savienības un (vai) no Krievijas Federācijas tiesību aktiem par muitas. (Skatīt pasūtījuma FCS № 267 no 14.02.2011)

Pants 119. Lai nomaksātu muitas nodevām un nodokļiem, attiecībā uz precēm, kas Krievijas Federācijā saskaņā ar muitas procedūru par laišanu iekšzemes patēriņam procedūra, izdota nosacīti
1. Kur iegādāties preces, nosacīti atbrīvots no Krievijas Federācijā saskaņā ar muitas procedūru laišanai vietējam patēriņam, preču statusu Muitas savienība prasa samaksāt muitas nodevu un nodokļu (un apakš 1 3 punkti 1, point 5 200 panti Muitas kodeksa Muitas savienības ), šādu maksājumu var veikt deklarētāja (tā pēctecis) vai jebkura cita persona, kas ir preces ir juridiskā īpašumā.
2. Noteiktais maksājums apakšiedaļai 1 šajā rakstā, muitas nodevām un nodokļiem, pamatojoties uz pieteikumu par personas norādīto apakšiedaļai 1 šajā rakstā, kas iesniegts muitas iestādēm, kas izgatavoti nosacītu atbrīvošanu no preču, c norādot reģistrēto muitas deklarācijas, par kuru nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana, preču un detaļas maksājumu instruments, ar kuru veicis maksājumu par muitas nodevām un nodokļiem.
3. Norādītās preces rindkopā 1 1 200 pantiem Muitas kodeksa Muitas savienības, muitas nodevas un nodokļi jāmaksā summu, kas aprēķināta uz muitas deklarācijas, par kuru nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana, preču un par kuru nav samaksāts piešķirtu atbrīvojumus no muitas nodokļa maksājuma un nodokļi.
4. Norādītās preces rindkopā 3 1 200 pantiem Muitas kodeksa Muitas savienības, muitas nodokļus maksā apmērā no starpības ievedmuitas nodokļa summas, kas aprēķināta par importa nodokļu likmes un izveidojot vienotu muitas tarifu, un par ievedmuitas nodokļu summas, kas samaksāta par preču izlaišanas .
5. Minētas šajā sadaļā par 1 muitas maksājumu, ņemot vērā atsevišķu daļu 1, 3 - 7 raksts 116 šā dokumenta.
6. Ar summu muitas nodevām un nodokļiem maksā atbilstīgi daļā 1 šo pantu, sods nav jāmaksā vai ir samaksāts.

Pants 120. Procentu maksājumus
1. Procenti ir jāmaksā šādos gadījumos:
1), lai nodrošinātu atliktu vai maksājamo muitas nodevām un nodokļiem;
2) noteiktajos gadījumos punktā 5 rakstu 250, punkts 3 raksts 251, punkts 2 raksts 263, punkts 2 raksts 276 punkts 3 284 rakstu un iepriekš minētā panta 2 291 Muitas kodeksa Muitas savienības;
3) gadījumā, kas paredzēts EKL 288 dokumentu.
2. Procenti ir jāmaksā pēc šādām likmēm:
1), lai nodrošinātu atliktu vai maksājamo muitas nodevām un nodokļiem, nav jāmaksā procenti par summu muitas nodevu un nodokļu samaksu, kura termiņš ir mainīts, pamatojoties uz likmi Centrālās bankas Krievijas Federācijas, kas apkalpo no nākamās dienas pēc dienas, kad pēc preču izlaišanas uz dienu izbeigšanu no pienākuma maksāt muitas nodokļus un citus maksājumus;
2) noteiktajos gadījumos punktā 5 rakstu 250, punkts 3 raksts 251, punkts 2 raksts 263, punkts 2 raksts 276 punkts 3 284 rakstu un iepriekš minētā panta 2 291 Muitas kodeksa Muitas savienības un EKL 288 Šis federālais likums, nav jāmaksā procenti par summu jāapliek ar muitas nodokļiem un citiem, pamatojoties uz likmi Centrālās bankas Krievijas Federācijas, kas apkalpo noteikto termiņu, ja vien nav paredzēts citādi punktā 3 šo daļu;
3) ja telpas uz laiku eksportētas dabasgāzi saskaņā ar muitas procedūru eksporta intereses zem rindkopas 2 291 pantiem Muitas kodeksa Muitas savienības, tiek iekasēti par summu muitas nodokļu summu, pamatojoties uz likmju 0 procentiem. - Klauzula 3 daļa 2 attiecas uz tiesiskajām attiecībām, kas izriet no 1 jūlijs 2010, skat.. 325 šis likums
3. Procentus izmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc dienas, kad pārtraukšanas pienākuma maksāt muitas nodokļus un citus maksājumus.
4. Maksāšanas, iekasēšanas un procentu atmaksa, ir noteikts muitas Muitas savienības kodeksa un pašreizējo federālo likumu attiecībā uz maksājumu, savākšanas un atpakaļ, attiecīgi, par muitas nodevām un nodokļiem.
5. Procentu maksājumus noteiktajos gadījumos punktā 6 147 rakstiem un raksti 19 155 daļa šā federālā likuma jābūt saskaņā ar šiem pantiem.

Nodaļā 13. Avansa maksājumi

Pants 121. Avansa maksājumi
1. Avansa maksājumi tiek atzīti naudas līdzekļi, ņemot vērā gaidāmo eksporta nodevām, nodokļiem, muitas nodevām, un nav norādīts, ka maksātāja saistībā ar konkrētu veidu un apjomu eksporta muitas nodokļiem, nodokļu, muitas nodokļi par konkrētu preču.
2. Avansa maksājumi tiek maksāti Federālā kases valūtā no Krievijas Federācijas.
3. Naudas izmaksāta kā avansa maksājumus, ir personas īpašumā, kas ir veikusi avansa maksājumu, un to nevar uzskatīt par muitas nodokļu vai skaidras naudas iemaksu, ja vien šī persona nav veikt pasūtījumu par to, lai muitas iestādes vai muitas iestāde nav slēgt uz iepriekš maksājumus. Kā rīcībā personai, kas veikusi avansa maksājumus par prezentāciju vai to vārdā muitas deklarāciju, pieteikumu atmaksāt avansa maksājumiem vai citām darbībām, kas apliecina nodomu personai izmantot savu naudu, kā muitas maksājumi, vai nodrošinātu maksājumu muitas nodevām un nodokļiem.
4. Rīkojumu personai, kas veikusi avansa maksājumus par to izmantošanu, izņemot pieteikumu par kompensācijas avansa maksājumu, muitas iestāde, kas administrē šos līdzekļus, identificē avansa maksājumus, muitas nodokļu vai naudas nodrošinājumu pēc veida un daudzuma.
5. Pēc rakstiska pieprasījuma, personas, kas veikusi avansa maksājumus, muitas iestādei ne vēlāk kā 30 dienām no dienas, kad saņēmis šādu deklarāciju, ir nepieciešams rakstiski sniegt norādīto personu ziņojumu par izdevumiem samaksāto avansā līdzekļus, bet ne vairāk kā trīs gadus pirms noteiktā pieteikumu . Ziņojumā par izdevumiem samaksāto avansa maksājumiem, kuru forma ir apstiprinājusi federālo izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas līdzekļus, ir jāietver informācija par periodu, kas norādīts paziņojumā par personu ar muitas un citu maksājumu veidu (formu, skatiet pasūtījumu. FCS numurs no 2554 23.12.2010)
1) saņemtās summas avansa maksājumus par periodu, kas norādīts pieprasījumā, tostarp, ja uz maksātāju statusa avansa pieprasījumu ieguvis naudas līdzekļi agrāk formā naudas nodrošinājumu, vai pārmērīgi jāmaksā vai savāc muitas nodokļus;
2) par summu avansa maksājumu iztērēti samaksājot muitas nodokļu un citu maksājumu, ieviešana skaidras naudas nodrošinājumu ar informāciju par dokumentiem, uz kuru pamata neapstrīdami muitas nodokļu iekasēšana un nodokļu no neierobežotai bilances avansa maksājumu;
3) no avansa maksājuma, persona atgriezās ar informāciju par pieteikumiem kompensācijas un nodrošinot kompensāciju.
6. Domstarpību gadījumā, persona, kas veikusi avansa maksājumus ar muitas iestādi par ziņojuma rezultātiem veica kopīgu saskaņošanu naudas izdevumiem šīs personas. Šīs pārbaudes rezultāti ir izgatavotas no tiesību aktu formā, ko federālā izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas apstiprināta. Sertifikāts tiek sastādīts divos eksemplāros, ko muitas iestādes un personas, kas veic avansa maksājumus parakstīts. Viens no ziņojuma kopiju pēc tā, ko minētā persona paraksta tiek piešķirta. (Sk. No FCS Krievijas no skaita 2521 22.12.2010 rīkojumu "Par apstiprināšana saskaņošanas akta avansa maksājumi")

Pants 122. Avansa maksājums
1. Atgriezties veiktajiem avansa maksājumiem paredzētajiem noteikumiem atgriešanos pārmaksāto muitas nodevām un nodokļiem, ja pieteikums par viņu atgriešanos, ko iesniegusi persona, kas veikusi avansa maksājumus (tā pēctecis) triju gadu laikā no dienas, kad pēdējā rīkojumu par izmantošanas avansa maksājumu. Ja minētā persona rīkojumu par lietošanu avansa maksājumu netika veikta, norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņš, lai atgrieztos tiek aprēķināts no dienas, kad saņemts naudas līdzekļu kontā Federālās kases. Pieteikuma veidlapu par atgriešanos avansa maksājumu apstiprina federālā izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas. (Sk. No FCS Krievijas rīkojumu no numura 2520 22.12.2010)
2. Pēc šā perioda nepieprasītās summu avansa maksājumi tiek reģistrēti citās nenodokļu ieņēmumiem federālā budžeta un netiek atgriezta.
3. Par avansa maksājuma pieteikumu kopā ar:
1) maksājuma dokuments, kas apliecina nodošanu avansa maksājumu;
2) dokumentus, kas minēti 4 - 7 šo pantu, atkarībā no personas statusa;
3) jebkuri citi dokumenti, kas var sniegt persona, kas pieteikto avansa maksājumu, lai apstiprinātu derīgumu atgriešanās.
4. Juridiskas personas, kas reģistrētas saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem, nodrošina:
1) sertifikāta kopiju nodokļu reģistrācijas, notariāli vai muitas iestādēm, uzrādot dokumenta oriģinālu;
2) kopija no valsts reģistrācijas apliecības, ko apliecinājis notārs vai muitas iestādēm, uzrādot dokumenta oriģinālu;
3) dokuments, kas apliecina tās personas, kas paraksta pieteikumu par avansa maksājumu, ko apliecinājis notārs vai muitas iestādēm, uzrādot dokumenta oriģinālu;
4) paraksta paraugs personas paraksta pieteikumu par avansa maksājumu, ko apliecinājis notārs vai muitas iestādēm, uzrādot oriģinālu personas identitāti, kas paraksta pieteikumu;
5) kopija pierādījumu kārtas, ja uz kompensāciju avansa maksājumu pieprasījumu kalpoja pēctecis persona, kas veikusi avansa maksājumus, notariāli vai muitas iestādes, uzrādot dokumenta oriģinālu.
5. Juridiskās personas, izņemot daļā noteiktajām 4 Šis pants:
1) kopija apliecinājuma juridisko statusu saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā uzņēmums ir izveidots (ar tulkojumu krievu valodā), notariāli apstiprināti;
2) kopija pilnvarojumu apliecinošs dokuments par personas paraksta lūgumu par kompensācijas avansa maksājumu (ar tulkojumu krievu valodā), kuras pēc notārs;
3) paraksta paraugs personas paraksta pieteikumu par avansa maksājumu, ko apliecina notārs.
6. Indivīdi, kas ir reģistrētas kā individuālo komersantu, paredz:
1) sertifikāta kopiju nodokļu reģistrācijas, notariāli vai muitas iestādēm, uzrādot dokumenta oriģinālu;
2) kopija no valsts reģistrācijas apliecības, ko apliecinājis notārs vai muitas iestādēm, uzrādot dokumenta oriģinālu;
3) pases kopiju pilsoņa Krievijas Federācijas, notariāli vai muitas iestādēm, uzrādot dokumenta oriģinālu;
7. Mecenāti:
1) pases kopiju pilsoņa Krievijas Federācijas vai citas identifikācijas dokuments saskaņā ar valsts tiesību aktiem Krievijas Federācijas, notariāli vai muitas iestādēm, uzrādot dokumenta oriģinālu;
2) kopija apliecinoša dokumenta tiesības summu avansa maksājumus, ja uz kompensāciju avansa maksājumu pieprasījumu tiek pasniegtas mantinieks lai persona, kas veikusi avansa maksājumus, notariāli vai muitas iestādes, uzrādot dokumenta oriģinālu.
8. Ja muitas iestāde iepriekš paredzēts noteiktos dokumentus Parts 4 - 7 šo pantu, personai ir tiesības nesniegt šos dokumentus vēlreiz, sakot sniegto informāciju muitas dienestiem par šādu dokumentu un šo izmaiņu trūkums.
9. Pieprasījums atmaksājams avansa maksājumus ar dokumentiem, par kuru saraksts izveidots ar šo pantu, iesniedz muitas iestādei, kas atbild par pārvaldes līdzekļu datus.

Nodaļā 14. Muitas nodokļi

Pants 123. Veidi muitas nodokļu
1. Muitas nodokļi ir obligātie maksājumi, ko iekasē muitas iestādes par savu rīcību, kas saistīti ar preču ražošanu, muitas eskorts preču, preču uzglabāšanas.
2. Muitas nodokļi ir:
1) muitas nodevas par darbībām, kas saistītas ar preču ražošanu (turpmāk - muitas nodevas par muitas darbību);
2) muitas nodevas par muitas konvoja pavadībā;
3) muitas nodevas par glabāšanu.

Pants 124. Maksātāji muitas nodokļu
1. Maksātāji muitas tarifos muitas darbību un muitas nodevām, muitas eskorts ir personas, kas minētas Regulas 114 dokumentu.
2. Maksātāji muitas nodevām uzglabāšanai ir personas, lai panāktu preci uz pagaidu uzglabāšanu muitas iestāde.

Pants 125. Lai aprēķina muitas nodokļu
1. Muitas nodevas aprēķina maksātāji, izņemot apakšiedaļā 2 šajā rakstā.
2. Muitas nodevas aprēķina muitas iestādes rēķinu maksājuma prasībām par muitas nodokļu, kā arī muitas nodokļu aprēķins par precēm personīgai lietošanai.
3. Nosaka summas maksājamo muitas nodokļa, valūtā Krievijas Federācijas. Gadījumos, kad, aprēķinot summu, muitas nodokļu vajadzībām ir nepieciešams pārrēķināt ārvalstu valūtā, valūtas kursa ārvalstu valūtas uz valūtu Krievijas Federācijas, nosaka Centrālā banka Krievijas Federācijas un par reģistrācijas dienā muitas deklarāciju muitas iestādē pašreizējā.

Pants 126. Muitas nodokļa piemērošana
1. Lai aprēķinātu summu muitas nodevu par muitas operācijās, kursiem dienā reģistrācijas muitas deklarācijas, ko muitas iestāde.
2. Lai aprēķinātu to muitas nodevu summu muitas eskorts likmes spēkā reģistrācijas dienā tranzīta deklarāciju muitas iestādē.
3. Lai aprēķinātu summu muitas maksājumus par glabāšanu, piemēro likmes uzglabāšanas laikā preču pagaidu uzglabāšanu muitas iestāde.

Pants 127. Maksāšanas noteikumi muitas nodokļu
1. Muitas maksājumi par muitas darbību, ir jāsamaksā vienlaicīgi ar muitas deklarāciju.
2. Muitas maksājumi par muitas pavadībā maksā pirms faktisko īstenošanu muitas pavadībā.
3. Muitas maksājumus par glabāšanu maksā pirms faktiskās atbrīvošanu no noliktavas pagaidu uzglabāšanu muitas iestādes preces.

Pants 128. Procedūras un veidlapas, lai nomaksātu muitas nodokļus
1. Muitas nodevas ir jāmaksā:
1) muitas operācijām - deklarācija par precēm, ieskaitot iesniegšanu muitas iestādei nepabeigtā muitas deklarēšanas periodiskā muitas deklarāciju, pagaidu muitas deklarāciju, aizpilda muitas deklarāciju;
2) muitas eskorts - kad kopā ar transportlīdzekļiem, kas pārvadā preces saskaņā ar muitas procedūru muitas tranzītā;
3) uzglabāšanai - preču uzglabāšanu pagaidu glabāšanā muitas iestāde.
2. Samaksājot muitas veiktajiem pienākumiem noteikumi un veidlapas, kas noteiktas ar šo federālo likumu attiecībā uz muitu un nodokļiem, uz kuriem attiecas šā panta 3 noteikumiem.
3. Samaksājot muitas nodevu veikti kontā Federālās kases valūtā no Krievijas Federācijas. Maksājums indivīdu muitas nodokļus par precēm personīgai lietošanai var veikt skaidrā naudā muitas iestādē.

Pants 129. Savākšana un atlīdzināšana muitas nodokļu
1. Savākšana un atlīdzināšanu muitas pienākumus veic saskaņā ar procedūru, ko paredz šī federālā likuma par atveseļošanās un atgriešanās muitas nodevām un nodokļiem, ar gadījumu izņēmumu, 2 un 3 šo rakstu.
2. Ja pēc reģistrācijas par muitas deklarācijas laikā pārbaudes veiktas korekcijas tajā, kas ietekmē vērtību muitas nodevām muitas operācijas, muitas nodevu apjoms muitas darbībām, kas noteikti deklarācijā par precēm, ir nepārveido, papildu iekasēšanu un atmaksāšanu muitas nodevu par muitas darbību netiek veikti.
3. Noteiktajos gadījumos punktā 1 un 2 1 rakstu šā federālā likuma 148, kompensācija muitas nodevas par muitas darbību ir veikta.

Pants 130. Muitas nodokļu likmes
Uzmanību! Daļa 1 - 4 130 pantu, stājas spēkā no oktobra 1 2011 gadā, skat.. 325 šis likums
1. Likmes muitas nodevu par muitas operāciju ar Krievijas valdību.
2. Summu muitas nodevas par muitas darbību ir tikai aptuveni par pakalpojumu izmaksām un muitas dienesti nedrīkst pārsniegt 100 000 rubļu.
3. Gadījumā eksportu Krievijas precēm, uz kurām attiecas eksporta muitas nodokļus, kā arī muitas nodokļa piemērošanu muitas operāciju likmes nevar būt atkarīga no vērtību šādām precēm.
4. Deklarējot preces pabarotu pagaidu muitas deklarācijas likmi muitas nodevu par muitas darbību nevar būt atkarīga no vērtību šādām precēm. Uz nākamo iesniegšanas muitas iestādei pilnu muitas deklarācijā par to pašu preču muitas nodevām muitas operācijās izmaksāto summu saskaņā daļā 2 šo rakstu.
5. Muitas maksājumi par muitas pavadībā maksā šādā apmērā:
1) muitas pavada katru transportlīdzekli un par katru ritošā sastāva gabals ar distances:
) līdz un ieskaitot 50 km - 2 000 rubļu;
b) no 51 līdz 100 km Inclusive - 3 000 rubļu;
c) no 101 līdz 200 km Inclusive - 4 000 rubļu;
d) pār 200 km - 1 000 rubļus katru 100 kilometru, bet ne mazāk 6 000 rubļi;
2) muitas pavadībā ikviens kuģis vai lidmašīna - 20 000 rubļu neatkarīgi no nobraukto attālumu.
6. Muitas maksājumi par īpašumā pagaidu uzglabāšanas noliktavā muitas iestādes maksā par summu rubļos katrs 1 100 kilogramiem preču dienā, un speciāli pielāgota (mēbelēts un aprīkots) uzglabāšanai noteiktu preču jomās - 2 rubļu katrs 100 kilogramiem preču dienā . Nepilnīgi 100 kilogramu preču vienlīdzīgas ar pilnām 100 mārciņas, un nepilna laika - lai pilnībā.

Pants 131. Atbrīvojums no muitas nodokļiem
1. Muitas maksājumi par muitas operācijas nav jāmaksā attiecībā uz:
1) ieved Krievijas Federācijas un eksportē no Krievijas Federācijas precēm saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par Krievijas Federācijas piešķirt atbalstu (atbalsts);
2) preces, kas importētas uz Krieviju un eksportē no Krievijas Federācijas diplomātiskās pārstāvniecības, konsulārās pārstāvniecības, citu oficiālo ārvalstu valdību pārstāvjiem, starptautisko organizāciju, šo iestāžu darbiniekiem, iestāžu un organizāciju, kā arī attiecībā uz precēm, kas paredzētas personīgai lietošanai dažu kategoriju ārvalstniekiem labumu no priekšrocībām un (vai) imunitāti saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem par Krievijas Federācijas;
3) kultūras vērtības, kas ir pakļauti muitas procedūrai pagaidu ievešanai (tolerance) vai muitas procedūru pagaidu eksporta uz Krievijas valsts un pašvaldību muzejiem, arhīviem, bibliotēkām un citām valsts reģistru kultūras īpašuma to iedarbību, un pie secinājuma par šo procedūru, piemērojot precēm saskaņā ar procedūru reeksporta un atkārtota preču importu attiecīgi;
4) preces, kas importētas uz Krieviju un eksportē no Krievijas Federācijā, lai pierādītu kāda gadatirgus un konvencijām ar ārvalstu līdzdalību, kosmosa saloni un citi līdzīgi pasākumi, lai risinātu valdībai Krievijas Federācijas;
5) Valūtas valstīs - dalībvalstis Muitas savienības, ieved vai izved ar to valstu centrālajām bankām - dalībvalstis Muitas savienības, izņemot piemiņas monētu;
6) preces (izņemot produkciju personīgai lietošanai) importē ar Krievijas Federāciju, vai eksportēti no Krievijas Federācijas vienam saņēmējam no viena sūtītāja līdz vienam transportlīdzeklim (transports) uz dokumentu, kopējā muitas vērtība nepārsniedz summu, kas ekvivalenta 200 eiro Centrālā banka Krievijas Federācijas spēkā brīdī reģistrēt muitas iestādes muitas deklarācijas;
7) preces, kuras nodotas muitas procedūrai muitas tranzītā;
8) TIR veidlapu pārvietotas starp asociācijas Starptautisko autopārvadātāju no Krievijas un Starptautiskā autopārvadātāju savienību, un veido arī ATA karneti, vai to daļas paredzēts piegādāt muitas teritorijā Muitas savienības;
9) nodokļu markas, ievestas Krievijā un eksportē no Krievijas Federācijas;
10) precēm, ko pārvadā ar personiskām, ģimenes, mājsaimniecības un citas neīstenošanu uzņēmējdarbības vajadzībām, par kuru tiek piešķirts atbrīvojums no muitas nodokļiem un citiem;
11) precēm nosūtīts pa starptautisko pasta sūtījumu, izņemot gadījumus, kad preču deklarācija, iesniedzot atsevišķu muitas deklarāciju;
12) preces, kas importētas uz Krieviju un eksportē no Krievijas Federācijas kā piegādēm;
13) precēm, kam īpašu muitas procedūru, tostarp par preču izvietošanu saskaņā nepieciešamo procedūru pabeigt īpašas procedūras;
14) atkritumi (atliekas), kas veidojas kā rezultātā iznīcināšanas ārzemju preces saskaņā ar muitas procedūru iznīcināšanai kas nav pakļautas muitas nodevām un nodokļiem;
15) precēm, kas ir iznīcinātas, neatgriezeniski pazaudēta vai bojātas negadījumā vai nepārvaramas varas dēļ, un nodot muitas procedūrai iznīcināšanai;
16) precēm ieradās teritorijā dislocētā Krievijas Federācijas galamērķa vietā vai muitas kontroles zonā, kas atrodas tiešā tuvumā galapunktā nav nodotas muitas procedūru piemērošanu, kuras nodotas muitas un izlido no teritorijas uz Krievijas Federāciju;
17) precēm pagaidu ievešanai Krievijas Federācijā, izmantojot ATA karneti, ja tie atbilst nosacījumiem pagaidu ievešanai, izmantojot ATA karnetes un to reeksports no Krievijas Federācijas, un attiecībā uz precēm, uz laiku eksportē ārpus Krievijas Federācijas, izmantojot ATA karnetes, ja tie atbilst nosacījumiem par pagaidu izvešanas precēm, izmantojot ATA karnetes un kad tās atkārtoti importa uz Krievijas Federāciju;
18) rezerves daļas un aprīkojumu, kas tiek importēti no Krievijas Federācijas un eksportu no Krievijas Federācijas kopā ar transportlīdzekli saskaņā ar LESD 349 Muitas kodeksa Muitas savienības;
19) transportlīdzekļus starptautiskajā satiksmē, tostarp izdota teritorijā Krievijas Federācijas saskaņā ar muitas procedūru pagaidu ievešanas (pielaide) vai ar muitas procedūru brīvajā muitas zonā un vēlāk izmanto kā transportlīdzekļus starptautiskajā satiksmē;
20) profesionālās iekārtas, kuru saraksts nosaka valdība un kas tiek izmantoti, lai ražotu un plašsaziņas līdzekļu, kas tiek nodotas muitas procedūrai pagaidu eksporta, kā arī pabeidzot muitas procedūrai pagaidu eksporta precēm ir piemērota muitas procedūra atkalievešanu naudu;
21) preces, kas paredzētas, lai filmēšanas, prezentācijām, šoviem un līdzīgiem pasākumiem (teātra kostīmi, cirka kostīmi, kinokostyumy, skatuves iekārtas, mūzikas partitūras mūzikas instrumentu un citu aksesuārus, cirka aksesuārus kinorekvizit), kas saskaņā ar muitas procedūru, pagaidu ievešanas (pielaide ) vai muitas procedūru pagaidu izņemšanu, un pilns nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana, kas sniegta pēc atkārtotas eksporta (reeksporta) vai atkārtoti importēta (atkārtota ievešana), ja attiecībā uz šādiem produktiem maksājumu muitas nodevu un nodokļu;
22) preces, kas paredzētas sporta pasākumos, demonstrējumu sporta notikumu vai apmācības, kas saskaņā ar muitas procedūru pagaidu ievešanas (tolerance) vai muitas procedūru pagaidu eksporta, un pēc procedūru pabeigšanu, piemērojot precēm saskaņā ar muitas un atkārtots imports, attiecīgi, ja attiecībā uz šādām precēm piešķirta pilna nosacītu atbrīvojumu no muitas nodevām un nodokļiem;
23) preces, kas ievestas teritorijā Kaļiņingradas apgabalā saskaņā ar muitas procedūru brīvo muitas zonu, un produkti nodotas muitas procedūrai par laišanu iekšzemes patēriņam vai atkārtots imports;
24) zinātniskās vai tirdzniecības paraugiem importēti uz Krievijas Federāciju saskaņā ar muitas procedūru pagaidu ievešanas (tolerance) ar pilnu atbrīvojumu no muitas nodokļiem, nodokļiem un eksportē no Krievijas Federācijas saskaņā ar muitas procedūru pagaidu eksporta;
25) citas preces gadījumos, ko noteikusi valdība.
Uzmanību!
Muitas nodevas nav jāmaksā attiecībā uz importēta uz Krievijas Federāciju nozveja ūdens bioloģisko resursu novākti (nozvejotas) Dalībvalsts ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā no Krievijas Federācijas un kontinentālajā šelfā, Krievijas Federācijas, Krievijas tiesām, un zivis un citus produktus, kas izgatavoti no šiem ūdens resursu Krievijas tiesās Dalībvalsts ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā no Krievijas Federācijas un kontinentālajā šelfā, Krievijas Federācijas, skatīt valdības lēmumu par Krievijas Federācijas № 63 10.02.2011 pilsētu
Muitas nodevas nav jāmaksā par nereģistrētiem narkotikas medicīniskās palīdzības veselības pacientu, kā arī asinsrades cilmes šūnas, un (vai) no kaulu smadzenēm par nesaistītiem transplantācijas ievesti uz Krievijas Federāciju, pamatojoties uz atļauju, kas izdots pilnvarotais federālā izpildinstitūcijas sk rezolūciju par valdības ar Krievijas Federācijas № 387 18.05.2011 pilsētu
2. Muitas nodevas nav jāmaksā par rīcībā:
1), ievietojot muitas iestādēm par preču pagaidu uzglabāšanas vietās uz muitas iestādes;
2) citos gadījumos, ko noteikusi valdība.
3. Krievijas Federācija ir tiesības noteikt gadījumus par atbrīvojumu no muitas nodokļa piemērošanu muitas pavadībā.

Nodaļā 15. Mainot termiņu samaksājot muitas nodevām un nodokļiem

Pants 132. Mainot apmaksas termiņš muitas nodokļu
1. Mainot apmaksas termiņš muitas nodokļa tiek veikts kā atliktu vai iemaksu samaksu, pamatojoties uz to, ka ģeogrāfiskās un tādā veidā nosaka starptautiskās vienošanās valstu locekļi - Muitas savienības.
2. Krievijas Federācija ir tiesības noteikt federālās izpildvaras iestāde, kas pilnvarota apstiprināt esamību pamatojumu atlikšanas vai daļa no muitas nodokļiem maksājums, kas paredzēts starptautiskajos līgumos - Muitas savienības.
3. Ja pieņem, ka Krievijas valdības lēmumu par federālo izpildvaras institūciju pilnvarotas apstiprinātu, ka pamatojumu atlikšanas vai daļa no muitas nodokļiem maksājums, kas paredzēts starptautiskajos līgumos - Muitas savienības, šādu pierādījumu esamība ir nepieciešama, rīkojoties ar personu ar pieteikumu par atlikšanu vai daļās.

Pants 133. Vispārīgie nosacījumi dzīvības mainīt nodokļu
1. Iemeslu dēļ pantā noteiktajiem 134 Šis federālais likums, Federālā iestāde izpildvaras atļauta muitas jomā, vai izsaka citu muitas iestāžu lūguma maksātāja muitas nodevām un nodokļiem, rakstveidā var mainīt termiņu no nodokļu maksāšanas, kas ir atlikta maksājuma veidā vai nomaksas par maksājums.
2. Atlikšanu vai daļas maksājumu no nodokļiem var piešķirt vienam vai vairākiem tipiem nodokļiem, kā arī kopējo maksājamo summu vai tās daļu.
3. Atlikšanu vai daļas maksājumu nodokļu tiek piešķirts, ja par nodokļu nomaksu noteiktajā kārtībā ar Muitas kodeksa Muitas Savienības un pašreizējo federālo likumu. Lēmumu piešķirt atlikto vai daļa no nodokļu nomaksas vai neapstiprināt saņemti ne ilgāk 15 dienas pēc pieteikuma iesniegšanas. Jo atlikšanu vai maksājamo nodokļa var tikt liegta tikai tādos apstākļos pantā paredzētajiem 135 dokumentu.
4. Atlikšanu vai daļas maksājumu nodokļu sniegta par laika posmu no viena līdz sešiem mēnešiem.
5. Lēmumu piešķirt atlikto vai daļa no nodokļu samaksu vai atteikumu piešķirt, rakstiski nosūta to personai, kura iesniegusi pieteikumu par tās sniegšanu. Lēmumā norāda laika posmu, par kuru tiek atlikta vai daļa nodokļu nomaksai, un atteikuma gadījumā piešķirt atlikto vai daļa no nodokļu nomaksas - ar šā lēmuma iemeslus.

Pants 134. Pamatojumi atlikšanas vai daļa nodokļu samaksas
1. Atlikšanu vai maksājumu pa daļām nodokļu noteikumu maksātāju par muitas nodevām un nodokļiem, ja pastāv vismaz viens no šādiem iemesliem:
1) radot kaitējumu šai personai, kā rezultātā dabas katastrofu, tehnoloģiskās katastrofas vai citi nepārvaramas varas apstākļi;
2) atlikt persona finansējumu no federālā budžeta vai maksājuma izpildi viņa sabiedrisko kārtību;
3) ja preces ievestas teritorijā Krievijas Federācijas, ir preces, kas ātri bojājas;
4) no sejas uz piegādi uz starptautisku līgumu par Krievijas Federācijas;
5) ja preces ievestas teritorijā Krievijas Federācijas, ir preces no Krievijas valdības apstiprinātajā sarakstā konkrētu veidu importētās ārvalstu gaisa kuģu un to sastāvdaļu, uz kuru var piešķirt termiņa pagarinājumu vai daļa no nodokļu maksāšanas.
Uzmanību! Veidu importētās ārvalstu gaisa kuģu un to sastāvdaļu sarakstu, attiecībā uz kuriem var piešķirt termiņa pagarinājumu vai daļa no nodokļu maksāšanas, ko apstiprinājusi valdība, Krievijas Federācijas № 101 06.02.2012 pilsētu
2. Krievijas Federācija ir tiesības noteikt federālās izpildvaras iestāde, kas pilnvarota apstiprināt esamību iemeslu atlikt vai maksājamo nodokļu šajā federālo likumu.
3. Ja pieņem, ka Krievijas valdības lēmumu par federālo izpildvaras institūciju pilnvarotas apstiprinātu, ka pamatojumu atlikšanu vai maksājamo nodokļu saskaņā ar šo federālo likumu, par šādu pierādījumu esamība ir nepieciešama, rīkojoties ar personu ar pieteikumu par termiņa atlikšanu vai daļām.

Pants 135. Apstākļiem, kas izslēdz sniegšanu atliktā vai daļa nodokļu samaksas
1. Atlikšanu vai daļas maksājumu nodokļu netiek piešķirts, ja persona, kas pieprasa nodrošināt šādu atlikšanu vai nomaksas:
1) krimināllietu, pirmstiesas izmeklēšana, kuras ir robežās kriminālprocesa tiesību aktiem Krievijas Federācijas muitas iestādēm;
2) bankrota procedūra.
2. Minētajos apstākļos apakšiedaļā 1 šo pantu, lēmums piešķirt atlikto vai daļa no nodokļu maksāšanas nevar tikt veikts, un lēmums ir neatsaucams, un persona, kas iesniedzis pieteikumu atlikšanu vai ierīkošanā paziņo muitas iestāde rakstiski trīs darba dienu laikā.

Pants 136. Procenti par sniegšanai atlikto vai maksājumā
Atlikšanas vai maksājamo muitas nodevām un nodokļiem maksā procentus pēc likmes, un tādā veidā izveidota saskaņā ar 120 dokumentu.

Nodaļā 16. Nodrošinot samaksāt muitas nodevu un nodokļu

Pants 137. Vispārējie noteikumi un nosacījumi samaksājot muitas nodevām un nodokļiem
1. Vispārējie noteikumi un nosacījumi samaksājot muitas nodevām un nodokļiem ir definēti 12 vadītājs Muitas kodeksa muitas savienību.
2. Pienākums maksāt muitas nodevām un nodokļiem ar noteiktajos gadījumos ar rindkopu 1 85 pantiem Muitas kodeksa muitas savienības, un šādos gadījumos:
1) preču izlaišana par nosacījumiem un noteikumiem, ko punkts 2 69 panta un punkta panta 5 88 Muitas kodeksa Muitas savienības;
2) atbrīvošanu no preču papildu revīzija saskaņā ar Līguma 10 106 daļa nodaļas noteikumiem;
3) nosacītu atbrīvošanu no precēm saskaņā ar rindkopā 1 1 200 pantiem Muitas kodeksa Muitas Savienības un punkts 1 un 3 1 rakstu šā federālā likuma 222, izņemot gadījumus, kas noteikti priekšmeti 4 un 5 šis raksts;
4) precēm saskaņā ar muitas procedūru muitas noliktavas, bez faktiski nododot preces muitas noliktavā, ievešana pārstrādei, pārstrādi iekšzemes patēriņam, pagaidu ievešana (tolerance), pagaidu eksporta, izņemot kā noteikts posteņu 4 un 5 šis raksts;
5) apsvērta šo, īstenojot attiecīgās muitas jomā privātpersonām;
6) darbībām, jo ​​rezidents ostas speciālajā ekonomiskajā zonā, ir starptautisks līgums valstis locekļi - muitas savienība, kas regulē tiesiskās attiecības, kas izveidei un ar muitas procedūru muitas brīvu zonu piemērošanu;
7) citos gadījumos, ko paredz šī Federālā likumu, citiem federālajiem likumiem, dabas valdības Krievijas Federācijas.
3. Samaksājot muitas nodevām un nodokļiem var piešķirt par to preču laišanu apgrozībā nolūkos gadījumā nav un (vai) ienākumi nav pilnībā uz federālo kases un (vai) sakarā ar starptautisku nolīgumu valstīs - dalībvalstis Muitas savienības, maksā muitas nodevas un nodokļi .
4. Samaksājot muitas nodevām un nodokļiem nepiešķir gadījumos starptautiskie līgumi neparedz, Muitas kodekss muitas savienība, no Krievijas Federācijas prezidentu un valdību, Krievijas Federācijas aktiem, un gadījumā muitas iestādei ir pamats uzskatīt, ka saistības, kas tiem tiks izpildīti .
5. Neatkarīgi no punktos un 3 4 2 daļa no šī panta noteikumiem, lai nodrošinātu samaksu muitas nodevām un nodokļiem piešķir, izņemot gadījumos, kas daļēji 6 šo rakstu:
1) procesu iekārtas (ieskaitot sastāvdaļas un rezerves daļas), kuru ievešana nav apliekams ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar tiesību aktiem par Krievijas Federācijas valdību par nodokļiem un nodevām;
2) gaisa kuģi un kuģi, kas iebrauc organizācijas, lai veiktu saimniecisko darbību, sniedzot transporta pakalpojumus saskaņā ar muitas procedūru pagaidu ievešanas (tolerance) vai importētas atļautā (īpatsvars) kapitālā uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem, un nodotas muitas procedūru ievešana pārstrādei teritorija, lai veiktu remontu;
3) produkti (izņemot akcīzes precēm) ieved kā brīvais atbalstu (atbalsts) ar Krievijas Federācijas;
4) komerciālās un zinātnes paraugi pagaidu ievešanai (tolerance) un zinātnisko organizāciju eksportu;
5) par dabasgāzi, ko eksportē pa cauruļvadiem caur pagaidu uzglabāšanai pazemes krātuvēs atrodas ārpus Krievijas Federācijas saskaņā ar muitas procedūru pagaidu eksporta.
6. Muitas iestādes var lemt par nepieciešamību sniegt maksājumu par muitas nodevām un nodokļiem par precēm, kas minētas punktos 1 - 4 5 šo rakstu, šādos gadījumos:
1) ja deklarētājs ir iesaistīts ārējās ekonomiskās darbības mazāk nekā vienu gadu;
2), ja deklarētājs ir izcilu maksājuma prasībām par muitas maksājumu izteiksmē datu prasību;
3) ja deklarētājs par gadu pirms pieteikšanās uz muitas iestādē pie administratīvās atbildības saskaņā 16.20 Administratīvo pārkāpumu kodeksā;
4), ja deklarētājs ir izcilu izšķirtspēju gadījumos administratīviem pārkāpumiem muitas jomā;
5) citos gadījumos, birojs ir iemesls uzskatīt, ka saistības, kas tiem, kas nav izpildīti.
7. Lēmums par nepieciešamību nodrošināt drošību uz dabasgāzi, ko eksportē pa cauruļvadiem caur pagaidu glabāšanu pazemes krātuvēs atrodas ārpus Krievijas Federācijas saskaņā ar muitas procedūru pagaidu izvešanu, muitas iestāde, kas saskaņā ar Līguma 314 dokumentu.
8. Lēmumu par nepieciešamību sniegt maksājumu par muitas nodevām un nodokļiem par preču izlaišanas saņemto ziņā preču izlaišanas saskaņā ar EKL 196 Muitas kodeksa muitas savienību.
9. Nodrošinājumu, lai nomaksātu muitas nodevām un nodokļiem piešķir valūtā Krievijas Federācijas. Muitas nodevu un nodokļu summu iekļauj summu muitas nodevu par muitas darbībām un procentiem.
10. Saskaņā ar Līguma 4 88 Muitas kodeksa Muitas savienības federālās struktūras izpildvaras atļauja muitas jomā, tiesības noteikt fiksētu summu muitas nodevām un nodokļiem attiecībā uz noteiktām precēm.
Uzmanību! Fiksētās summas muitas nodevām un nodokļiem attiecībā uz akcīzes precēm, kas ievestas uz Krievijas Federāciju, kas izveidota ar rīkojumu FCS Krievijas № 302 no 21.02.2012 pilsētas

Pants 138. Vispārējā drošības maksājumu par muitas nodevām un nodokļiem
1. Vispārējā drošības maksājumu par muitas nodevām un nodokļiem (turpmāk - vispārējā drošība) piemēro, ja pati persona teritorijā Krievijas Federācijas pieļāva vairākas muitas operācijas noteiktā laika posmā.
2. Vispārējo programmatūru var izmantot personas, kas šādu drošību, un piegādā vienā vai vairākās muitas iestādēs.
3. , Izvēloties minētās personas 2 daļu šo rakstu, vispārējo drošību var sniegt kā naudas nodrošinājums, garantijas vai bankas garantiju.
4. Vispārējā drošības piešķirta uz laiku, kas nav mazāks par vienu gadu. Pēc personas pieprasījuma nosaukts 2 šo rakstu, vispārējā nodrošinājuma apjomu var palielināt līdz:
1) padarot papildus naudas nodrošinājums;
2) atjaunošana (nomaiņa) bankas garantijas, kuras derīguma termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par termiņa bankas garantijas, iepriekš pieņēmusi muitas iestāde kā vispārējā nodrošinājuma;
3) attiecīgus izmaiņas garantiju līgumam.
5. Uzraudzību izmantošanu vispārējās drošības muitas iestādēm, kas veica šādu nodrošinājumu.
6. Gadījumā ierobežot pieeju vispārējās drošības muitas iestāde ir atbildīga atgūšanu, informē personu, kas sniedz vispārējo galvojumu, triju darba dienu laikā no dienas, kad ierobežošanas.
7. Muitas iestāde, konstatēts pārkāpumi izpildes debitora paredzēts pienākums samaksāt muitas nodokļus un nodevas, kuru īstenošana tiek nodrošināta ar bankas garantiju vai galvojuma ir tiesīgs rīkoties kā aizdevējam (saņēmējs) ar pilnu tiesību aizdevējs (saņēmējs), pat ja līgums garantijas vai kredīta garantijas kā aizdevējam (saņēmējs) aicināja muitas iestādi.
8. Par maksājumu muitas nodokļiem un citiem vispārējās drošības lielumu nosaka, pamatojoties uz maksājamām summām muitas nodevām un nodokļiem attiecībā uz punktā izklāstītajām 1 un 2 88 pantiem Muitas kodeksa Muitas savienības prasībām. Attiecībā uz dažām precēm no Krievijas Federācijas valdība var noteikt gadījumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem lielumu konkrētā vispārējo drošību var būt mazāka par summu, muitas nodevas un nodokļi, maksājumi, kas ir paredzēta tādā vispārīgā noteikuma, kā arī procedūru, lai noteiktu attiecību lieluma ar vispārējo drošību nodrošina ar izmēru muitas nodevas, nodokļi, maksājumi, kas tiek sniegti tādā vispārīgā noteikuma.

Pants 139. Piemērojot vispārējo drošības muitas operācijās
1. Lūguma sniedzēja vispārējās drošības, muitas iestāde, kas apsardze, dod apstiprinājumu sniegt vispārēju drošību (turpmāk šajā rakstā - apstiprinājums) apstiprinātā veidā federālā izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā. (Skatīt pasūtījuma FCS № 2637 no 28.12.2010)
2. Apstiprinājums ir dokuments, kas apliecina pieņemtu muitas iestādei vispārējo drošību un tās izmantošanas muitas norādīti apstiprinājumā kā muitas iespēju kurā vairākas muitas operācijas noteiktā laika periodā.
3. Apstiprinājums tiek izsniegts katrai muitas iestādei, kurā vairākas muitas operācijas noteiktu laiku, līdz summai saņēma vispārēju atbalstu.
4. Apliecinājumā norāda:
1) muitas iestāde, kas ir vispārējās drošības;
2) Persona, kas sniedz vispārēju drošību;
3) summa saņēma vispārēju atbalstu;
4) ilgumu pieņemšanai Vispārējo nodrošināt, kura laikā ir iespējams laikus rīkoties, lai savāktu muitu ierobežojot vispārējo nodrošinājumu;
5) muitas operācijas, par kuru noteikums pieņēmusi Vispārējā;
6) muitas iestādi, kurā vairākas muitas operācijas noteiktā laikposmā;
7) summu vispārējās labklājības, ko var izmantot muitas iestādē, kas ņem vairākas muitas operācijas noteiktā laika posmā.
5. Tā visa kopējā tajā pašā laikā izdeva apstiprināta un nevar pārsniegt pieļauto vispārējo galvojumu, izņemot kā noteikts saskaņā ar Līguma 8 138 daļa šo dokumentu.
6. Pieņēmusi vispārējo drošību un piegādi apstiprina muitas iestāde, kas apsardze, informē muitas iestādi, kas būs muitas operācijas.
7. Muitas dienests, kas kurā vairāku muitas operāciju noteiktu laiku, summa rezerves, muitas operācijas apmaksai muitas nodokļu un nodokļus daudzumā un bezierunu vispārējās drošības summu, ja, ka valsts kopējo drošības termiņš būs pietiekama, lai nodrošinātu savlaicīgu customs iestādēm piemērojamās prasības gada izpildi pieņemto apņemšanos pirms muitas iestādē, kas bankrota gadījumā pienākuma.
8. Attiecībā uz saistībām, kas nodrošinātas ar vispārējo galvojumu, apsardze rezervētā summa atbrīvo (razrezerviruetsya), ar nosacījumu, ka muitas iestāde ir pārliecinājusies, pildot nodrošinātā pienākums.
9. Gadījumā maksātnespējas saistībām, kas nodrošinātas ar programmatūru, muitas iestāde, kurai noklusējuma, izstumt no vispārējās drošības sniegta saskaņā ar nodaļu 18 dokumentu.
10. Ja tehniski iespējams, tad muitas iestādes un pieprasījumu no personas, kas sniedz vispārēju drošību, uzskaiti un kontroli piemērošanas vispārējo drošību, var tikt veikta, izmantojot informācijas sistēmas, neizdodot apstiprinājumu. Tādā gadījumā muitas iestāde, kas notiek vairākas muitas operācijas noteiktā laikā, izmantojot informācijas sistēmas muitas iestādes patur nepieciešamo summu komisijā muitas darbību, lai nodrošinātu samaksu muitas nodokļus un nodevas par summu vai daļu no summas nerezervēto vispārējo drošību, ar nosacījumu, ka derīguma termiņš vispārējās drošības Tas būs pietiekami, lai nodrošinātu savlaicīgu muitas iestādēm, lai izpildītu saistības, kas veikti pirms šī tamo ennym iestādi, gadījumā, ja nepilda šo pienākumu. Pēc rakstiska pieprasījuma, personas, kas iesniedza vispārēju drošību, ne vairāk kā vienu reizi mēnesī muitas iestāde pieņēma vispārēju drošību, nodrošina minēto personu ziņojumu par izmantošanu vispārējo drošību, bet ne vairāk kā trīs gadus pirms pieteikuma. Veidlapa par izmantošanu ziņojuma vispārējo drošību apstiprina federālā izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas. (Sk. No FCS Krievijas rīkojumu no numura 101 24.01.2011)

Pants 140. Drošība īpašumu
1. Drošība īpašuma veic ķīlas līgumu starp muitas iestādēm īpašuma un muitas nodevu un nodokļu maksātāju. Preču transportēšana muitas procedūru muitas tranzīta drošības īpašumu var būt pārstāvētas arī cita persona, ja šī persona ir tiesības uz īpašumu, izmantot un (vai) rīkoties ar precēm, attiecībā uz kuru maksājums muitas nodevām un nodokļiem.
2. Tiesiskās attiecības līgumiem ķīlas aktīvu, saistību nodrošināti ar hipotēku, ierobežošanu ar ieķīlātā īpašuma izbeigšanu ķīlas, noteikumi civilās tiesību aktiem Krievijas Federācijas un šo federālo likumu.
3. Nodrošinājumu varētu būt īpašuma, kas saskaņā ar Civillikumu var būt pakļauti nodrošinājuma, izņemot:
1) īpašums, kas atrodas ārpus Krievijas Federācijas;
2) aktīvi jau ieķīlāti citu atbildību vai īpašumu pakļauts citiem iepriekšējiem saistības attiecībā uz trešām personām;
3) precēm, kas ātri bojājas, dzīvnieki;
4) elektroenerģiju, siltumu un citiem enerģijas veidiem;
5) uzņēmumi;
6) īpašuma tiesības;
7) vērtspapīri;
8) Kosmosa objektiem;
9) ķīla preču apritē;
10) produktiem un bezatkritumu īstenošana ir saskaņā ar tiesību aktiem par Krievijas Federācijas ir aizliegta;
11) īpašums, uz kuru saskaņā ar Krievijas likumdošanu sods attiecas tikai uz tiesu.
4. Ķīlas temats līguma darbības laikā ķīlas aktīvu jābūt teritorijā Krievijas Federāciju.
5. Lai noteiktu tirgus vērtību nodrošinājumu novērtējumu par nodrošinājumu saskaņā ar likumu, kas nosaka vērtēšanas darbības Krievijas Federācijā.
6. Persona, kurai pieder ieķīlāto īpašumu, izvēle ķīlas īpašumu kā nodrošinājumu muitas nodokļu samaksu un nodokļiem nosūta muitas iestādei priekšlikumu noslēgt līgumu ķīlas īpašumu. Līdz ar šo priekšlikumu tiek sniegta divos identiskos eksemplāros ar līguma projektu par ķīlas īpašumu, ko paraksta un apstiprina persona saskaņā ar pilsonisko tiesību aktiem Krievijas Federācijas, un dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības uz nodrošinājumiem un tirgus vērtību, kas var tikt sniegta formā oriģinālu vai notariāli kopijas.
7. Vienošanās projekts par ķīlas aktīvu jāiekļauj normas, kas:
1) turpmāku ķīlas īpašumu ieķīlājis pienākumus muitas iestāžu darbības laikā no līguma ķīlu īpašums nav atļauta;
2) persona, kurai pieder ieķīlāto īpašumu (ieķīlātāja) nav tiesīgs rīkoties ar nodrošinājumu bez piekrišanas muitas iestāde;
3) ieķīlātāja apdrošina uz sava rēķina ieķīlāt nodrošinājumu jautājumu, vai no ķīlas nodrošinājums vai nosūtīta muitas iestādēm;
4) ieķīlātāja novērtē nodrošinājumu uz sava rēķina;
5) ieķīlātāja un muitas iestāde piekrita, lai slēgtu uz ieķīlāto īpašumu ārpus tiesas, ja noklusējuma, nodrošināta īpašumu;
6) aizvietošanu Nodrošinājuma ir pieļaujama ar rakstisku piekrišanu muitas dienesti cits vienāda ar cenu par īpašumu, kas tiek veikta papildu vienošanos pie līguma ķīlas aktīvu;
7) gadījumā ierobežošanas par ķīlas izmaksām tās īstenošanai ir ietverti naudas ieņēmumiem no pārdošanas nodrošinājuma, un to nav - sakarā ar ķīlas.
8. Ķīlas līgums var tikt noslēgts uz īpašumu, ja tirgus nodrošinājuma vērtība pārsniedz summu, kas nepieciešama, lai nomaksātu muitas nodokļiem un citiem par vairāk nekā 20 procentiem.
9. Ķīlas īpašuma līgumu var būt atteikšanās no ķīlas no ķīlas vai pārvest ieķīlāto īpašumu uz muitas iestādei. Ķīlas īpašuma līgums ir atteikšanās no ķīlas no ķīlas, ja muitas iestāde nav pamata uzskatīt, ka izmantošanu, glabāšanu un nodrošinājuma atsavināšana netiks izpildīts.
10. Priekšlikums noslēgt vienošanos par ķīlu aktīvu uzskata par muitas iestāde uz laiku, kas nepārsniedz 15 darba dienas no priekšlikuma saņemšanas un apliecinošajiem dokumentiem uz muitas iestādē.
11. Attiecībā uz līgumu par ķīlu īpašuma muita izsniedz ieķīlātāja muitas maksā-in slīdēšanas.
12. Gadījumā, ja neizdodas noslēgt līgumu par ķīlu īpašuma muitas iestādes noteiktajā termiņā 10 daļu šo rakstu, informē personu, kas piedāvāja ķīlas aktīvu līgumu, un iemesliem, kas noveda pie neveiksmes.
13. Nav saistību izpilde nodrošināta ar ķīlu uz īpašumu, maksājamā summa muitas nodokļi un maksājumi tiek ieskaitīti kontā Federālā kases, un (vai) rēķina starptautiskās vienošanās valstīm - dalībvalstis Muitas savienības, ar no pārdošanas ieķīlātā īpašuma ieņēmumiem tā, kā noteikts likumā Krievijas Federācija.
14. Visas izmaksas, kas saistītas ar ķīlas līgumu un īpašuma ierobežošana ieķīlātā īpašuma, ķīlas ir.

Pants 141. Bankas garantijas
(Saskaņā ar Krievijas Finanšu ministrijas, lai redzētu vairākus 126n 10.10.2011)
1. Muitas iestādes par nodrošinājumu muitas nodokļu samaksu un nodokļiem piekrist bankas izsniegto garantiju bankām, citām kredītiestādēm vai apdrošināšanas sabiedrībām, kas iekļautas reģistrā banku un citu kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību, ar tiesībām izsniegt bankas garantiju muitas nodokļu maksājumu un nodokļu, kas ir federāla izpildinstitūcija atļauta muitas jomā (turpmāk šajā nodaļā - reģistrs).
2. Tiesiskās attiecības, kas saistītas ar izsniegšanu bankas garantiju, pārstāvības prasības par bankas garantiju, izpildes garantijas pienākumiem un bankas garantijas izbeigšanu, noteikumi par Krievijas tiesību aktiem par bankām un banku darbību, pilsonisko tiesību aktiem par Krievijas Federācijas un šo federālo likumu.
3. Bank guarantee pieņēmusi muitas iestādei, ja tajā brīdī, kad to muitas dienests galvotāju saņemšanas iekļauto kas reģistrā, ar noteikumu pārsniegt maksimāli vienu no Bankas garantijas apmēru un maksimālo summu par laika bankas jāgarantē konkrēta reģistra par galvotāju.
4. Bankas garantija nav atsaucama. Tajā jāiekļauj:
1) pienākums maksātāja muitas nodevām un nodokļiem, pienācīgu izpildi, ko sniedz bankas garantiju;
2) neapstrīdamas tiesības norakstīt muitas iestāde par maksājamo summu no galvotāja saistību neizpildes gadījumā galvotājs no atbildības par bankas garantiju saistības;
3) pienākums galvinieka samaksāt muitas dienestam par soda naudu 0,1 procentus no maksājamās summas par katru nokavēto kalendāro dienu;
4) nosacījums, ka no galvinieka saistības saskaņā ar bankas garantiju izpilde ir faktiskais līdzekļu saņemšana ar Federālā kase un (vai) rēķina starptautiskās vienošanās valstīm - dalībvalstis Muitas savienības;
5) derīgumu bankas garantiju.
5. Derīguma termiņu bankas garantijas nedrīkst pārsniegt 36 mēnešus, un ir jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu savlaicīgu muitas iestādei drošības prasību par bankas garantiju saistību nepildīšanas gadījumā, nodrošinot maksājumu ar bankas garantiju.
6. Bankas garantijas laikā, uzrādot to muitas dienestiem stātos spēkā. Ļauj pieņemt bankas garantijas pirms tā stāšanās spēkā, ar nosacījumu, ka bankas garantija paredzēta nepārtrauktību muitas nodokļu samaksu un nodokļiem, ņemot vērā pašreizējo atbildību, un starp tās iesniegšanas muitas iestādēm dienas un stājas spēkā bankas garantiju nāk nedrīkst pārsniegt 15 dienas starpība. Šis bankas garantija tiek izmantota kā nodrošinājumu, lai nomaksātu muitas nodevām un nodokļiem, stājoties spēkā.
7. Par muitas nodevām un nodokļiem, izvēloties bankas garantiju kā nodrošinājumu muitas nodokļu samaksu un nodokļiem, muitas iestādē kopā ar pavadvēstuli, bankas garantiju maksātājs. Bankas garantija var iesniegt muitas dienestiem, bankas, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas izsniedza bankas garantiju (galvotāja). Kopā ar bankas garantiju veidā oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas iesniegušas dokumentus, kas apliecina attiecīgo iestādi par personas, kas parakstījusi bankas garantiju. Ja šie dokumenti iepriekš tika uzrāda muitas iestādēm, papildu iesniegšana nav nepieciešama.
8. Muitas iestāde izskata iesniegto bankas garantiju laikā nepārsniedz trīs darba dienu laikā pēc tās saņemšanas.
9. Ja jūs saņemat bankas garantiju Muitas izsniedz maksātāju muitas nodevām un nodokļiem, muitas maksā-in slīdēšanas.
10. Gadījumā atteikšanos pieņemt galvojumam muitas iestādi noteiktajā termiņā 8 daļu šo rakstu, informē personu, kas iesniedz bankas garantiju un iemesliem, kas noveda pie neveiksmes.
11. Atgriešanās no bankas garantijas, ko muitas iestādes, pamatojoties uz rakstisku pieteikumu maksātāju muitas nodevām un nodokļiem, ar nosacījumu, ka muitas iestāde ir pārliecinājusies, izpildot, izbeigšanu saistības nodrošinātas, vai, ja šāda pienākuma nav aktuāls. Atļauta, bet nevis bankas garantiju nosūtīto muitas iestādēm atbrīvot vēstules uz garantijas galvinieka no tās pienākumiem saistībā ar atteikumu muitas iestādes tās tiesībām saskaņā ar bankas garantijas.
12. Vidusposma pārskatu par rakstisku iesniegumu uz maksātāja muitas nodevām un nodokļiem nedrīkst pārsniegt piecas darba dienu laikā no tā saņemšanas muitas iestādes. Ja pircējs atsakās atdot galvojumam muitas iestādei noteiktajā termiņā, rakstveidā par to informēt maksātāju par muitas nodevām un nodokļiem, ar iemesliem, kas noveda pie neveiksmes.
13. Gadījumā, ja atteikuma Centrālās bankas Krievijas Federācijas licences veikt bankas operācijas bankas, kredītiestādes vai federālo ķermeni izpildvaras iestāde, kas ir atbildīga par kontroles un uzraudzības jomā apdrošināšanas darbības (apdrošināšanas uzņēmumiem) licenču apdrošināšanas darbības apdrošināšanas kompānija, kas izsniegusi bankas garantiju, maksātājs muitas nodokļiem un citiem, kuru saistības tika sniegta bankas garantiju par šo banku, kredītiestāde vai bailes kaukt organizācijas, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad atsaukšanu licences, lai nodrošinātu attiecīgo muitas iestādes cita nodrošinājumu muitas nodokļu samaksu un nodokļiem. Pēc šī perioda šajā daļā bankas garantiju tiek uzskatīts par spēkā neesošu, un atdod maksātājs muitas nodevām un nodokļiem, saskaņā ar procedūru, kas noteikta ar šo 11 panta daļu.
14. Federālā izpildinstitūcija atļauta jomā Finanšu, konsultējoties ar federālo izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas lietās nosaka bankām un citām kredītiestādēm un apdrošināšanas uzņēmumiem maksimālo summu bankas garantiju, un maksimālā summa, vienlaicīgi darbojas banku garantijām viens izdevusi banka vai cita kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība, lai pieņemtu bankas garantijas, ko muitas iestādes, lai secu eniya maksājumu muitas nodevām un nodokļiem.
15. Banka, kredītiestāde, un tā meitasuzņēmumi nosaka pašu maksimālo bankas garantijas summu un vienu maksimālais laiks bankas garantiju.

Pants 142. Banku, citu kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrībām, tiesības izsniegt bankai Reģistrēties garantē samaksāt muitas nodevu un nodokļu
1. Sekmējoši bankas, citas kredītiestādes un apdrošināšanas uzņēmumi Reģistrā ir pakļauta nosacījumiem, kas paredzēti šajā pantā. Reģistrēties var vēl iekļauj banku filiāles, filiāles citu kredīta organizācijām, kas par bankas vārdā, citi kredīta organizācijas izdošanu banku garantijas. Iekļaušanai reģistrā maksa netiks iekasēta.
2. Šie nosacījumi ietver banku, kredītiestāde reģistrā ir:
1) licence veikt bankas operācijas, ko izdevusi Centrālās bankas Krievijas Federācijas, kas nosaka tiesības izdot bankas garantijas;
2) banku darbība vismaz piecus gadus;
3) statūtkapitāla ne mazāk kā 200 miljonus rubļu;
4) pieejamība pašu kapitāla (kapitāla), ne mazāku nekā vienu miljardu rubļu;
5) atbilstību obligātiem noteikumiem noteikti ar Krievijas likumdošanas par bankām un banku darbībām, par visiem nākamajiem pārskata periodiem pēdējo sešu mēnešu laikā;
6) neviena prasība par Centrālās bankas Krievijas Federāciju par pasākumu ieviešanu finanšu veselību kredītiestādes;
7) trūkums parāda maksāt muitas nodevas.
3. Šie nosacījumi ietver bankas filiāli, no kredītiestādes reģistrā filiāle ir:
1) iekļaušana bankas, kredītiestādes Reģistrā;
2) iekļaušana filiāli valsts reģistrā Kredītiestāžu;
3) tiesības filiāle izsniegšana bankas garantijas, ko atļāvusi filiāle.
4. Šie nosacījumi ietver apdrošināšanas sabiedrība reģistrā, ir:
1) derīga pastāvīgu licenci no federālās izpildvaras iestāde, kas atbild par kontroli un uzraudzību apdrošināšanas darbībām (apdrošināšana), iesaistīties apdrošināšanas darbību;
2) statūtkapitāla ne mazāk kā 500 miljonus rubļu;
3) darbojas kā apdrošināšanas sabiedrības vismaz piecus gadus;
4) neesamība zaudējumu pēdējā kalendārā gada laikā;
5) pieejamība aktīviem kā par iepriekšējo pārskata periodu, kas nav mazāks par normatīvo lielumu;
6) pieejamība neto aktīvu beigās iepriekšējā pārskata perioda, kura izmaksas nedrīkst būt mazāks par summu, apmaksātais pamatkapitāls;
7) trūkums parāda maksāt muitas nodevas.
5. Iekļaušanai reģistrā bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības pārsūdzību federālās struktūras izpildvaras atļauja muitas jomā, paziņojumu rakstveidā un iesniedz šādus dokumentus:
1) Bankas, citai kredītiestādei:
) veidojošie dokumenti;
b) dokuments, kas apliecina, ka juridiskās personas Vienotā valsts ierakstīšana reģistrā juridiskām personām;
c) reģistrācijas apliecība, ja kredītiestāde ar Centrālās bankas Krievijas Federācijas (ja ir);
g) tika licencēta ar Centrālās bankas Krievijas Federācijas banku darījumiem, kas nosaka tiesības izdot bankas garantijas;
e) pienācīgi sertificēts karti ar parakstiem amatpersonu bankas, citi kredīta organizācijām, kas ir pilnvarots parakstīt banku garantijas, un bankas, kredītiestādes zīmogu;
e) dokumentu, kurā aprēķinus pašu kapitāla (kapitāla) katrā bilances datumā, kas pēdējo sešu mēnešu laikā, ko parakstījis vadītājs un galvenais grāmatvedis un zīmogu;
g) izmēģinājuma bilance kontu grāmatvedības kredītiestādes iepriekšējā pārskata datumā, ko parakstījis vadītājs un galvenais grāmatvedis un zīmogu;
h) peļņas un zaudējumu pārskatiem par iepriekšējo pārskata datumā paziņojumu, ko parakstījis vadītājs un galvenais grāmatvedis un zīmogu;
i) apliecība par atbilstību obligātajiem standartiem katrā bilances datumā pēdējo sešu mēnešu laikā, ko parakstījis direktors un galvenais grāmatvedis un zīmogu;
) revīzijas ziņojumā par uzticamību finanšu pārskatu par iepriekšējo gadu;
2) apdrošināšanas uzņēmums:
) veidojošie dokumenti;
b) dokuments, kas apliecina, ka juridiskās personas Vienotā valsts ierakstīšana reģistrā juridiskām personām;
c) pastāvīgu licenci (ar pielikumiem) par federālās izpildvaras atbild par kontroli un uzraudzību apdrošināšanas darbībām (apdrošināšana), iesaistīties apdrošināšanas biznesā;
d) pienācīgi sertificēts karti ar parakstiem amatpersonu par apdrošināšanas sabiedrības, kas ir pilnvarota parakstīt bankas garantijas, un zīmogs apdrošināšanas sabiedrība;
e) bilances par pēdējiem diviem ceturkšņiem, paraksta vadītājs un galvenais grāmatvedis un zīmogu;
e) peļņas un zaudējumu aprēķins par katru ceturksni laikā pēdējā kalendārā gada laikā, ko parakstījis vadītājs un galvenais grāmatvedis un zīmogu;
g) aprēķinu attiecība aktīviem un saistībām par katru ceturksni pēdējā kalendārā gada laikā, ko parakstījis vadītājs un galvenais grāmatvedis un zīmogu;
h) dokuments ar informāciju par galvenajiem rādītājiem pēdējos divos ceturkšņos, ko parakstījis vadītājs un galvenais grāmatvedis un zīmogu;
i) revīzijas ziņojumā par uzticamību finanšu pārskatu par iepriekšējo gadu.
6. Iekļaušanai reģistrā bankas filiālē, filiāles citi kredīta organizācijām, kopā ar dokumentiem, kas noteikti punktā 1 5 šo pantu iesniedz:
1) pozīciju filiāles;
2) biļetens Centrālās bankas Krievijas Federāciju par iekļaušanu filiāles valsts reģistrā Kredītiestāžu;
3) pienācīgi sertificēts paraksta kartes filiāle amatpersonas, kurām ir tiesības parakstīt bankas garantijas, un par filiāles zīmogu.
7. Dokumentus, kas minēti 5 un 6 šo rakstu var iesniegt kā oriģināli vai notariāli kopijām. Pabeidzot pieteikumu Federālā iestāde izpildvaras atļauta muitas jomā, atdod iesniedzējam pēc attiecīga pieprasījuma oriģinālajiem iesniegtajiem dokumentiem.
8. Federālā izpildinstitūcija atļauta muitas jomā, uzskata pieteikumu par iekļaušanu reģistrā, un ņem uz laiku, kas nepārsniedz 30 dienas no tā saņemšanas dienas, lēmums iekļaut banku, kredītiestādi vai apdrošināšanas uzņēmumu reģistrā vai par atteikumu iekļaut reģistra. Lēmumu atteikt iekļaušanu reģistrā izdara tikai tad, ja par neatbilstību nosacījumiem iekļaušanai reģistrā punktā minētajiem 2 - 4 par šo rakstu, un (vai) nav dokumentu iesniegšanas punktā minētajiem 5 un 6 šo rakstu. Par lēmumu pieteikuma iesniedzējam paziņo rakstiski trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Atteikuma gadījumā stāšanās reģistrā sīkāk norādīt atteikuma iemeslus.
9. Federālā iestāde izpildvaras atļauta muitas jomā, ko iesniedza pieteikuma iesniedzējs, atbalstot dokumentus un informāciju var pieprasīt no trešajām personām, kā arī valsts dokumentu, kas satur nepieciešamo informāciju. Minētajām personām rādiusā 10 dienu laikā no lūguma saņemšanas jāiesniedz pieprasītos dokumentus. Pieprasīt dokumentus un informāciju nedrīkst pagarināt vai atlikt termiņu daļā noteiktajām 8 šo rakstu.
10. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības iekļauti reģistrā par trīs gadu periodu no 1-th no mēnesim sekojošā mēneša lēmuma par žurnālu.
11. Federālā iestāde izpildvaras power atļauta muitas jomā, saskaņā ar paziņojumu par bankas, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrība, lai mainītu esošo informāciju ierakstos veikts, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina šādas izmaiņas, izmaiņas reģistrā.
12. Forma un reģistra rīkojumu apstiprina federālā izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā.
13. Federālā izpildinstitūcija atļauta muitas jomā, paredz periodiska, bet vismaz reizi trīs mēnešos, publikācija reģistra savā tīmekļa vietnē un tās oficiālajām publikācijām.

Pants 143. Pienākumi bankām un citām kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām reģistrā
Bankas un citas kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības, no ekspertu saraksta, ir:
1) ievērot ierobežojumus maksimālajai summai bankas garantijas un maksimālo summu laika bankas garantiju izsniedz banka, kredītiestāde vai viena apdrošināšanas sabiedrība, lai padarītu šos bank garantijas muitas dienesti veic, lai nodrošinātu muitas nodokļu maksājumu un nodokļu;
2) iesniegt gada laikā pienācīgi sagatavotu ierakstus un citu informāciju saskaņā ar rīkojumu par reģistra;
3) atbilst bankas garantijām un pienākumiem noteikumiem.

Pants 144. Izņēmums no bankas, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrība no reģistra
1. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izslēgtas no reģistra uz lēmumu par federālās izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā, šādos gadījumos:
1) likvidāciju bankas, kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība;
2) pārskatīšanu, ko Centrālā banka Krievijas Federācijas licence bankas operāciju bankas, kredītiestādes vai ar federālās izpildvaras iestāde, kas atbild par kontroli un apdrošināšanas darbības uzraudzību (apdrošināšana), licence veikt apdrošināšanas uzņēmējdarbību apdrošināšanas sabiedrībā;
3) nespēja izmantot vismaz vienu no iekļaušanai reģistrā apstākļos;
4) nespēja veikt pienākumus saskaņā ar direktīvas 143 nodaļas noteikumiem;
5) beidzas žurnāla, ja pirms minētā termiņa beigām nav iesniegts noteiktajā kārtībā pieteikumu atkārtotai iekļaušanai reģistrā;
6) pēc rakstiska pieprasījuma bankas, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības.
2. Federālā izpildinstitūcija atļauta muitas jomā, triju darba dienu laikā, izņemot bankas, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības no reģistra informē Banku, citu kredītu, vai apdrošināšana ar iemesli izņēmumiem.
3. Izņēmums no bankas, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības no reģistra nav stop izsniedz un pieņem muitas iestādes uz bankas garantijām un neatbrīvo viņus no atbildības par neizpildes vai nepienācīgas izpildes šādu bankas garantiju ziņā.
4. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izslēgtas no reģistra nav saistību izpildei saskaņā ar bankas garantijas var atkārtoti iekļaut reģistrā tad atmaksāt muitas maksājumiem, soda naudas un procentu, viens gads pēc samaksāt šo parādu.
5. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izslēgtas no reģistra par nepakļaušanos ierobežojumiem uz maksimālo summu bankas garantijas un (vai) maksimālā summa laika bankas garantiju, kā noteikts kancelejā par bankas, kredītiestādes vai apdrošināšanas uzņēmums var atkārtoti iekļauj Reģistrā pēc izslēgšanas no reģistra iemesliem.

Pants 145. Making naudu (nauda), kā nodrošinājumu, lai nomaksātu muitas nodevām un nodokļiem
1. Naudas (naudas) par nodrošinājumu muitas nodokļu samaksu un nodokļiem (naudas iemaksa) veic, ņemot vērā Federālās kases. Drošības depozītu var iesniegt privātpersonas, izmantojot muitas robežai preces personīgai lietošanai, kā galda muitas iestāde.
2. Procentus par summu naudas nodrošinājumu netiek iekasēta.
3. Nepildīšana saistībām, kas nodrošinātas ar depozītu, ko maksā summu muitas nodokļu, soda naudu, procentus iekasē muitas iestādes par naudas ķīlu summas saskaņā ar šo federālo likumu.
4. Pildot, izbeigšanu saistībām, kas nodrošinātas ar noguldījumu, vai arī ja šāda pienākuma nav aktuāls, drošības nauda jāatdod, ko izmanto muitas maksājumiem vai kompensē no iepriekš noteiktajā kārtībā šā Federālā likuma.
5. Lai atbalstītu iekļaušanu galda muitas iestādei vai kontā Federālās kases obligāciju persona, kas ir veikusi skaidras naudas iemaksu, ko muitas saņemšanu, formu un izmantošanu no kuriem nosaka federālā izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas izdots, saskaņojot ar federālo izpildinstitūcijas, atļauti finanšu jomā. Muitas saņemšana nododams netiek atmaksāta. Gadījumā, ja uz muitas kvīšu muitas iestādes zaudējumus, kas izdots, pamatojoties uz pieteikumu uz ierosinātāja bail (viņa pēctecis), izsniedz dublikātu muitas ieņēmumiem. (Sk. No FCS Krievijas rīkojumu no numura 1176 02.06.2011)
6. Drošības depozīts var tikt izmantoti, lai nomaksātu muitas maksājumu aprēķina precēm, par kuriem pienākums nodrošināt, ka depozīta iesniedzot muitas ieņēmumus un jebkādus no šādiem nosacījumiem:
1) ja apņemšanās preces šajā daļā, īstenotas vai pārtraukta;
2) ja naudas nodrošinājuma izmantošanu par muitas nodokļu samaksu veic tā izbeigšanu pienākumiem nodrošināti ar precēm šajā daļā.
7. Atlikumu izmanto muitas nodokļa maksājuma naudas iemaksas atdod vai ieskaitīti kontā avansa maksājumu saskaņā ar Līguma 149 dokumentu.

Pants 146. Izsmelt
Uzmanību! Paraugs līgums garantijas stājās, pamatojoties uz vispārējo galvojumu, skatiet rīkojums par Krievijas № 2140 19.10.2011 pilsētas FCS
1. Garantija tiek izsniegta galvojuma līgumu starp muitas iestādēm un galvojuma. Tiesiskās attiecības saistītas ar līguma noslēgšanu par garantijas saistību izpildes nodrošinājumu kalpo garantija, galvotājs iesniegšanas prasības, garantijas izbeigšanu, no civilās aktiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem un šo federālo likumu.
2. Izvēloties maksātāju muitas nodevām un nodokļiem, kā garantiju maksājumu muitas nodokļiem un citiem, personas, kas vēlas kļūt par galvotājs nosūta muitas iestādei priekšlikumu noslēgt līgumu par garantiju. Kopā ar šo priekšlikumu ir iesniegts divos identiskos eksemplāros līgumprojekta galvojuma parakstītu un sertificēta persona saskaņā ar pilsonisko tiesību aktiem Krievijas Federācijas, kā arī piekrišanu maksātāja muitas nodevām un nodokļiem, lai, ka persona, kura vēlas kļūt par Galvinieks var kalpot Viņam galvojumu.
3. Projekts ir līgums garantijas jāiekļauj normas, kas:
1) maksātājs muitas nodevām un nodokļiem un galvojuma solidāri atbildīgs par sniegumu nodrošinātām saistībām;
2) līguma darbības termiņš galvojuma nepārsniedz divus gadus.
4. Galvojums akceptē muitas iestādes, ja kāds no šādiem nosacījumiem:
1) ja persona, kurai ir nodoms kļūt galvotājs atbilst kritērijiem, ko valdības Krievijas Federācijas;
2) ja persona, kura vēlas kļūt garantētājs, galvojumu līgumā apņemas nodrošināt, kā dokuments, kas nodrošina pareizu savu pienākumu izpildi, lai muitas iestādes galvojuma, bankas garantiju, kuru saņēmēji ir muitas iestāde, par summu ne mazāk kā galvojuma pārņem pienākumus saskaņā ar līgumu par garantijas. Šajā gadījumā, galvojuma līgums stājas spēkā no dienas, kad minētās bankas garantijas.
5. Piedāvā noslēgt galvojuma līgumu uzskata par muitas iestāde ne ilgāk 15 darba dienas no priekšlikuma saņemšanas un pamatojošus dokumentus, muitas iestādē.
6. Attiecībā uz garantiju līgumam muitas iestāde izsniedz maksātājs muitas nodevām un nodokļiem, muitas maksā-in slīdēšanas.
7. Attiecībā uz atteikumu slēgt līgumu garantijas muitas iestādes noteiktajā termiņā 5 daļu šo rakstu, informē personu, kas piedāvā parakstīt galvojuma līgumu un iemesli, kas noveda pie neveiksmes.
8. Lai ieviestu pienākums samaksāt muitas nodokļus un citus maksājumus, ar noslēgumu vairāku personu galvojuma līgums garantijas attiecībā uz šo personu saistībām var veikt ar federālo izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā.
Uzmanību! Procedūra muitas ierēdņiem attiecībās ar galvojumu par vairāku personu preču muitas tranzīta saistības apstiprinātajiem rīkojumu Krievijas № 245 10.02.2012 pilsētas FCS
9. Muitas iestāde nav izmaksas līguma noslēgšanas garantijas.

Nodaļā 17. Atgriešanās (ofseta) muitas nodokļu, nodevu un citu naudas

Pants 147. Atgriešanās (ofseta) pārmērīgi izmaksātas vai pārmērīgi savākti summas muitas nodokļu, nodevu un citu naudas
Uzmanību! Skaidrojums par atgriešanos no muitas nodokļiem, skatiet vēstuli Krievijas № 01-11/19942 FCS no 29.04.2011 pilsētas
1. Pārlieku maksā vai pārmērīgi iekasē muitas nodokļu summas un nodokļu atdod lēmumu muitas iestādes lūguma maksātāja (tā pēctecis). Šis paziņojums un pievienotie dokumenti tiek iesniegti muitas iestādei, kurā preču deklarācija ražota, un attiecībā uz centralizētās procedūras muitas nodokļu samaksu un nodokļiem jāiesniedz muitas iestādē, uz kuru vienošanās par tās piemērošanu, vai ar muitas iestādē, kurā tika ražoti atgūšanu ne vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, kad maksājuma vai.
2. Atmaksāšanai pārmaksāto vai pārmaksātas muitas nodevu un nodokļu pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
1) maksājuma dokuments, kas apliecina maksājumu vai muitas nodokļu un tikt atpakaļ savākšanas;
2) dokumenti, kas ir atbildīgas par muitas nodevām un nodokļiem, atmaksā;
3) dokumentus, kas apliecina maksājumu par pārmērīgu vai pārāk savākšanai muitas nodevām un nodokļiem;
4) dokumentus, kas minēti 4 - 7 raksts 122 Šis federālais likums, atkarībā no tā, no pieteikuma un ievērojot statusa atgriešanās fondu;
5) dokuments, kas apliecina piekrišanu personas samaksātā muitas nodokļus un citus maksājumus, atgriežoties uz personu, kas ir atbildīga par samaksu muitas nodokļiem un citiem, kad jūs pieteikties uz kompensāciju par muitas nodevām un nodokļiem, personu, uz kuru pienākums tos atlīdzināt;
6) jebkuri citi dokumenti, kas var būt persona uzrāda, lai apstiprinātu derīgumu atgriešanās.
3. Ja muitas iestāde iepriekš iesniegto dokumentu daļā noteiktie 4 - 7 raksts 122 klāt federālais likums, maksātājs nevar iesniegt šādus dokumentus atkal, lai nodrošinātu informāciju par muitas iestāžu šādu dokumentu pārstāvības un šo izmaiņu trūkums.
4. Nepastāvot paziņojumu par atgriešanos neiesniegšanas nepieciešamo informāciju un nepieciešamajiem dokumentiem šāds pieteikums tiek atgriezts maksātājam (viņa tiesību pārņēmēja), neņemot vērā argumentētu skaidrojumu rakstiski iemeslus neiespējamību izskatīšanas pieteikumu. Atgriešanās no deklarācijas veikts ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas, kad muitas iestāde. Gadījumā, ja atgriešanās muitas iestādē deklarāciju, neņemot vērā maksātāja (savu pēcteci), ir tiesības atkārtoti pieteikties uz pārmaksas vai pārmaksas muitas nodokļiem un citiem maksājumiem ar noteikumiem, kas noteikti šā panta 1 punktā.
5. Ja jūs novērojat pārmaksa vai pārmērīga iekasēšanu muitas nodevām un nodokļiem, muitas iestāde ne vēlāk kā vienu mēnesi no dienas, kad atklāšanas šāda fakta paziņo maksātājam par pārmaksāto summu vai savākto muitas nodevām un nodokļiem.
6. Pārmaksāta vai pārmaksāto muitas nodokļi un citi maksājumi ir ar lēmumu par muitas iestādes, kas pārvalda fondus datus. Kopējais laiks izskatīšanas pieteikumu par atmaksāšanu, lēmumu atgriezties un pārmaksas atmaksu vai pārmaksas muitas nodevām un nodokļiem, nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no dienas, kad iesniegts pieteikums par atmaksāšanu un iesniegšanas visu nepieciešamo dokumentu. Gadījumā, ja, pārkāpjot šo terminu summai pārmaksātās vai pārmaksāto muitas nodokļus un citus maksājumus, kas nav atpakaļ līdz apmaksas datumam, procenti tiek aprēķināti par katru dienu, pārkāpjot atmaksas perioda. Kad jūs atgriezties pārmaksāti saskaņā ar 18 nodaļas reglamenta noteikumiem muitas nodevas, nodokļi, procenti par summu, pārmaksāti muitas nodevām un nodokļiem, kas aprēķināti no dienas, kas seko ievākšanas dienā, no faktiskā maksājuma datumu. Procentu likme ir vienāda ar refinansēšanas likmi Centrālās bankas Krievijas Federācijas atmaksas periodā pārkāpumiem laikā efektīvi.
7. Pārmaksāto vai pārmaksāti muitas nodevām un nodokļiem par maksātāju (viņa pēctecis), kas norādīta pieteikumā uz kompensāciju.
8. Pārmaksāto vai pārmaksāti muitas nodevas un nodokļus valūtā no Krievijas Federācijas.
9. Kad atgriežas pārmaksātās vai savāc muitas nodevas un nodokļus atdod par summu soda naudas un procentus, maksā vai atgūtas no summas atpakaļ, ko muitas nodevām un nodokļiem, izņemot atlīdzību par muitas nodokļa saskaņā ar LESD 148 dokumentu.
10. Pārmaksāto vai pārmaksāts eksporta muitas nodevas un nodokļus pēc maksātāja (viņa pēctecis), var būt formā ieskaitu attiecībā uz pienākumu samaksāt muitas nodokļi, soda naudas un procentus. Pārmaksāto vai pārmaksāts ievedmuitas nodokļus pēc maksātāja (viņa pēctecis), var būt formā ieskaitu attiecībā uz pienākumu samaksāt ievedmuitas nodokļus. Pārmaksa vai pārmaksāts ievedmuitas nodokļi, ņemot vērā viņu pienākumu maksāt eksporta muitas nodevas un nodokļi nav pieļaujama.
11. Izturējuši pārmaksāto vai vāc muitas nodevas un nodokļi ir saskaņā ar šo pantu attiecībā uz rīkojumu par atgriešanos, ņemot vērā šā panta 12.
12. Pārmaksāto vai pārmērīgi savākti muitas nodevas un nodokļi nav jāveic:
1) ja maksātājs parāda maksāt muitas nodokļus un citus maksājumus, kas parāda summu. Šajā gadījumā, pēc maksātāja (tā pēctecis), var atņemt pārmaksātās vai savāc muitas nodevas un nodokļus, lai nomaksātu parādus ar šīs panta 10 noteikumiem;
2) ja muitas nodevu un nodokļu summa jāatdod, ir mazāks nekā 150 rubļu, ja vien pārmērīgi muitas nodevām un nodokļiem par privātpersonām vai pārmērīga sodīšanu ar šādām personām;
3) attiecībā uz pieteikumu par kompensācijas muitas nodevu un nodokļu termiņa.
13. Ja ir parādi jāmaksā muitas nodokļi, nodevas, soda naudas un procentus muitas iestāde var veikt savu atgūšanu no pārmaksāto naudas summu vai savākto muitas nodevām un nodokļiem saskaņā sostatey 158 dokumentu. Muitas dienests ziņo par to nodokļu maksātāju (viņa pēctecis) par veikto klasifikāciju trīs dienas pēc tā īstenošanas.
14. Kad atgriežas nodokļi, nodevas, interese nav samaksāta, izņemot kā paredzēts 6 daļu šo rakstu, un summa netiek indeksēta.
15. Pieteikuma veidlapu atgriešanos maksātāja (nobīde) no pārmērīgi samaksāto vai pārmērīgi savāc muitas nodokļu, nodevu un formu risinājumiem muitas iestādes atgriešanās (nobīde) no pārmērīgi samaksāto vai pārmērīgi savākti muitas nodevām un nodokļiem apstiprina federālā izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā. (Skatīt rīkojums FCS № 2520 no 22.12.2010 un lai FCS № 898 no 03.05.2011)

Pants 148. Citi gadījumi kompensācijas muitas nodevu un nodokļu
1. Atmaksu muitas nodevām un nodokļiem attiecībā uz:
1) atteikumu atbrīvot preces saskaņā ar deklarēto muitas procedūru attiecībā uz muitas nodevām un nodokļiem, kas izmaksātas saistībā ar reģistrāciju uz muitas deklarāciju, lai precēm muitas procedūru;
2) izņemšana no muitas deklarācijas;
3) atgūšana vislielākās labvēlības režīmu vai tarifa atvieglojumu režīmu;
4) ja Muitas kodeksa Muitas Savienības un (vai) šis Federālais likums paredz kompensāciju par muitas nodevām un nodokļiem, ja precēm saskaņā ar muitas, vai piemērojot precēm muitas procedūru iznīcināšanu vai atteikšanos no valsts vai atkārtotu preču importu;
5) izmaiņas ar atļauju muitas iestādes iepriekš paziņoja muitas procedūru, ja summa muitas nodevām un nodokļiem, kas jāmaksā, ja preces tiek nodotas muitas procedūrai atkārtoti ievēlēts, atskaitot muitas nodevām un nodokļiem samaksāto sākotnējā muitas procedūrai, izņemot kā paredzēts punktā 6 pants 282 Muitas kodekss Muitas savienības;
6) atgriešanās (pilnīgu vai daļēju) par pagaidu īpašs pienākums, pagaidu antidempinga maksājumus un kompensācijas pagaidu maksājumiem saskaņā ar starptautisko līgumu - Muitas savienības un (vai) no Krievijas Federācijas uz īpašu aizsargājošu likumu, antidempinga un kompensācijas pasākumus preču importa.
2. Muitas nodevu un nodokļu atmaksa noteiktajos gadījumos daļēji 1 šis pants tiks piesakoties šim ne vēlāk kā viena gada laikā no dienas pēc dienas apstākļiem, kuru rezultātā atgriešanās apmaksāto muitas nodevām un nodokļiem saskaņā ar šo pantu attiecībā uz atgriešanos pārmaksāto vai pārmaksāti muitas nodokļiem. Noteikumus no 9 147 Šis federālais likums noteikumus nepiemēro.

Pants 149. Atgriešanās (ofseta) par naudas nodrošinājumu
1. Atgriešanās naudas nodrošinājumu vai kredīts pret avansa maksājumu, ir pakļauta izpildi vai izbeigšanu saistībām, kas nodrošinātas ar depozītu, ja pieteikums par kompensācijas (ofseta) naudas nodrošinājuma, ko persona, kas veikusi skaidras naudas iemaksu (tā pēctecis), muitas iestāde triju gadu laikā no nākamajā dienā pēc dienas, izpildes vai izbeigšanas pienākumu. Atgriešanās (ofseta) naudas nodrošinājuma tiek veikta arī tad, ja saistības nodrošinātas ar depozītu, nav neviena, teica termiņš pieteikumu atmaksas (ofseta) naudas nodrošinājuma tiek aprēķināts no dienas, kad reģistrācijas muitas iestāžu muitas ieņēmumiem. Pēc šī perioda, nepieprasītas summas nodrošinājumu skaidrā naudā tiek reģistrēti citās nenodokļu ieņēmumi no federālā budžeta, un kas netiek atmaksāta.
2. Pieteikumu atmaksāšanu (kompensēt) par naudas ķīlu uz šādiem dokumentiem:
1) maksājuma dokuments, kas apliecina maksājumu par naudas nodrošinājumu;
2) Muitas saņemšana;
3) pierādījums par sniegumu (izbeigšana) par saistībām, kas nodrošinātas ar noguldījumu;
4) dokumentus, kas minēti 4 - 7 raksts 122 Šis federālais likums, atkarībā no tā, no pieteikuma un saskaņā ar status atgriešanos (lasīt) skaidrā naudā;
5) citi dokumenti, kas var uzrādīt apstiprināt derīgumu atmaksāšanu (kompensēt).
3. Ja muitas iestāde iepriekš iesniegto dokumentu daļā noteiktie 4 - 7 raksts 122 klāt federālais likums, maksātājs nevar iesniegt šādus dokumentus atkal, lai nodrošinātu informāciju par muitas iestāžu šādu dokumentu pārstāvības un šo izmaiņu trūkums.
4. Paziņojums atdeve (ofseta) naudas nodrošinājuma un pavaddokumentiem ir jāiesniedz muitas iestādē, kas pārvalda šo obligāciju. Nepastāvot šajā paziņojumā pieprasīto informāciju, nespēja sniegt muitas ieņēmumus un (vai) nepieciešamajiem dokumentiem šo pārskatu atpakaļ personai, kura ir veikusi skaidras naudas iemaksu (viņa pēctecis), neņemot vērā pamatotu skaidrojumu rakstiski iemeslus neiespējamību izskatīšanas šo pieteikumu. Atgriešanās no deklarācijas veikts ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas, kad muitas iestāde. Gadījumā, ja atgriešanās muitas iestādē deklarāciju, neņemot vērā personu, kas apzīmē bail (savu pēcteci), ir tiesības atkārtoti pieprasīt kompensāciju (ofseta) naudas nodrošinājuma ietvaros norādītajiem šā panta 1 daļā termiņos.
5. Atgriešanās (ofseta) naudas nodrošinājuma lēmumu par muitas iestādes, kas pārvalda šo obligāciju. Kopējais ilgums izskatīšanas pieteikumu par kompensācijas (ofseta) apakšpunktā naudas nodrošinājuma, lēmumu atgriezties (ofseta) apakšpunktu naudas nodrošinājuma un atpakaļ (ofseta) apakšpunktu naudas nodrošinājuma summu nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi no dienas, deklarācijas iesniegšanas, un pēc visu nepieciešamo dokumentu. (Lai nodrošinātu to, ka termiņš Federālā muitas dienesta apstiprināja kārtību mijiedarbības strukturālo apakšvienību muitā pēc apstiprināšanas izpildi vai izbeigšanu saistībām, kas nodrošinātas ar skaidru naudu (nauda))
6. Drošības nauda tiek atgriezta valūtā no Krievijas Federācijas ar bankas pārskaitījumu uz kontu personai, kas veikusi drošības naudu (viņa pēctecis), teica paziņojumu par atgriešanos uz naudas ķīlu. Kompensējot naudas nodrošinājumu attiecībā uz avansa maksājumiem valūtā Krievijas Federācijas.
7. Atgriešanās (ofseta) naudas nodrošinājums netiek veikta, kad persona, kas ir veikusi skaidras naudas iemaksu (tā pēctecis) parādu samaksāt muitas nodevas, soda naudas vai procentus par summu šo parādu. Muitas iestāde ir tiesīga, lai slēgtu uz drošības depozītu saskaņā ar LESD 158 dokumentu.
8. Kad jūs atgriezties (kompensēt) no naudas nodrošinājumu summas, procenti netiek samaksāta, summas netiek indeksētas, un komisijas maksu par bankas operācijām maksā no pārskaitītās naudas.
9. Pieteikuma forma ir atgriešanās (ofseta) maksātājs un naudas nodrošinājuma risinājumu muitas iestādē forma atgriezties (kompensēt) no naudas nodrošinājumu, ko apstiprinājusi federālo izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā. (Skatīt rīkojums FCS № 2520 no 22.12.2010 un lai FCS № 898 no 03.05.2011)

Nodaļā 18. Savākšana no muitas maksājumiem

Pants 150. Vispārīgie noteikumi par tiesību aktu īstenošanu muitas nodevām un nodokļiem
1. Piespiedu vākšana muitas nodevām un nodokļiem no muitas nodevām, nodokļiem, vai par izmaksām attiecībā uz precēm, par kuriem muitas nodevas un nodokļi netiek samaksāts maksātājiem.
2. Piespiedu kolekcija muitas nodevām un maksājumiem juridiskām personām un individuālajiem uzņēmējiem veikti rēķina pieejams maksātāja bankas kontu naudas līdzekļu dēļ maksājums muitas maksājumiem, sakarā ar neiztērēto atlikumu avansa maksājumu, naudas nodrošinājuma, Pārmaksa (savākti) muitas nodokļi un citu mantu maksātāja, kā arī tiesā. Piespiedu kolekcija muitas nodokļus un nodevas par indivīdiem, izņemot individuālo komersantu, kas ražoti tiesā, izņemot gadījumu, kas paredzēts apakšiedaļā 3 154 pantā minētā.
3. Pirms pasākumi, lai piemērotu muitas nodokļu iekasēšanu un nodokļu, muitas iestāde maksātāju muitas nodevām un nodokļiem, jebkuru norādi, lai nomaksātu muitas nodokļus saskaņā ar Līguma 152 pašreizējo federālo likumu, izņemot gadījumos, kas paredzēti pantā 2 un 3 154 un nepilna 2 rakstu 157 šis Federālās likumu, un ja muitas nodevu un nodokļu maksātājs ir muitas iestāde.
4. Kad locītavu pienākums maksāt muitas nodevas, nodokļi un Deklarēšanas pārstāvis prasību par muitas nodokļu samaksas, tajā pašā laikā, pakļauti deklarētājam un muitas pārstāvjiem ar norādi par to, kas datu prasībām. Par samaksu pakļauti personai deklarēt preces kā muitas pārstāvis, kā tad, ja šī persona izbeigusi darbību, kā muitas aģents muitas nodokļu prasījumu. Ja iespēja pakļaut prasību par muitas nodokļa maksāšanai līdz divām personām, kas minētas šajā punktā, nav pieejams, tad muitas iestāde, pieprasījums muitas nodevu maksājumiem uz vienu no šiem diviem indivīdiem. Piemērojot pasākumus attiecībā uz muitas nodevu un nodokļu piespiedu atgūšanas kopīgais pienākums maksāt muitas nodokļus, nodokļus, muitas iestādēm piešķir tādas tiesības kreditoram saskaņā ar solidārām saistībām, saskaņā ar noteikumiem, ko pilsonisko tiesību aktos.
5. Izpildi muitas nodokļu paliek:
1) ja par muitas nodokļa maksājuma pieprasījums nav pakļauta trīs gadus no derīguma termiņa samaksas vai atklāšanas nemaksāšanas muitas nodokļiem un citiem pie muitas kontrolē pēc preču izlaišanas norādīto rindkopā 1 1 raksts 200 Muitas kodeksa datumu savienība, vai no dienas, kad pasākuma, kas nes atbildību par indivīdu samaksāt muitas nodokļus un citus maksājumus saskaņā ar tiesību aktiem muitas jomā muitas savienības un (vai) no Krievijas Federācijas uz muitas jomā;
2) ja pienākums samaksāt muitas nodokļus un citus maksājumus, kas tika pabeigti saskaņā ar šo noteikumu punkta 4 2 80 pantiem Muitas kodeksa muitas savienību.
6. Ja saskaņā ar šo federālo likumu maksātāja muitas nodevām un nodokļiem, muitas dienestiem, muitas nodokļu iekasēšana un nodokļiem paredzētā veidā valdība.
7. Piespiedu muitas nodokļu iekasēšanu un nodokļu ar muitas pārvadātājs saskaņā ar panta otro daļu punktu 2 93 Muitas kodeksa muitas savienība, procedūra noteikts šajā nodaļā.
8. Ja jums ir kādi pienākums samaksāt muitas nodokļus un citus maksājumus par citas valsts teritorijā - loceklis Muitas Savienības, uz muitas nodevām un nodokļiem tiek iekasētas, pamatojoties uz dokumentiem ar starptautiskās vienošanās valstīm - dalībvalstis Muitas savienības, nav paredzētas sankcijas.

Pants 151. Soda naudas
1. Nokavējuma procenti atzīti noteikts šajā pantā summas, ko par muitas nodevām un nodokļiem maksātājam tiek izmaksātas, ja netiek samaksāta vai daļēju samaksu par muitas nodevām un nodokļiem ievērojot noteikumus ar muitas tiesību aktiem muitas savienības un (vai) no Krievijas Federācijas tiesību aktiem par muitas.
2. Izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā punktā 5 - 8 šo rakstu, sods piešķirts par katru kalendāro nokavējuma dienu maksājuma muitas nodevām un nodokļiem, sākot no nākamās dienas pēc dienas, kad beidzies samaksas termiņa muitas nodevām un nodokļiem dienā izpildes pienākuma maksāt muitas nodokļus, nodevas vai no dienas, kad lēmums par atlikšanu vai samaksu pa daļām muitas nodevu un nodokļu un ietverot visus procentos no summas nesamaksāto muitas nodevu un nodokļu summu vienas trīs simtdaļu no refinansēt likmes Bani, Krievijas Centrālā banka, kas darbojas laikā kavējumu muitas nodevām un nodokļiem. Lai naudas sodu aprēķināšanas nolūkā piemēro refinansēšanas likmi Centrālās bankas, kas darbojas laikā kavējumu muitas nodevām un nodokļiem.
3. Naudas sodi nav jāmaksā šādos gadījumos:
1) ja muitas iestāde nav noteikts maksātāju par muitas nodevām un nodokļiem;
2) ja muitas nodevas un nodokļi tiek iekasēti saskaņā ar Līguma 8 150 daļa nodaļas noteikumiem;
3) likumi par Krievijas Federāciju par maksātnespējas (bankrota);
4) noteikšana muitas vērtības saskaņā ar Līguma 5 64 Muitas kodeksa Muitas savienības precēm;
5) citos gadījumos, ko paredz šī federālā likuma.
4. Samazināt izmēra nodokļu procentu un atlikšanas vai maksājamo naudas sodu nav atļauti.
5. Iesniedzot galvojuma vai garantijas devējs par kreditoru vai galvojuma LĪGUMA saņēmēja norādīt uz bankas garantiju sankcijas tiek noteiktas atbilstoši daļas 2 šis raksts par noteiktiem dienu norēķinu prasībām, iekļaujošu, ja vien nav noteikts citādi starptautiskajos līgumos ar Krievijas Federāciju.
6. Laižot prasību par muitas nodokļu samaksu Maksātāja uzkrātajiem procentiem līdz brīdim šī prasība ieskaitot. Attiecībā uz nemaksāšanu muitas nodokļiem un citiem periodā norādīto lūgumu, vai ja to atgūšana nav pilnībā varu definēts šā Federālā likuma, soda noteiktas saskaņā ar daļu 2 šo rakstu.
7. Gadījumos, kad sodi, kas aprēķinātas saskaņā ar daļu 2 šis raksts nav jāvāc pilnā rēķina citas mantas maksātāja vai tiesas rīkojums attiecībā uz bezalgas soda naudas maksātāja muitas nodevu un nodokļu summu tiek lūgts samaksāt muitas nodokļus, kā neizpildīšana šo prasību savlaicīgi izpildes darbības tiek veikti noteiktā veidā šajā nodaļā.
8. Nepildīšana saistībām, kas nodrošinātas ar noguldījumu, uzkrātie procenti līdz dienai atklāšanas neveiksmes saistībām, kas nodrošinātas ar noguldījumu un atmaksāja ar viņu.
9. Soda naudas tiek izmaksāta papildus summu parādu, neatkarīgi no pieteikuma par citām sankcijām par pārkāpumiem muitas tiesību aktiem muitas savienības un (vai) no Krievijas Federācijas muitas tiesību aktiem.
10. Naudas sods jāmaksā vienlaicīgi ar maksājumu samaksāt muitas nodevām un nodokļiem, vai pēc šādu summu apmaksu, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad muitas nodokļu samaksu un nodokļiem.
11. Piesakoties atlikšanas vai maksājamo muitas nodokļu un neaptur uzkrāšanu sodu par summu parādu.
12. Maksāšanas, iekasēšanas un sankciju, ko noteikumi, ar muitas tiesību aktiem muitas savienības un (vai) no Krievijas par muitas Federācijas tiesību aktus attiecībā uz maksājumu, savākšanas un muitas nodevu un nodokļu atmaksu atlīdzināšanu.

Pants 152. Prasība, lai nomaksātu muitas nodokļus
Uzmanību!
Forma maksājuma prasījuma muitas nodokļu, skatiet rīkojums par Krievijas № 2711 30.12.2010 pilsētas FCS
Muitas iestādei atklāšanas faktu nemaksāšanas vai daļēju muitas nodokļu nomaksu, un tās publicēšanas kārtību veidlapa, skatīt rīkojums par Krievijas № 2708 30.12.2010 pilsētas FCS
1. Par muitas nodokļa maksājuma prasība ir paziņojums muitas iestādes rakstiski nav samaksāta noteiktā termiņā muitas nodokļa summa pēc, kā arī pienākums samaksāt šo apgalvojumu noteiktajā laikā nesamaksāto muitas nodokli, soda naudu un (vai) procentiem.
2. Ja pienākums samaksāt muitas nodokļus un citus maksājumus, par kuriem saskaņā ar šo federālo likumu lūgts samaksāt muitas nodokļus, mainīts virzienā pēc noteiktajām prasībām, muitas iestāde nosūta kvalificēto prasību par muitas nodokļu samaksu, norādot iemeslus mainīt pienākumus. Šajā gadījumā, sākotnēji vērsta pieprasījumu muitas nodokļa maksājuma tajā pašā laikā reaģē uz virzienā uzlabota maksājuma pieprasījuma muitas nodokļus.
3. Kad kopīgs pienākums maksātāji muitas nodevu un nodokļu kvalificētu prasījums par muitas nodokļa maksājuma režisors un tā pati persona (tā pati persona), kura (kurš) bija vērsta atsaukt lūgumu par muitas nodokļu samaksu.
4. Par muitas nodokļa maksāšanai (kvalificētu prasību par muitas nodokļu samaksas) prasība ir jāietver informācija par summu, muitas maksājumiem, par procentu summu, un (vai) procentus, kas aprēķināti no dienas, norēķinu prasību, maksāšanas muitas nodevām un nodokļiem, termins darbības prasībām, kā arī par pasākumiem muitas nodokļiem un nodrošināt to atgūšanu, kas ir piemēroti, ja neizpildes šī prasība, ko maksātājs piespiedu piedziņa, un pamatojuma pieprasījumu izsniegšanas. Veidlapa prasību par muitas nodokļu samaksu un kārtību pildīšanas apstiprina federālā izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas.
5. Par muitas nodokļa maksājuma prasība jāsūta uz muitas nodokļiem un citiem maksājumiem 10 maksātāju darba dienas pēc atklāšanas no nemaksāšanas vai daļēju muitas nodokļa maksājuma faktu, jo īpaši, ja šie fakti tiek konstatēti muitas kontrolei pēc preču izlaišanas, tostarp apstiprināšanu uz iesniegto informāciju muitas darbībām, kas saistītas ar preču izlaišanas.
6. Fakta nemaksāšanas vai daļēju samaksu par muitas maksājumu atklājums reģistrēta aktu muitas iestāžu par atklāšanas faktu nemaksāšanas vai daļēju muitas nodokļu samaksu ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc dienas, kad lēmumu atļautā muitas amatpersonas par muitas kontroles rezultātiem atbilstošā veidā, kurā atklājās pārkāpumi, kas nozīmē to, ka rašanos pienākumu samaksājot muitas nodevām un nodokļiem.
7. Laikā muitas kontroles veidā muitas kontroles konstatētos faktus par nemaksāšanas vai daļēju samaksu par muitas maksājumu reģistrē aktu muitas iestādei ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc tam, kad muitas iestāde saņēmusi rada atbrīvošanu preces, muitas iestādes pārbauda kopijas akta un atbilstošās risinājumus (atbilstoši risinājumi) jomā muitas .
8. Ja par korekcijām muitas vērtības lēmums, lai grozītu ietverto informāciju deklarācija par precēm, pēc preču izlaišanas un atjaunināšanas elektroniskā kopija ar dienu atklāšanas nemaksāšanas vai daļēju muitas nodokļu maksāšanai, ir diena, aizpildot veidlapu pielāgošanu muitas vērtību un muitas maksājumiem, veidlapas korekcijas preču deklarācija.
9. Aktā muitas iestādes par atklāšanas faktu nemaksāšanas vai daļēju muitas nodokļu maksāšanai, forma un veids uzpildes ir apstiprinājusi federālo izpildinstitūcijas atļautas muitas jomā, ietver:
1) datums un muitas ķermeņa dokumentam, ko muitas kontroles rezultātiem numurs;
2) dokumentu numurus, lai varētu identificēt preces, ar pieteikumu par šo instrumentu;
3) konta jāmaksā (bezmaksas) no muitas nodokļiem;
4) pārkāpumi rodas pienākums samaksāt muitas nodokļus un citus maksājumus, ir atklāta, kā rezultātā muitas kontroles atbilstošā veidā.
10. Ja jūs pārkāpjat prasības un nosacījumus muitas procedūrām, kas ir saskaņā ar muitas tiesību aktiem muitas savienības un (vai) Krievijas Federācijas tiesību akti muitas saistīts briedumu, lai nomaksātu muitas nodevām un nodokļiem, visas prasības attiecībā uz muitas nodevu maksājumiem ir jānosūta ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dienas, kad atklāšanas minētie pārkāpumi. Diena atklāšanas nemaksāšanu vai nepilnīgu iemaksu fiksēto ar aktu muitas iestādes par atklāšanas faktu nemaksāšanas vai nepilnīgu muitas nodokļu samaksu saskaņā ar detaļām 6 muitas nodokļiem - 8 šo rakstu.
11. Datums veiktspējas prasību muitas nodokļa maksājuma, ir vismaz 10 biznesa dienas un ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts pieprasījums.
12. Precizēšana par muitas nodokļu samaksu prasībām būtu nosūta ne vēlāk 10 darba dienu apstiprinājuma dokumentu, kas norāda uz izmaiņām no pienākuma maksāt muitas nodokļus un citus maksājumus.
13. Datums energoefektivitātes prasību nav pielāgots 10 vairāk darba dienas pēc saņemšanas uzlabotas maksājuma pieprasījuma muitas nodokļus.
14. Par prasījumu par muitas nodokļu samaksu (koriģētā prasījumu atmaksāt muitas nodokļus) pēc norādītajiem termiņiem šo rakstu virzienā, nav pamats, lai atzītu šo prasību nelegālās.
15. Ja virziens prasījumu par muitas nodokļu samaksu (specifikācija prasības muitas nodokļa maksājuma), beidzoties noteikto periodu šajā pantā, procenti un (vai) to naudu, kas jāmaksā, uzkrātajiem beigās, dienā šie datumus ieskaitot.
16. Par muitas nodevu maksājumiem (kvalificēts pretenzijas par muitas nodevu maksājumiem), prasība var tikt pārcelta uz galvas vai cita pilnvarota pārstāvja organizācijas vai fiziskās personas, saņemot vai citādi, par to, un datumu pieprasījuma saņemšanas. Ja minētās personas apiet saņem šo prasību, to nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē. Par muitas nodokļu maksāšanai prasība (kvalificēts prasību samaksāt muitas nodokļus), tiek uzskatīti par saņemtiem sešu dienu laikā no dienas, nosūtot ierakstītu vēstuli.
17. Aizmuguriski samaksājot muitas nodokļa (specifikācija prasības, lai nomaksātu muitas nodokļus) ievērojot noteikumus šā panta prasībām, muitas dienesti veic pasākumus, lai īstenotu muitas nodokļu iekasēšanu un nodokļu saistības saskaņā ar šo nodaļu.
18. Par muitas nodokļa maksājuma (kvalificēts prasījums par muitas nodokļa maksājuma) prasība nosūtīta maksātāju par muitas nodevām un nodokļiem, neatkarīgi no tā piesaistes pie kriminālatbildības vai civiltiesisko atbildību.

Pants 153. Savākšana no muitas maksājumiem skaidrā naudā, kas ir maksātāja bankas kontu (neapstrīdams sods)
1. Aizmuguriski samaksājot muitas nodokļa (specifikācija prasības, lai nomaksātu muitas nodokļus) savlaicīgi muitas prasībām nolemj atgūt līdzekļus no maksātāja bankas kontā neveicot muitas nodokļu summām (skaidrojums par muitas nodokļu samaksu prasībām) minētajām prasība samaksāt muitas nodokļus, un sodiem aprēķināts no dienas, lēmuma pieņemšanu.
2. Lēmumu, lai atgūtu līdzekļus, neizmantojot (turpmāk - lēmums par neapstrīdamu kolekciju), forma un aizpildīšanas kādā veidā tiek apstiprināts ar federālo izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā, iekļauj informāciju par summu, muitas nodokļu savākta, sodu apjoms un (vai) uzkrātie procenti par izdošanas lēmumu, neapstrīdams savākšanu, ziņas par nepiepildīto pieprasījumu muitas nodokļa maksājuma (specifikācija prasībām muitas nodokļu samaksu).
3. Lēmums par neapstrīdamu vākšanu, ko muitas iestādes ne vēlāk 60 kalendāro dienu laikā pēc derīguma prasījuma muitas nodokļa maksājuma (specifikācija prasībām muitas nodokļa maksājuma), ja muitas iestādei ir informācija par maksātāja konta bankā.
4. Lēmums par neapstrīdamu kolekcija ir pamats nosūtīšanu muitas iestādi bankas, kas sāka maksātāja konta, piedziņu (lai) debetēt maksātāja kontu un pārnesti uz Federālo kasei vai uz kontu, ko starptautiskās vienošanās valstīm - dalībvalstis Muitas savienības, nepieciešams naudas fondi.
5. Kolekcija muitas maksājumu bezstrīda kārtībā ir izgatavots no banku kontiem maksātājs, izņemot aizdevumu kontiem, ja vien nav noteikts citādi likumdošanā Krievijas Federācijas par nodokļiem un nodevām. Kolekcija muitas maksājumus uz banku kontiem, kas atvērti ārvalstu valūtā, kas veikti par summu, kas vienāda ar summu, muitas maksājumu valūtā Krievijas Federācijas pēc kursa Centrālās bankas Krievijas Federācijas uz faktiskajam atgūšanas datumam. Kad par banku kontos līdzekļu atgūšanu atvērti ārvalstu valūtā, galvenais (galvenais vietnieks) muitas iestādes kopā ar savākšanas rīkojumu (instrukciju) nosūtīja rīkojumu maksātāja bankai attiecībā uz naudas maksātāja pārdošanas, tiek glabāti ārvalstu valūtā, ne vēlāk kā nākamajā dienā.
6. Piedziņu (secībā) Muitas iestādes Bankai, kas sāka maksātāja konta, viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums the neapstrīdamu savākšanas un izpildīts ar bankas veidā un termiņā, kas izveidota ar tiesību aktiem Krievijas Federācijas Par nodokļiem un nodevām veikšanai ar piedziņu ( rīkojumi) nodokļu iestāde.
7. Ja pienākums maksāt muitas nodokļus izbeigts vai izpildīts pilnībā nodokļu maksātāji, vai parāda summa samaksāt muitas nodevas jāmaksā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo federālo likumu, muitas iestāde, kas ir izdevis rīkojumu nesegto, ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no izbeigšanas dienas vai pilnā pienākuma maksāt muitas nodokļus atsaukšanas lēmumu un paziņo par to bankai atsaukt piedziņu (orderi) izpildi.
8. Ja tiesas muitas nodokļu samaksu parādi tiks atmaksāti (pārtraukt vai izpildīts) daļēji, muitas iestāde, kas lika nesegto, ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc daļējas izpildes pienākuma maksāt muitas nodokļus Bankai jauna kolekcija kārtība (rīkojums) uz atlikušo summu parāds par muitas nodokļu samaksu, iesniedzot rakstveida paziņojumu bankai atsaukt iepriekšējo piedziņu (rīkojums). Šajā jaunajā lēmumā par nesegto muitas iestādēm nav uzlikts.
Uzmanību! Forma risinājumi atgūšanas naudas bezstrīda kārtībā, skatīt rīkojums par Krievijas № 2714 30.12.2010 pilsētas FCS

Pants 154. Atgūšanu no nodrošinājuma samaksas muitas nodevām un nodokļiem
1. Muitas iestāde var pieprasīt no galvotāja, izsniedza bankas garantiju, galvotājs samaksāt summu naudas summu samaksāt muitas maksājumiem, sodi un procenti, vai arī ierobežot uz nodrošinājumu. Muitas iestāde atklāj pārkāpumus izpilde entītijas pienākumiem saistītas pienākums maksāt muitas nodokļus un citus maksājumus, kuru izpilde tiek nodrošināta ar ķīlu īpašuma, bankas garantiju, galvojumu ir tiesīga darboties kā aizdevēju (saņēmēja) ar pilnu darbības jomu tiesību kreditoram (saņēmēju), pat tad, ja līgums ķīlas īpašumu, bankas garantija vai līgums galvojuma kā aizdevēja (saņēmējs) nosauca par muitas iestādi.
2. Ja nav noteikts atrašanās vietu (dzīvesvieta) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem vai maksātāja muitas nodevām un nodokļiem ir ārvalsts persona, tad muitas iestāde, var veikt pasākumus, kas 1 daļā šo pantu bez šo personu prasību par muitas nodokļu samaksas izsniegšanas. Ja maksātājs muitas nodevu un nodokļu ārvalsts persona, tad muitas iestāde vienlaikus ar komisijas darbību, kas minēta šajā 1 panta daļu, informē šo personu par izslēgšanu no drošības par muitas nodokļu samaksu un nodokļiem.
3. Ja to izmanto kā nodrošinājumu muitas nodokļu samaksu un nodokļiem, naudas nodrošinājumu ierobežošanu par summu naudas nodrošinājuma tiek veikta nenosūtot prasību par muitas nodokļu samaksu un neiekasējot muitas maksājumu rēķina līdzekļu maksātāja rīcībā ir banku kontos, ja pienākums maksāt muitas nodokļus, nodokļi radās saistībā ar neveiksmi saistībām, kas nodrošinātas ar depozītu. Atgūšana tiek veikta trīs darbdienu laikā no dienas, kad atklāta noklusējuma. Muitas iestāde informē maksātāju par atgūšanu ražo trīs darba dienu laikā no dienas, kad ierobežošanas par summu naudas ķīlu. Ja summa skaidras naudas nodrošinājuma nebūs pietiekami, lai atmaksātu parādu par muitas maksājumiem, sodi par nesamaksāto summu parāda par muitas maksājumiem, sodi safasēti maksājuma pieprasījumu, muitas nodevas un piemērot pasākumu izpildi saskaņā ar procedūru, ko nosaka šī federālā likuma.

Pants 155. Iesaldēšanu konta (-u) maksātājs muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā
1. Darbības pārtraukšana uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankā tiek izmantots, lai īstenotu lēmumu par bezstrīda piedziņu. Darbības pārtraukšana uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankā neattiecas uz maksājumiem, kuru secība izpilde saskaņā ar pilsonisko tiesību aktiem, pirms izpildīt pienākumu samaksāt muitas nodokļus un citus maksājumus, kā arī operācijas norakstīšana un līdzekļu nodošanu muitas nodevu, nodokļu un citu obligāto maksājumu līdz budžeta sistēmai Krievijas Federācijas.
2. Lēmumu pārtraukt darbību uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankā pieņēmis galveno (priekšnieka vietnieks) muitas iestāde, kas iesniedzis prasību par muitas nodokļu samaksas (koriģēto prasību samaksāt muitas nodokļus), kas neizpildes gadījumā maksātājs noteiktajā šī prasība. Lēmumu pārtraukt darbību uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankā nevar pieņemt, pirms lēmuma par neapstrīdamu kolekciju.
3. Iesaldēšanu konta (-u) maksātājs muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā ir izbeigšanu Bankas izņemšanu no šī konta (-iem) līdz summai, kas norādīta lēmumu apturēt darbību uz konta (-u) maksātāja muitas nodokļu, nodokļi (organizācijas vai privātpersonas) Bankā, ja vien 1 daļu šo rakstu.
4. Iesaldēšanu konta (-u) maksātājs muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā atcelts lēmums par muitas iestādes lēmumu atsaukt darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā ne vēlāk kā vienu darījumu dienas pēc saņemšanas dienas, muitas iestādes dokumentu (kopijas), kas apliecina visu muitas nodevām un nodokļiem.
5. Lēmumu pārtraukt darbību uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā nodota muitas iestādi Bankā papīra formā vai elektroniski ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tā pieņemšanas.
6. Lēmumu anulēt darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā sniegta uz Bankas pārstāvja muitas amatpersonas vai saņemšana tiek nosūtīts bankai elektroniskā formā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tā pieņemšanas.
7. Forma par darbības pārtraukšanu uz konta (-u) par muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā maksātāju un lēmumu anulēt darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā elektroniskā formā un kā lēmums muitas iestādes bankā izveidota ar Centrālās bankas Krievijas Federācijas sadarbībā ar federālo izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā.
8. Forma par darbības pārtraukšanu uz konta (-u) par muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā maksātāju un lēmumu anulēt darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā papīra formā un kā lēmums par muitas iestādes bankā izveidota ar federālo izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā. (Skatīt pasūtījuma FCS № 2635 no 28.12.2010)
9. Lēmumu pārtraukt darbību uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā, norāda informāciju par nepiepildīto pieprasījumu muitas nodokļa maksājuma (specifikācija prasībām muitas nodokļa maksājuma) un lēmumu par bezstrīda pieeju tirgum, pilns bankas nosaukums, BIC, veids un konta numurs muitas nodevām un nodokļiem.
10. Lēmumu anulēt darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā jānorāda pilns nosaukums banka, BIC, tipa un konta numurs muitas nodevām un nodokļiem.
11. Kopiju lēmumu apturēt darbību uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā vai lēmumu anulēt darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas), kas bankai dod noteiktu maksātāju kvīts vai citādi, reģistrācija no dienas, kad saņemts lēmuma kopiju.
12. Banka informē muitas iestādi par līdzsvaru naudas maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) par kontu (iem) šajā bankā, darbības, kuru (-es) apturēts, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad pieņemts lēmums apturēt darbības ar kontiem (konts) maksātājs muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā.
13. Lēmumu pārtraukt darbību uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā ir pakļauta beznosacījumu izpildi bankas.
14. Iesaldēšanu konta (-u) maksātājs muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā darbojas no brīža, kad banka par darbības pārtraukšanu, līdz dienu banka saņēma lēmumu anulēt par darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā.
15. Datums un laiks saņemšanas bankas lēmumu par muitas iestādes apturēt operācijas kontā (-os) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankā norādītajā paziņojumā piegādes vai saņemšanas saņemšanas šādu lēmumu. Kad virziens lēmumu bankas apturēt operācijas kontā (-os) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankā elektroniskā formā, un tā saņemšanas dienā, kad banka ir noteikts saskaņā ar procedūru, kas noteikta ar Centrālās bankas Krievijas Federācijas saskaņojot ar federālo izpildvaras pilnvarota jomā muitas.
16. Ja kopējā summa naudas maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji), ir uz konta (-u) un bankas operācijām, kas (kurš) ir pārtraukta, pamatojoties uz lēmumu apturēt operācijas kontā (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankā nekā norādīts šajā lēmumā norādīto rakstiski maksātājs summa ir tiesības piemērot muitas iestādēm pieteikumu anulēšanu apturēšanas operāciju Pirmais savā kontā (-os) bankā ar obligāto norādi uz konta (-u) bankā, kas atrodas teritorijā Krievijas Federācijas, kurā (kas) ir pietiekami daudz līdzekļu, lai izpildītu lēmumu neapstrīdamu kolekciju.
17. Muitas iestāde pirms lēmuma pieņemšanas atsaukt darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) Bankā par dienu pēc dienas pēc pieprasījuma saņemšanas, maksātāju muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas), vada banka, kurā atvērts šis maksātājs (organizācijas vai privātpersonas) kontā (-s), pieprasījums par naudas atlikumiem šajos kontos (konts).
18. Saņemot bankas informācija par līdzekļu pieejamību kontā (-os) maksātāju muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji), bankā ir pietiekamā daudzumā, lai izpildītu lēmumu par piedziņu, muitas iestāde divu darbdienu laikā, lai pieņemtu lēmumu par to atcelšanu apturēšanu operācijas konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) šajā bankā pārsniedz naudas summu, kas norādīta lēmumā par muitas iestādes pr iostanovlenii operācijas konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) šajā bankā.
19. Gadījumā, pārkāpjot muitas iestādi par termiņa atcelšanas darbību apturēšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankā vai perioda piegādes pārstāvja bankas (virzienā bankas) lēmumu atcelt darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevas un nodokļi (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankas naudas summu, attiecībā uz kuriem darbojās atlikšanas režīmā, uzkrātie procenti jāmaksā maksātājs muitas nodevu un nodokļu (organizācijām vai atsevišķiem uzņēmējiem) par katru dienu pārkāpis šos noteikumus. Procentu likme ir vienāda ar refinansēšanas likmi Centrālās bankas Krievijas Federācijas efektīvai pārkāpumu muitas iestāde termiņa atcelšanas apturēšanas operāciju par konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmēji) bankā vai perioda piegādes pārstāvja bankas (virzienā bankas laikā ) lēmumu atcelt darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālie uzņēmējiem) bankā.
20. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies maksātājam muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas), kā rezultātā darbības pārtraukšanu uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā.
21. Ja lēmums pārtraukt darbību uz konta (-u) maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai privātpersonas) bankā banka nav tiesīga atvērt šo jauno maksātāja rēķinu.

Pants 156. Konfiskāciju
Uzmanību! Sk formu dokumentu par uzlikt (atcelšana) apķīlāšanu īpašuma maksātāju izpildes veidu muitas iestādes muitas nodokļu iekasēšanu un nodokļu rēķina citu īpašumu maksātāja
1. Pielikums īpašuma kā veids, lai īstenotu lēmumu par muitas iestādes, kas atbild par muitas nodevām un nodokļiem rēķina citu īpašumu maksātāja prasību, ko muitas iestādes ar apstiprinājumu par prokurora interesēs ierobežot īpašuma tiesības maksātāja muitas nodevām un nodokļiem (organizācijas vai individuālā komersanta), attiecībā uz savu īpašumu. Arestu īpašuma veic gadījumā, ja maksātājs muitas nodevu un nodokļu savlaicīgi pienākums samaksāt muitas nodokļi, sodi, un klātbūtnē muitas iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka attiecīgā persona veiks pasākumus, lai slēptu vai slēpt savus aktīvus.
2. Konfiskāciju var būt pilnīga vai daļēja.
3. Pilnīga arests īpašumam ir ierobežojums no maksātāja muitas nodevām un nodokļiem attiecībā uz īpašumu, kurā viņš nav tiesīgs rīkoties ar atsavināto īpašumu tiesību un glabāšanu un izmantošanu mantas atļauju un to uzraudzībā muitas iestādēm.
4. Daļēja arests ir ierobežojums no maksātāja muitas nodevām un nodokļiem attiecībā uz īpašumu, tiesības, kurā valdījumā, izmantošanu un apglabāšanu īpašuma uz atļauju un to uzraudzībā muitas iestādēm.
5. Ar daļām un 3 4 šajā pantā rezolūcijas ir rakstiski apstiprinātā veidā federālā izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā, un tajos jābūt informācijai par īpašuma nosaukuma, atsevišķas atribūti īpašuma, provizoriskais izmaksas iemesliem atļauju.
6. Ievērojot apcietināt tikai īpašums, kas ir nepieciešama un pietiekama, lai no pienākuma maksāt muitas nodokļus, nodevas, soda naudas.
7. Lēmums konfiscēt mantu maksātāja muitas nodevām un nodokļiem galvu (vadītāja vietnieks) muitas iestādes formā atbilstošā rezolūciju apstiprinātas veidlapas federālā izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā.
8. Arestu maksātājs muitas nodevām un nodokļiem jābūt liecinieku klātbūtnē.
9. Ja tas nav iespējams, lai noteiktu vērtību, ka īpašuma vērtība tiek noteikta amatpersona, apcietinot, ar noslēgšanas muitas eksperts. Ja jūs nevarat piesaistīt muitas eksperts īpašuma vērtība tiek noteikta saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem par novērtēšanas darbību.
10. Muitas darbinieks veicot aizturēšanu, neatsakās maksātāju muitas nodevām un nodokļiem (juridiskās un (vai) pilnvarots pārstāvis) būt klāt arestu uz īpašumu.
11. Iesaistītajām personām arestu īpašumu, kas apzinās savas tiesības un pienākumus.
12. Pirms aresta īpašuma atļauto amatpersonu, apcietinot, jāuzrāda personu klātbūtni pie aresta lēmums arestēt, prokurora piekrišanu, un apstiprinošus dokumentus savu varu.
13. Īpašums, kas tiek uzklāts uz apcietināšanu, iepazīstināja lieciniekus un personām, kas iesaistītas arestu.
14. Īpašuma naktī arests nav atļauta, izņemot steidzamus gadījumus.
15. Ar arestu, protokols pievienot īpašumu apstiprinātajā formā ar federālo izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā. Apcietināšanas īpašuma protokolā iekļauj šādu informāciju:
1) uzvārds, vārds, uzvārds klātesošo personu apcietināšanu īpašums;
2) aizpildīta aprakstā uz katru tiesību aktu lietām, iezīmes šī lieta;
3) sākotnējais novērtējums par vērtību katram ierakstam lieta un kopējā vērtība visa īpašuma ir notverti;
4) veidu, apmēru un ierobežojumus tiesībām lietot īpašumu ilgumu;
5) par personu, kurai muitas amatpersona nodod aizbildniecība vai īpašumu, atrašanās vieta (adrese) individuālo glabāšanu;
6) piezīmes un paziņojumi klātesošo personu apcietināšanu īpašumu.
16. Apcietināšanas īpašuma minūtes jābūt kā šādām zīmēm:
1) arests īpašumam;
2) skaidrojums personas, kurai muitas amatpersona nodod aizbildniecība vai konfiscētās mantas, tās pienākumi un tās profilaksei atbildību par piesavināšanās, atsvešināšanās, slēpšana vai nelikumīgu nodošanu īpašuma parakstīšanai aizbildnības minētā persona skaidrojums par viņa pienākumiem.
17. Protokols pievienot parādnieka mantu paraksta muitas amatpersonas, liecinieku, persona, kurai muitas amatpersona nodod aizbildniecība vai sacīja īpašumu aizbildnību, un citas personas, kuras bija klāt pie aresta. Gadījumā, ja kāda no šīm personām ir tiesības parakstīt protokolu ir atbilstošs piezīmi.
18. Galvenais (vadītāja vietnieks) un muitas iestādes, kas pavēlējusi īpašuma arests nosaka vietu, kur jūs vēlaties īpašumu, kas ir konfiscēta.
19. Nākamajā darba dienā pēc dienas no aresta uz galvas īpašumu (vadītāja vietnieks) muitas iestādes minūtēs nosūta protokola kopiju maksātāja muitas nodevām un nodokļiem, kā arī ar pieteikumu apķīlāšanu mantas tiesu izpildītājs, kurš uzsāka izpildes procedūru par nosacījumiem iemesliem muitas iestādēm saskaņā ar Līguma 158 Šis federālais likums noteikumi par muitas nodokļu iekasēšanu un nodokļu rēķina citas mantas maksātāju.
20. Atsvešināšanās (izņemot ražots ar atļauju un to pārraudzībā muitas iestādei, saldētas), piesavināšanās vai slēpšana īpašums ir aizturētas, tiek atļauta. Nespēja ievērot likumdošanu Krievijas Federāciju par īpašumā, izmantošanu un apglabāšanu īpašuma ir konfiscēta, iemesls saukt pie atbildības saskaņā ar likumu par Krievijas Federācijas.
21. Lēmumu arestēt mantu atcēla lēmumu par galvas (vadītāja vietnieka) muitas iestādei, iesniedzot atbilstošu lēmumu par formu, ko federālā izpildinstitūcijas atļauta jomā muitas apstiprināta, pamatojoties uz saņemto tiesu izpildītāja lēmumu par aresta uzlikšanu parādnieka mantu atbilstoši likumam Krievijas Federācija par izpildes procesā, kā arī gadījumā, ja pārtraukšanas pienākumu samaksāt muitas nodokļi, soda naudas, vai uchae izbeigšanas vai izpildes tiesvedība ierosināta, pamatojoties uz rīkojumu par muitas nodevām un nodokļiem rēķina citu īpašumu maksātāja, ko muitas iestādes pasludināts saskaņā ar panta 158 šo dokumentu.
22. Lēmums anulēt aresta uzlikšanu mantai veidā attiecīgā lēmuma noteiktajā apakšiedaļā 21 šo pantu, paziņo maksātājam muitas nodevām un nodokļiem (juridiska un (vai) pilnvarots pārstāvis), tiesu izpildītāja un prokurors ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tā pieņemšanas .
23. Lēmums piestiprināt īpašumu ir spēkā no dienas, kad aresta par lēmumu anulēt galviņu (vadītāja vietnieks) no muitas iestādes, kas ir izdarījusi šādu lēmumu, vai lēmums atcelt paaugstināto muitas iestādi vai laukumu.

Pants 157. Muitas nodokļu iekasēšana un nodokļu dēļ precēm, par kuriem muitas nodevas un nodokļi netiek izmaksātas
1. Gadījumos, ko paredz šī federālā likuma, un ja nav naudas no maksātāja vai informāciju par maksātāja konta muitas iestādes var iekasēt muitas nodevas un nodokļus rēķina maksātāja attiecībā uz precēm, par kuriem muitas nodevas un nodokļi netiek samaksāts trūkums kontos, ja preces nav ieguvis statusu Muitas savienības precēm saskaņā ar procedūru, kas izveidota ar tiesību aktiem muitas jomā Muitas Savienības un (vai) to Krievijas Federācijas muitas tiesību.
2. Ierobežošana no precēm, attiecībā uz kuru muitas nodevas un nodokļus nemaksā, nenosūtot prasību par muitas nodokļu samaksu ir atļauta gadījumos, kad vecuma ierobežojuma aizturētās preces muitas iestādes saskaņā ar nodaļu 21 Muitas kodeksa Muitas savienības, beidzies, vai ja maksātājs muitas nodevas un nodokļi nav noteikti muitas iestādes.
3. Ierobežošana preces attiecībā uz muitas nodevām un nodokļiem, izdara, pamatojoties uz tiesas lēmumu, ja maksātājs muitas nodevu un nodokļu ir fiziska persona, vai maksātājs muitas nodevu un nodokļu netiek noteiktas ar muitas iestādēm, vai lēmums par arbitrāžas tiesā, ja maksātājs muitas nodevām un nodokļiem būtu juridisks subjekts vai individuāls uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad šādas preces tiek nodotas muitas iestādēm kā ķīlu, saskaņā ar rakstu 140 no Federālais likums, kā arī tad, kad izpilde tiek iekasēts par precēm, kuru uzglabāšanas ierobežojumi to aizturēšanu, ko paredzēti apakšsadaļa rakstu 7 189 muitas iestādēm šī līguma beigām.
4. Realizācija ir tikai tām precēm, attiecībā uz kuriem nav samaksātas vai nav samaksātas pilnā muitas nodevām un nodokļiem, tādā veidā un termiņos, ko paredz Muitas kodeksa Muitas Savienības un pašreizējo federālo likumu.
5. Atbrīvošanās no no preču pārdošanas ienākumiem tiek veikta saskaņā ar LESD 191 dokumentu.

Pants 158. Muitas nodokļu iekasēšana no neiztērēto atlikumu avansa maksājumu, naudas nodrošinājuma, pārmaksāto (iegūta) muitas nodevu un citu īpašumu nodokļu maksātāja
(Skatīt pasūtījuma FCS № 2266 no 08.11.2011)
1. Aizmuguriski samaksājot muitas nodokļa (specifikācija prasībām muitas nodokļa maksājuma) prasībām, muitas iestādes var iekasēt muitas maksājumus no neiztērēto atlikumu avansa maksājumu, naudas nodrošinājumu, pārmaksāto (savākti) muitas nodoklis.
2. Ierobežošana par avansa maksājumu apmēra, naudas nodrošinājums, pārmaksāta (savākti) apakšpunktu veikto glabāšanas laika šo līdzekļu laikā kontā Federālā kases vai uz kontu, ko starptautiskā līguma valstīm muitas maksājumiem - locekļu Muitas Savienības lēmumu galvas (vadītāja vietnieka) muitas iestādes . Par to summu muitas nodokļu piedziņu sakarā ar avansa maksājumiem, naudas nodrošinājums, pārmaksāta (savākti) muitas nodokļi muitas iestāde rakstiski informē maksātājam muitas nodevām un nodokļiem (tā pēctecis) vienas dienas laikā pēc savākšanas. Ierobežošana par avansa maksājumu apmēra, naudas nodrošinājums, pārmaksāta (savākti) muitas maksājumiem bez lēmumu par neapstrīdamu atgūšanas 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad beidzies izpildes prasību par muitas nodokļu samaksas (koriģēto prasību par muitas nodokļu samaksas). Attiecībā uz neiztērēto atlikumu avansa maksājumu, naudas nodrošinājums, pārmaksāta (savākti) muitas nodevas, beidzoties prasībām muitas maksājumu izpildes (koriģēto prasību par muitas nodokļu samaksas) atgūšana tiek veikta piecu kalendāro dienu laikā no dienas, kad to veidošanos.
3. Aizmuguriski samaksājot muitas nodokļa (specifikācija prasībām muitas nodokļa maksājuma), un neatbilstoša vai līdzekļu trūkums, kas ir maksātāja vai informāciju par maksātāja konta muitas iestāžu trūkums kontiem var uzlikt muitas nodokļus, kas jāmaksā maksātājam citu īpašumu, tostarp izmantojot skaidras naudas prasības naudas.
4. Kolekcija muitas maksājumu rēķina citu īpašumu maksātāju, nosūtot trīs darba dienu laikā no dienas, kad galvenais (priekšnieka vietnieks) muitas iestādes valdošās tiesu izpildītājs saskaņā ar tiesību aktiem par Krievijas Federācijas par nodokļiem un nodevām. Izpilde muitas iestādes lēmumu, kas tiesu izpildītājs saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem par nodokļiem un nodevām, kā arī Krievijas Federācijas tiesību aktiem par izpildes procesā.

Pants 159. Pienākumi banku un citu kredītiestāžu, kā izpildīt muitas iestādi par vākšanas muitas maksājumu
1. Bankas un citas kredītiestādes tiek prasīts, lai īstenotu lēmumus par muitas iestāde neapstrīdams muitas nodokļu iekasēšanai.
2. Lēmums par muitas iestādes neapstrīdami muitas nodokļu iekasēšanu izpilda ar bankas vai citas kreditēšanas iestādes, vienas darba dienas pēc dienas, kad saņemts lēmums.
3. Ja ir pieejami līdzekļi no maksātāja bankas un citi kredīta organizācijām nav tiesību atlikt izpildi muitas iestāžu neapstrīdami muitas nodokļu iekasēšanai.
4. Neizpildes vai nepienācīgas izpildes pienākumus saskaņā ar šo pantu, bankas un citas kreditēšanas iestādes ir atbildīga saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem.
5. Šā panta noteikumus piemēro arī attiecībā uz saistībām par banku un citu kredītiestāžu izpildes muitas neapstrīdams naudas piedziņas un procenti.

Pants 160. Gada neatgūstami atzīšanu un norakstītas parādu samaksāt muitas nodevas (parāds), sodi, procentu
1. Neatgūstamiem parādi tiek atzīts muitas maksājumus (parāds), līgumsodu, procentus, izcilu individuālo maksātāju muitas nodevām un nodokļiem, maksājumiem un (vai) atgūšanu, kas nebija iespējams šādos gadījumos:
1) likvidācija - maksātājs muitas nodevām un nodokļiem saskaņā ar tiesību aktiem par Krievijas Federācijas daļu no parāda, ka paliek nesamaksāts pēc muitas iestādēm par visiem paredzētajiem sodiem likumdošanā Krievijas Federācijas;
2) atzina par bankrotējušu individuālā komersanta saskaņā ar tiesību aktiem par Krievijas Federācijas daļu no parāda, ka paliek nesamaksāts pēc muitas iestādēm par visiem paredzētajiem sodiem tiesību aktos Krievijas Federācijas, par mantas parādnieka dēļ;
3) nāvi indivīdam vai viņa nāves publiski paziņojumi saskaņā ar tiesību aktiem par Krievijas Federācijas attiecībā uz daļu no parāda, kas ir izcili dienā nāves indivīda vai paziņojuma par viņa nāvi;
4) tiesa akts, saskaņā ar kuru muitas dienesti ir zaudējot iespēju savākšanas parādi un nokavētie maksājumi sodus saistībā ar termiņa beigām to atgūšanas, tostarp nosakot atteikumu atjaunot beidzies termiņš pieteikumu tiesā, lai atgūtu parādu procenti un nesamaksātās soda naudas, procentu.
2. Atzīšana par neatgūstamiem parāds no viena no personām, kuras uzņemas kopīgu un solidāru pienākumu samaksāt muitas nodevas un nodokļus, nenozīmē atzīšanu neatgūstami un norakstīti parādi citu kopīgi atbildīgo personu, ja nav neparedzētu apstākļu (apstākļi), kas norādīti daļēji 1 šo rakstu.
3. Procedūra parāda atvieglojumus par muitas maksājumiem (parāds), soda procenti, tiek uzskatīti par neatgūstamiem, un apstiprinošu dokumentu norādītos apstākļus punktā 1 šajā rakstā, ko apstiprinājusi federālo izpildinstitūcijas atļauta muitas jomā sarakstu.